Tjenestekontoret

Tjenestekontoret har ansvar for saksbehandling av helse- og omsorgsstjenester

Innhold

Tjenestekontoret er lokalisert på kommunehuset, 2.etasje.

Tjenestekontoret ivaretar saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven kap 3 og 7. Kontoret har også funksjonen som koordinerende enhet i tråd med Helse og omsorgstjenesteloven § 7-3.

Tjenestekontoret åpent mandag til fredag fra kl. 08:00 - 15:00

Du bør gjøre en avtale med oss på telefon for å være sikker på å treffe oss inne.

Mer om Tjenestekontoret:

Vi kartlegger  behov for tjenester etter søknad eller annen henvendelse. Vi reiser gjerne ut til deg for å sammen med deg og evt dine pårørende snakke om hva som er ditt hjelpebehov, hva du har av ressurser og hva som er dine ønsker i situasjonen. Vi vil samtidig informere deg om ulike tjenestetilbud som kommunen har.

Vi vil opprette en journal i vårt elektroniske fagsystem for å ivareta ditt hjelpebehov. Vi vil informere deg om dette og vi vil etterspørre ditt samtykke til å utveksle helseopplysninger med nødvendige samarbeidsparter.

Tjenestekontoret samhandler tett med andre andre helseinstanser som sykehus, fastlege, nav o.l. for å sikre en best mulig  oppfølging.

Tjenestebeskrivelser

Søknadsskjema

 

Ved tjenestekontoret jobber:

Mette Tufte tlf: 35 99 70 55
Anne Hilde Elefskås    tlf: 35 99 70 51
Synnøve Kveven tlf: 35 99 70 57

Publisert: 01.12.2015 11:09
Sist endret: 14.12.2015 10:09