Statusoppdateringer Beredskapsledelsen

Innhold

Her legges statusoppdateringer fra Beredskapsledelsen i Drangedal kommune

Status 8. mai kl 17.

Elevene tilbake på skolen

I tråd med bestemmelser gjort av nasjonale myndigheter åpner skolene i Drangedal fra mandag 11. mai (uke 20). Vi er glade for at alle elevene nå kan komme tilbake!

Opplæringstilbudet vil kunne være en blanding av undervisningsøkter på skolen, uteundervisning og digital undervisning. Det vil kunne bli et redusert tilbud for elevene og noen forskjeller mellom trinn og mellom skoler. Dette kan blant annet ha sammenheng med oppstart og avslutning av skoledagen for enkelte grupper, for å unngå oppsamling av elever og trengsel mellom kohorter (grupper av elever). Skolene vil kunne korrigere underveis på bakgrunn av erfaringer.

På Tørdal skule og Drangedal 10 årige skole møter alle elever mandag. Det samme gjelder for Kroken skole, men for 7. trinn vil det være en egen organiseringsordning. Hver skole sender ut informasjon til foresatte om oppstart og skolens organisering i Visma Flyt Skole.

For å unngå økt smittefare er vi avhengige av å ha gode smitteverntiltak i henhold til de nye veilederne for å trygge elever, foresatte og ansatte. Mer informasjon finner du her:

 

Veileder om smittevern for skoletrinn 1-7 under covid-19 utbruddet 2020

Veileder om smittevern for ungdomskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

 

 

Fortsatt gjelder alle hovedtiltak:

 • Syke personer skal være hjemme. Dersom en elev blir syk i løpet av skoledagen må barnet hentes så snart som mulig og deretter ta kontakt med lege. Syke barn skal ikke sendes på skolen.
 • God hygiene
 • Holde avstand
 • Dersom det er mulig å unngå offentlig transport/buss-skyss er det bra.

 

Gradvis åpning av samfunnet - Voksenopplæring og kultur

Voksenopplæringen vil også åpne for undervisning i sine lokaler og kulturskolen har åpnet denne uken. Det er planlagt for kunoforestillinger og kulturavdelingen "verker" etter å gi kommunens innbyggere gode kulturtilbud igjen. Alle enheter og tilbud som planlegges, åpnes og tilbys følger smitteverntiltak og retningslinjer for arrangementer.

 

Barnehagene med ordinær åpningstid fra mandag 25. mai

Barnehagene vil de to neste ukene fortsatt ha noe redusert åpningstid (8 timer). De vil de neste to ukene planlegge etter nye retningslinjer og vil åpne som ordinært etter det.

Lene Heibø Knutsen Kommunalsjef kunnskap, mangfold og kultur 

Status 5.mai kl 14

Det er fortsatt ikke påvist mer enn ett smittetilfelle av covid-19 i Drangedal. Myndighetene legger opp til at større deler av befolkningen skal testes innen utgangen av mai. Det jobbes med planer for gjennomføring av dette. 

 

5.mai er årets håndhygienedag!

 

For at håndhygiene skal være et effektivt smitteverntiltak må det utføres til rett tid, med rett teknikk og med effektive hånddesinfeksjonsmidler. Årets tema er derfor: Håndhygiene – ofte nok og til rett tid.

 

Visste du også at FHI tilbyr nettundervisning knyttet til bruk av beskyttelsesutstyr og andre smittevernstiltak for ansatte på fastlegekontor, sykehusansatte, hjemmesykepleien, tannhelsetjenesten og ansatte på sykehjem? Les mer om dette hos FHI her.

Status 23.april kl 13

Det er fortsatt ikke påvist mer enn ett smittetilfelle av covid-19 i Drangedal.

 

FHI har kommet med nye reiseråd.

Dette er noen av dem:

- Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme

 

- Du skal heller ikke reise på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer og opphold på hytta er den eneste måten å unngå kontakt med Covid-19 sykt husstandsmedlem

 

- Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

 

- Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gjør at du får behov for redningstjenester eller helsetjenesten.

 

Du kan lese mer om rådene fra FHI ved å trykke her.

 

Fra kommuneoverlege

I den spesielle situasjonen vi nå er i, frarådes befolkningen å reise på "unødvendige turer" utenfor egen kommune.

En bidragende årsak til dette er at helsetjenesten inklusive fastlegene og legevakten jobber på en helt annen måte enn før. Mye av legekontakt foregår pr tlf/videokonsultasjoner og tilgjengeligheten er betydelig lavere enn i normalsituasjon. Akuttsituasjoner vil alltid bli prioritert. Dette gjør at ventetiden for konsultasjoner blir lenger både på fastlegekontorene og på legevakten.

Legehjelp til hytte-eiere vil nødvendigvis måtte begrenses til øyeblikkelig hjelp, mens for eksempel resept -utskrivning, sykemeldinger og oppfølging av kroniske plager etc må håndteres av hytteeierens fastlege (i hjemkommune).

Ved luftveissymptomer, feber etc som kan gi mistanke om Covid-19 infeksjon bør testing og oppfølging skje i hjemkommune

Konklusjonen må være at hytteeiere som har sykdommer som krever hyppig oppfølging bør holde seg i hjemkommune og bruke fastlegen der.

Skader og andre tilstander som krever øyeblikkelig hjelp vil håndteres som vanlig.

 

 

 

Status 22. april kl 13

Det er fortsatt ikke påvist mer enn ett smittetilfelle av covid-19 i Drangedal.

 

Informasjon til foreldre med barn i skolen

To read about the schools opening in other languages, click here and scroll down on the page

 Utdanningsdirektoratet (Udir) har kommet ut med informasjon til foreldre knyttet til oppstart i skolen og hva man må huske på. Du kan lese hele artikkelen i sin helhet her.

 

Det er trygt for barn å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

•vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask

•ha godt renhold

•vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett

•være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO

•ha undervisning og samlinger i mindre grupper

•holde god avstand til hverandre

 

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

 

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

 

Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Det samme gjelder hvis elevene tar båt eller annen transport til skolen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. 

 

Status 21. april kl 17

Det er fortsatt ikke påvist mer enn ett smittetilfelle av covid-19 i Drangedal.

Neste mandag starter skolene opp igjen og helsesykepleierne må da ut i skolehelsetjenesten. Dette vil medføre at publikumstjenesten ikke blir tilgjengelig på onsdager. Helsestasjonen vil også åpne for 1:1 konsultasjoner etter avtale fra neste uke.

 

Trygg gjenåpning av skolene for elever fra 1-4 trinn fra mandag 27. april
Skolene planlegger nå for oppstart for skole og SFO for de yngste elevene.
Informasjon fra utdanningsdirektoratet til foreldre med barn i barneskolen finner du her.  I tillegg til denne generelle informasjonen vil hver skole sende nødvendig informasjon gjennom Visma Flyt Skole.

 

SMITTESTOPP
Beredskapsledelsen vil anbefale alle å laste ned SMITTESTOPP. Du som laster ned og bruker Smittestopp appen vil etter hvert også få en sms hvis du har vært i nærheten av andre smittestopp brukere som senere får påvist koronaviruset. Via meldingen får du råd om hva du bør gjøre for å begrense videre smitte.

 

Fra brannvesenet i Drangedal vil vi komme med enda en sterk oppfordring om bruk av åpen ild. De har de to siste dagene måtte rykke ut på hendelser med brann i vegetasjon. Brannvesenet er en viktig del av akuttberedskapen sammen med politi og ambulanse. Det er derfor viktig at brannvesenet ikke er opptatt med brannslokking der det kunne vært unngått om det samtidig skulle skje en alvorlig ulykke eller hendelse et annet sted. Uaktsom bruk av åpen ild vil kunne medføre straffeansvar.

Beredskapsledelsen vil påpeke viktigheten at alle er ekstra nøye med å følge anbefalingene for å hindre smitte. Nå klargjøres samfunnet for en forsiktig gjenåpning. Nå er det viktig at alle er ekstra nøye med å følge helsemyndighetenes anbefalinger for å hindre smitte slik at gjenåpning kan fortsette og barn og unge kan gå på skolen og i barnehagen.

Vask hendene og hold avstand.

 

 

Status 16. april kl 18

Det er forsatt ikke påvist mer enn et smittetilfelle av covid-19 i Drangedal.

Skolehelsetjenesten går i morgen online og lanserer i morgen sin første snap. Målgruppen er ungdom i Drangedal fra 13. år. Følg med på "helsepoddene Drangedal"

Trygg gjenåpning av barnehagene i Drangedal

Det er trygt for barn å gå i barnehagen Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Både skoler og barnehager setter i gang en rekke tiltak for å sikre godt smittevern. Barnehagene følger smittevernveilederen og bruker sjekklisten som ble publisert 15. april.

Smittevernveileder for barnehager.

Mer informasjon om din barnehage, oppmøte, organisering av dager og grupper får du gjennom MyKid. Har du eller spørsmål så tar du kontakt med barnehagen.

Trygg gjennåpning av skolene for elever fra 1- 4 trinn fra mandag 27. april.

Skolene planlegger nå for oppstart med skole og SFO for de yngste elevene. Smittevernveileder for skoler er ventet publisert mandag 20. april. Tilsyns/ passordningen går som normalt frem til 27. april og vil forsette videre som et tilbud også for de elevene som trenger dette på 5-10 trinn. Foresatte som arbeider i barnehager eller har undervisning for elever på 1-4 trinn blir nå definert som samfunnskritisk personell. Dersom en av de foresatte defineres inn i denne yrkeskategorien, har de rett til pass / tilsyn på skolen.

Det er laget et eget informasjonsbrev ut til foresatte til barn og unge i Drangedal.

Det kan du lese her

Vi vil oppfordre alle til å lytte til myndighetenes råd, ha god hånd og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand. 

Status 15. april kl 16

Det er fortsatt ikke påvist mer enn ett smittetilfelle i Drangedal.

Legekontoret tar nå imot henvendelser og spørsmål i forhold til covid-19 igjen etter påskeferien.

En vil minne om publikumstelefonen på 35 99 71 25 som er betjent av helsesykepleier som er åpen hverdager 9-11.

Kommuneoverlegen har i dag videreført forskrift om stenging av campingplasser og bobilcamping for begrensing av koronasmitte i Drangedal kommune frem til og med 27. april. Hele forskriften finner du under informasjon fra kommunen.

I dag trådde det generelle bålforbudet i kraft og det gjelder frem til 15. september. Det er nå ikke tillatt å tenne bål og bruke engangsgrill i eller nær skog og utmark.

Vi vil oppfordre alle til å lytte til myndighetenes råd, ha god hånd og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand.

Status 8. april kl 11

Det er fortsatt bare ett tilfelle av covid-19 i Drangedal.

I påskedagene som kommer nå du kontakte Legevakten i Kragerø på 116 117 dersom du har spørsmål eller sykdom knyttet til covid-19.

Sektor for kunnskap, mangfold og kultur har startet arbeidet med å kunne gjenåpne barnehagene fra og med 20. april og skolene for 1-4 klasse fra og med 27. april.
Informasjon vil så fort det er mulig bli sendt ut til foreldre og foresatte i MyKid og Visma Flyt skole.

Det er lagt ut link til søknadsskjame om pass / tilsyn i skoler fra og med 14. april på kommunens hjemmeside under Koronavirus og informasjon fra kommunen.

Beredskapsledelsen vil minne om anmodning fra brannsjefene i Grenland om å ikke bruke åpen ild i skog og mark.

Beredskapsledelsen i Drangedal kommune vil ønske alle en riktig god påske og oppfordre til å følge myndighetenes anbefalinger med god hånd- og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand.

Status 7. april kl 18

Det er fortsatt bare ett bekreftet tilfelle av covid-19 i Drangedal.

Regjeringen har i dag hatt pressekonferanse der de letter på flere tiltak.

Vi skal sammen, kontrollert over tid ta hverdagen tilbake sier Statsministeren.

Tiltakene som regjeringen letter på er:

 • Fra 20 .april åpner landets barnehager
 • 27. april skal elever i 1. til 4. klasse tilbake på skolen. Ambisjonen er at alle elver skal tilbake på skolen på en eller annen måte før sommeren.
 • Fra 27. april åpnes det for at elever i VG3 som går yrkesfag, skal tilbake på skolen
 • Studenter som er på slutten av en grad skal få kunne komme tilbake til studiet
 • Fra 27. april vil psykologtimer med en til en samtaler bli tilgjengelige igjen
 • Frisører og virksomheter som er stengt av smittevernhensyn, kan åpnes igjen i løpet av april
 • Regjeringen har også besluttet at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20 april.

Vi vil komme tilbake med en mer oppdatert oversikt over tiltakene onsdag 8. april.

Vi vil oppfordre alle til å lytte til myndighetenes råd, ha god hånd og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand

Status 6. april kl 16

Det er fortsatt bare ett bekreftet tilfelle av covid-19 i Drangedal kommune.

Vi oppfordrer alle til å nyte det fine påskeværet. 

Husk råda om god håndhygiene og god avstand til hverandre. 

Dersom det skjer endringer eller kommer annen viktig informasjon legger vi det fortløpende ut på hjemmesiden. 

Tor Peder Lohne Ordfører

Status 3. april kl 18

Det er fortsatt bare et bekreftet tilfelle av covid-19 i Drangedal kommune.

Lenger ned på siden under "informasjon om kommunal fakturering" finner du en oversikt over forfall kommunale avgifter hos Drangedal kommune 2020.

Har du spørsmål så kan du henvende deg til Drangedal kommune på telefon 35 99 70 00.

Nav Drangedal har redusert sine åpningstider for å hindre smitte. Det vil være åpent mandag og tirsdag 11-12. For å komme i kontakt med nav anbefaler de at du går inn på www.nav.no Her finner du nytting informasjon og veiledning for hvordan du skal gå frem hvis du er permitert og skal søke dagpenger. Her kan du også skrive til Nav enten via Ditt Nav eller din digitale aktivietsplan.

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker og har behov for kontakt med veileder hos Nav i forbindelse med permittering eller annet ring 948 33 490 eller 988 32 442.

For informasjon om økonomisk sosialhjelp ring 412 04 976

På oppfordring fra Politiet ønsker vi å rette fokus på vold og overgrep. På Helsedirektoratets sin side på Facebook kan du se en video om hvordan du kan få hjelp om du eller noen du kjenner blir utsatt for vold eller overgrep.

Status 2. april kl 17

Det ble i går bekreftet ett tilfelle av Covid-19 i Drangedal kommune. Pasienten er isolert hjemme. Av personvernhensyn vil det ikke gis ytterligere opplysninger om personen det gjelder. Smittesporing pågår. Det er ingen nye tilfeller i dag.

Drangedal kommune ser nå på muligheter for å framskynde allerede vedtatte investeringsprosjekter som kan bidra til å «holde hjula i gang» i næringslivet. Staten har også kommet med krisepakker som kan bidra til ytterligere kommunale investeringer. Det legges i tilfelle opp til politisk behandling av dette. Ordfører vil ha et fjernmøte med Drangedal Næringsforening i morgen, for å ha en dialog om situasjonen i næringslivet og for å diskutere eventuelle tiltak framover.

Brannsjefene i Grenland har i dag kommet med anmodning om å ikke bruke åpen ild i skog og mark frem til det generelle bålforbudet trer i kraft den 15. april.  

AKTSOMHETSKRAV KNYTTET TIL BRUK AV ÅPEN ILD I SKOG OG MARK

Brannsjefene i Grenland gir en sterk anmodning om å ikke bruke åpen ild i skog og mark frem til det generelle bålforbudet trer i kraft den 15. april.

Skogbrannindeksen viser at det har blitt rekordtidlig tørt i år. Vi nærmer oss påsken og det er forventet et høyt aktivtetsnivå i skog og mark. Dette medfører et særlig strengt aktsomhetsnivå og det vil mange steder være uforsvarlig å gjøre opp åpen ild utendørs. Dette omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger, og håndtering av brannfarlig avfall og lignende. Dette for å hindre faren for uønsket antennelse og spredning.

Brannvesenet har den siste tiden merket en økning av unødvendige utrykninger til bål- og bråtebranner som har kommet ut av kontroll. Vi ønsker at vårt innsatspersonell hovedsakelig skal benyttes der hvor ressursene trengs aller mest i denne Covid19-pandemien. Det er også viktig poeng for oss at brann- og redningsmannskapene holder seg friske og dermed unngår unødvendig eksponering.

Brannsjefene oppfordrer alle til å respektere den tydelige anmodningen om å ikke bruke åpen ild, og samtidig bidra til den nasjonale dugnaden for at samfunnet skal være mest mulig trygt og godt.

Grilling i egen hage og hustomt er definert som innmark og kan tillates, men er ikke unntatt aktsomhetsnormen.

Det gjøres oppmerksom på at skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Takk for at du bidrar

Brannsjefene i Grenland

Status 1. april kl 12

Ett tilfelle av Covid-19 er bekreftet i Drangedal kommune. Pasienten er isolert hjemme. Av personvernhensyn vil det ikke gis ytterligere opplysninger om personen det gjelder. Smittesporing pågår.

Vestmar barneverntjeneste har følgende oppfordring til oss alle:

ALLE BARN HAR RETT TIL BESKYTTELSE

Akkurat nå bor vi i en sårbar verden, i et sårbart land, i en sårbar kommune, med et økende antall SÅRBARE BARN. I denne dugnaden må vi ikke glemme barna. Det viktigste vi har. For omsorgssvikt tar ikke pause, selv i en pandemi. Det er fint om du lytter og følger med. Hvis du tror at et barn du vet om ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. DU trenger ikke å være sikker på at noe er galt før du melder fra.

DU MÅ BARE TØRRE Å LYTTE, FØLGE MED, OG SI IFRA.

Og ikke tro at andre ser og melder fra, eller tenk at du har nevnt det for andre. Det er du som må si ifra. TAKK! Vestmar barneverntjeneste (dagtid) 35 98 63 35 Barnevernvakten i Telemark 900 53 304 (etter kl. 16.00 og i helger/ helligdager) Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Drangedal frivilligsentral har etablert ordningen med TelefonVenn. Dette er et tilbud til deg som ønsker noen å prate med. Har du lyst å ha noen å prate med eller å være en TelefonVenn kan du ta kontakt på 941 62 661 eller se Drangedal frivilligsentral på nett / facebook.

Vi vil oppfordre alle til å lytte til myndighetens råd, ha god hånd- og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand

Status 31. mars kl 17

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal.

Alle sektorer drifter så normalt som mulig i denne situasjonen og helse og velferd er godt forberedt om det skulle bli oppdaget smitte av covid-19 i Drangedal.

Som et ledd i de nasjonale føringene for smittebegrensing har i dag kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. Første ledd vedtatt følgende: Forskrift om stenging av campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler for begrensing av koronasmutte i Drangedal kommune.

Hele forskriften finner du her

For å bedre situasjonen for de som har blitt permitterte og mistet jobben har nå NAV åpnet for mulighet til å søke om forskudd på dagpenger dersom du har behov for penger før du får svar på dagpengesøknaden din. Dette er en forenklet søknad for å sikre at du kan får utbetalt et forskudd så fort som mulig. Ordningen gjelder ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning for denne gruppen. Det jobbes med å finne en løsning på dette. All informasjon om ordningen finner du på www.nav.no  

Har din bedrift behov for å snakke med næringssjefen er det bare å ta kontakt på e-post: tore.halvorsen@vig.no for å avtale tid.

Dagens gladsak er at Lasse på biblioteket nå vil tilby forundringspakker med lesestoff til påske. Ta kontakt med Lasse og la han plukke sammen bøker i en forundringspose. Bokposene hentes på utsiden av biblioteket etter avtale.

Status 30. mars kl 14

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal.

Alle sektorer drifter så normalt som mulig i denne situasjonen, og helse og velferd er godt forberedt om det skulle bli oppdaget smitte av covid-19 i Drangedal. 

Vi er nå inne i den tredje uka med strenge tiltak for å hindre smittespredning. Det er en annerledes hverdag der skoler og barnehager er stengt, mange jobber hjemmefra og vi skal ikke omgås andre enn nær familie. For barn og unge kan det være skummelt og de kan bli redde. Mange kan sitte alene hele dagen og bli veldig ensomme.

Drangedal kommune har samlet en oversikt over steder du kan ta kontakt dersom du trenger noen å prate med. Du finner den under dagens statusoppdatering og «trenger du noen å snakke med?»

Om du kjenner noen som du vet blir sittende mye alene om dagen så er det beste du kan gjøre å ta en ekstra telefon og høre hvordan det står til.

Status 27. mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal.

Beredskapsledelsen møtes daglig og det er satt i gang tiltak i alle sektorer. Alle sektorer drifter normalt og helse og velferd har satt i gang nødvendige tiltak for å være forberedt om det skulle bli oppdaget smitte av covid-19 i Drangedal.

I dag har regjeringen foreslått en «kontantstøtte» ordning for bedrifter som er berørt av koronavirusutbruddet. Dette innebærer at staten kan dekke en andel av de faste kostandene for bedrifter som nå har mindre inntekt grunnet utbruddet og tiltakene knyttet til det.

Finansdepartementet nevner disse sju prinsippene i ordningen:

 1. Den skal være effektiv og virke raskt
 2. Den skal være målrettet mot bedrifter som har mistet mye omsetning, og dekke uunngåelige utgifter som husleie og forsikring
 3. Den skal være midlertidig, i utgangspunktet to måneder
 4. Den skal favne bredt, for å unngå at noen faller utenfor, og heller snevres inn senere hvis det trengs
 5. Den skal være enkel å bruke og administrere
 6. Den må være i samsvar med statsstøtteregelverket
 7. Den må kunne etterleves og kontrolleres, slik at ingen bedrifter misbruker ordningen

Berører dette din bedrift anbefaler vi deg å gå inn på linken under for å lese mer om den nye ordningen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/

Samtidig vil vi oppfordrer alle innbyggerne i Drangedal kommune å benytte seg at de lokale bedriftene og næringene vi har i kommunen. Det er ekstra viktig å støtte opp under disse nå slik at vi har dem når koronautbruddet er over! Næring og bedrifter har også vist stor kreativitet og service, mange tilbyr utkjøring av varer, levere ferdigpakket varer utenfor butikk, samarbeid med andre lokale næringer eller andre kreative løsninger for å kunne fremdeles tilby sine varer.

Med det ønsker Drangedal kommune og beredskapsledelsen alle en god helg! Ta vare på deg og dine, følg rådene som er gitt og husk litt ekstra på de lokale næringene som vi er så heldige å ha her i kommunen!

Status 26. mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal

Beredskapsledelsen møtes daglig og det er satt i gang tiltak i alle sektorer. Alle sektorer drifter normalt og helse og velferd har satt i gang nødvendige tiltak for å være forberedt om det skulle bli oppdaget smitte av covid-19 i Drangedal.

NAV Drangedal har redusert sine åpningstider for å hindre smitte. For å komme i kontakt med nav anbefaler de www.nav.no Her finner du nyttig informasjon og veiledning for hvordan du skal gå frem hvis du nå er permittert og skal søke dagpenger. Her kan du også skrive til NAV enten via Ditt Nav eller din digitale aktivitetsplan.

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker og har behov for kontakt med en veileder hos Nav i forbindelse med permittering eller annet ring 948 33 490 eller 988 32 442

For informasjon om økonomisk sosialhjelp ring 412 04 976.

Vi oppfordrer alle til å lytte til myndighetenes råd, ha god hånd og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand.

Status 25.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal.

Beredskapsledelsen møtes daglig og har satt i gang tiltak i alle sektorer, slik at vi er rustet til å håndtere om noen blir syke av covid-19. Vi følger myndighetenes råd og prioriterer å beskytte de sårbare gruppene, og å opprettholde våre kritiske samfunnsfunksjoner.

Regjeringen gikk i går ut med hvilke tiltak som skal opprettholdes frem til 13.april. Her finner du informasjon fra regjeringen. De varslet en ny vurdering 8.april.

For innbyggerne i Drangedal betyr dette at:

 • God hånd- og hostehygiene er fortsatt viktig.
 • Hold avstand! Minst en meters avstand når man er ute. Ikke grupper på mer enn 5 personer, om det ikke er de man bor med.
 • Skoler og barnehager er fortsatt stengt til og med 13.april.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet 1-4.kl med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole. Tiltaket videreføres til og med 13.april. Skolenes påskeferie starter f.o.m. mandag 6. april, men barnehagene vil holde åpent for pass/ tilsyn av barn med foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med spesielle omsorgsbehov fra mandag 6. til onsdag 8. april.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Det vil si at Tokestua, idrettshallen, biblioteket er stengt. Alle møter både utendørs og innendørs i regi av lag og foreninger i Drangedal stanses. Frivilligsentralen er stengt for besøk og arrangement, men opprettholder utkjøring av mat.
 • Forbudet mot opphold på hytter /fritidseiendommer opprettholdes Det vil si at det kun er lov å oppholde seg på hytte i egen kommune.

Vi oppfordrer alle til å lytte til myndighetenes råd, ha en god hånd- og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å HOLDE fysisk avstand!  

Status 24.mars kl 17

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal. De som skal testes er pasienter som vurderes for innleggelse sykehus og pasient /beboer i institusjon med luftveissymptomer. Siden det er så få som blir testa kan det være møkretall og det kan være personer som er smittet av covid-19 i Drangedal.

Beredskapsledelsen møtes daglig og har satt igang fortløpende smittereduserende og forberedende tiltak i alle sektorer, slik at vi er rustet til å håndtere en situasjon der flere blir syke av covid-19. Vi følger myndighetenes råd og prioriterer å beskytte de sårbare gruppene og å opprettholde våre kritiske samfunnsfunksjoner.

Regjeringen hadde i dag kl 16 pressekonferanse der de opplyser om at de strenge tiltakene som er iverksatt videreføres frem til 13. april.

Følgende tiltak blir videreført:

 • Opprettholder stenging av barnehager, skoler og universiteter
 • Opprettholder karanteneregler på 14 dager
 • Ved påvist smitte så skal en i hjemmeisolering
 • Oppfordrer til videre bruk av hjemmekontor
 • Hold avstand, minimum 2 meter innendørs, gjelder ikke familie
 • Ikke vær sammen mer enn 5 i en gruppe, gjelder ikke familie
 • Helsepersonell forbys å reise til utlandet, både tjenestereiser og private reiser. Forbudet gjelder ut april 2020.
 • Idrettsarrangementer innendørs og utendørs er forbudt

Vi vil komme tilbake med en mer oppdatert oversikt over tiltakene onsdag 25. mars.

Vi oppfordrer alle til å lytte til myndighetenes råd, god hånd og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å HOLDE avstand

Status 23.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt har 25 personer blitt testa i Drangedal. På grunn av at få blir testa, legger vi til grunn at det er mørketall og at det kan være personer med koronavirus i Drangedal.

Beredskapsledelsen har satt i gang og setter i gang fortløpende smittereduserende og forberedende tiltak i alle sektorer, for å ha kapasitet til å håndtere en situasjon der flere er syke av koronavirus. Vi prioriterer å beskytte de sårbare gruppene og å opprettholde våre kritiske samfunnsfunksjoner.

Vi vil oppfordre personer i risikogruppene til nøye å følge rådene fra Folkehelseinstituttet:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for hjemmekontor og tilrettelegging for videokonferanser

Koronautbruddet har plutselig gjort hverdagen vår annerledes. Skoler og barnehager er steng, de fleste jobber fra hjemmekontor og myndighetene oppfordrer oss til å ikke møtes for å redusere smittespredningen. For mange kan dette føre til at de blir veldig ensomme, det beste vi alle kan gjøre da, er å ta en ekstra telefon og høre hvordan det står til.

Status 20.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt har 25 personer blitt testa i Drangedal. På grunn av at få blir testa, legger vi til grunn at det er mørketall og at det kan være personer med koronavirus i Drangedal.

Beredskapsledelsen har satt i gang og setter i gang fortløpende smittereduserende og forberedende tiltak i alle sektorer, for å ha kapasitet til å håndtere en situasjon der flere er syke av koronavirus. Vi prioriterer å beskytte de sårbare gruppene og å opprettholde våre kritiske samfunnsfunksjoner.

Vi vil påpeke viktigheten av at alle med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme. Vi minner også om tiltakene du selv kan gjøre; ha god hånd- og hostehygiene, og hold avstand til andre!

Vi vet at dette er en vanskelig tid for mange. Drangedal kommune vil bidra så godt vi kan for å skape trygghet i denne hverdagen. Om du har spørsmål, så søk informasjon på våre nettsider eller ta kontakt med Servicekontoret på 35 99 70 00.

Det er utsikter til fint vær i helgen, og i den anledning anmoder brannsjefen i Drangedal om at det ikke brukes åpen ild utendørs. Anmodningen omfatter bruk av åpen ild utendørs inntil situasjonen har normalisert seg. Se anmodning fra brannsjefen i avsnitt under.

Kommunen vurderer og treffer fortløpende nye tiltak for å redusere smittespredning og for å holde de kritiske samfunnsfunksjonene oppegående over tid, og henstiller alle om å følge de til enhver tid gjeldende råd og pålegg fra myndighetene.

Vi vil også takke alle dere som gjør en ekstra innsats i denne krevende perioden, alle dere som bidrar til å holde "hjula i gang" og alle dere som bidrar til å bremse virusutbruddet.

God Helg!
Mvh

Tor Peder Lohne
Ordfører.

Status 19.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt har 25 personer blitt testa i Drangedal. Det kommer stadig endringer i hvem som skal testes og kommunen følger myndighetenes anbefalinger på dette.

Beredskapsledelsen har satt i gang tiltak i alle sektorer og er godt forberedt om vi får det første smittetilfellet i Drangedal. Vi prioriterer å beskytte de sårbare gruppene og har derfor iverksatt en rekke tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Vi vurderer og treffer fortløpende nye tiltak for å redusere smittespredning og for å holde de kritiske samfunnsfunksjonene oppegående over tid.

Fra næringslivet meldes det om permiteringer og nedgang i oppdrag. Næringssjefen og Næringsforeningen tar gjerne imot henvendelser dersom du trenger å snakke med noen om situasjonen i nettopp din bedrift.

Status 18.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt har 25 personer blitt testa i Drangedal. Testing prioriteres til personer i sårbare grupper og helsepersonell med akutte luftveissymptomer.

"All innstatsen som gjøras nå handlar om å beskyte dei som er ekstra sårbare om dei blir smitta. Hensikten med tiltaka som treffast er likevell ikkje for å stoppe viruset, for det er neppe mogleg. Poenget er å fordele smittespreiinga over tid, slik at samfunnet til ei kvar tid har kapasitet til å behandle dei som blir sjuke av viruset.

Ved å redusere smitte, reduserer ein faren for tap av liv, og ein bidrar til å sikre at samfunnsfunksjonane våre fungerer over tid. Dei viktigste smitteforebyggande tiltaka er dei me alle kan gjøre; holde seg heime, ha god hygiene, holde avstand til andre og følge myndighetenes råd!" sier Ordfører Tor Peder Lohne.

Drangedal kommune vurderer og treffer fortløpende nye tiltak for å redusere smittespredning og for å holde de kristiske samfunnsfunksjonene oppegående over tid.

Koronaviruset har konsekvenser langt ut over det rent helsemessige. Nedgangen i aktivitet i næringslivet gjør at folk mister eller får redusert inntekten sin, og flere opplever at økonomien blir krevende framover. Vi forstår at dette kan bidra til usikkerhet. Drangedal kommune vil forsøke å bidra til å dempe de økonomiske konsekvensene av koronaviruset og så godt vi kan skape trygghet for både husholdninger og næringslivet framover.

Status 17.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt er 25 personer testet her. Testing prioriteres til personer i sårbare grupper og helsepersonell med akutte luftveissymptomer.

Kommuneoverlegen vil understreke at det er urealistisk å tro at smitte ikke påvises i Drangedal. Hensikten med tiltakene som innføres er IKKE å "stoppe" viruset, men å "fordele" smittespredningen over tid, slik at vi til enhver tid har kapasitet til å behandle de som blir syke av viruset.

De viktigste smitteforebyggende tiltakene er de vi alle kan bidra til; god hånd- og hostehygiene, og ellers å følge myndighetenes råd og pålegg.

Kommuneoverlegen går i dag ut med en oppfordring til alle utsalgssteder om å ikke selge godteri i løsvekt, inntil videre.

Nye tiltak vurderes fortløpende, og det betyr at nye tiltak kan treffes på kort varsel. For at kommunen skal opprettholde sin helseberedskap, gjøres det midlertidige endringer i tjenestetilbudet innen helsesektoren. Brukere og pårørende får informasjon om dette.

Koronaviruset har konsekvenser langt ut over det rent helsemessige. Nedgangen i aktivitet i næringslivet gjør at folk mister eller får redusert inntekten sin, og flere opplever at økonomien blir krevende framover. Vi forstår at dette kan bidra til usikkerhet.

Drangedal kommune vil forsøke å bidra til å dempe de økonomiske konsekvensene av koronaviruset så godt vi kan for både husholdninger og næringslivet framover.

Status 16.mars kl 19

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal, men vi må forvente at smitte også påvises her. 24 personer er testet så langt.

Drangedal kommune har åpen publikumstelefon for helserelaterte spørsmål på 35 99 71 25 hver ukedag fra 9-11. Telefonen betjenes av helsesykepleier.

Kommunehuset og øvrige kommunale bygg er stengt for publikum og besøkende.
Servicekontoret kan nås på 35 99 70 00 og e-post til postmottak@drangedal.kommune.no blir besvart.

Kommunens førsteprioritet er å ivareta liv og helse, samt å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner, særlig innenfor helsetjenestene våre, over tid. Derfor fokuserer vi på smitteforebygging, både internt og eksternt.

Kommunen har innført smitteforebyggende tiltak i alle sektorer. Det er avgjørende at befolkningen bidrar til å forhindre smitte, og det er svært viktig at alle følger råd og pålegg fra myndighetene. Vi forstår at dette er en krevende tid for mange. Vi gjør vårt beste for å bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i en annerledes hverdag.

Folkehelseinstituttet har oppdaterte råd om smitteforebygging og hjemmekarantene, se informasjon på www.fhi.no

Etter råd fra kommuneoverlege er det foreløpig ikke iverksatt innskjerping av lokale karantenebestemmelser. Dette er imidlertid vurderinger vi gjør fortløpende, og det kan bli innført slike innskjerpinger.

Dette vil for eksempel kunne bety at arbeidspendlere må forholde seg til endrede bestemmelser på et senere tidspunkt, og at man dermed kan måtte gå i karantene ved hjemkomst til Drangedal.

Drangedal kommune vil kunngjøre slike innskjerpinger når de foreligger. Også andre smitteforebyggende tiltak vurderes fortløpende.

Status 15.mars kl 19

Det er ingen personer som har testet positivt for Covid-19 i Drangedal.

Det er en krevende situasjon, men vi gjør vårt beste for å løse de problemstillinger som måtte dukke opp.

Drangedal kommune åpner publikumstelefon for helsespørsmål på 35 99 71 25 hver ukedag fra 9-11. Telefonen vil bli betjent av helsesykepleier.

Kommunehuset stenges fysisk for publikum og besøkende. Servicekontoret kan nås på 35 99 70 00

Status 14.mars kl 19

Det er ingen personer som har testa positivt for Covid-19 i Drangedal.

Det er en krevende situasjon, men vi gjør vårt beste for å løse de problemstillinger som måtte dukke opp.

Drangedal kommune åpner publikumstelefon for helsespørsmål på 35 99 71 25 hver ukedag fra 9-11. Telefonen vil bli betjent av helsesykepleier.

For å kunne gi barn i skolepliktig alder et godt skoletilbud nå mens skolene er stengt er det viktig at alle foresatte logger seg på Visma flyt skole, da det er dette systemet som benyttes som informasjonskanal ifra skolene.
Last ned app til Visma flyt skole og logg deg på nettsiden til Visma flyt skole. Registrer inn mobilnummer og e-postadresse hvis dette mangler.

Status 13.mars kl 13

Beredskapsledelsen har i dag vært samlet og vil ha daglige møter for å vurdere situasjonen. Det er ingen personer som er smitta med Covid-19 i Drangedal. Det er en krevende situasjon, men vi gjør vårt beste for å løse de problemstillinger som måtte dukke opp. For å kunne gi barn i skolepliktig alder et godt skoletilbud nå mens skolene er stengt er det viktig at alle foresatte logger seg på Visma flyt skole, da det er dette systemet som benyttes som informasjonskanal ifra skolene. Last ned app til Visma flyt skole og logg deg på nettsiden til Visma flyt skole. Registrer inn mobilnummer og e-postadresse hvis dette mangler.


Publisert: 14.03.2020 17:11
Sist endret: 14.03.2020 17:12