Koronavirus

Innhold

Ved mistanke om Koronasmitte

Ikke møt direkte opp på legekontoret. Ta kontakt på telefon 35 99 71 00 eller legevakt på 116 117.

Det er utarbeidet egne rutiner for prøvetakning ved mistanke om Korona virus.
Ta kontakt med legekontoret på telefon 35 99 71 00 (telefonen er stengt mellom 11-13) alle hverdager 8-14 dersom du mistenker smitte. 
 

 

COVID -19 TEST

Når en person  bestiller en covid-19 test er det fordi hun/ han mistenker covid-19 smitte og vil bekrefte/ avkrefte dette. Da er det viktig at personen tar konsekvensen av dette og holder seg borte fra kontakt med andre til negativt prøvesvar foreligger. Altså, ikke gå i butikken eller i selskaper eller lignende, men holde seg hjemme!

 

Kommunehuset har ordinær åpningstid (08.00 - 14.30). Alle besøkende må henvende seg til servicekontoret.

 

Informasjon fra kommunen

Oppdatert informasjon fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 7. september

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen 7. september

Det er ingen påviste tilfeller av koronavirus i Drangedal nå, og vi jobber for at det skal fortsette å være sånn. Samtidig gårvi inn i en tid der stadig flere pådrar seg en høstforkjølelse!

Drangedal kommune jobber hele tiden for å kunne gi så gode tjenester som mulig. Når ansatte blir syke må vi likevell i noen tilfeller redusere tjenestetilbudet. Spesielt er det utfordrende med en del forkjølelse hos barn og ansatte i barnehager og skoler.

På samme måte som lederne i flere kommunale tjenester, har styrerne i barnehagene hver dag et stort ansvar for å sikre at en har nok kvalifisert personell på jobb til enhver tid. Med god hjelp fra foresatte som gir tilbakemelding om tidspunkter for levering og henting, kan barnehagen planlegge ressursene sine godt. Dermed har vi større evne til å opprettholde full åpningstid, også dersom enkelte ansatte skulle være hjemme med forkjølelse.

Det er lett å forstå at foresatte ønsker å ha et fleksibelt barnehagetilbud. Jeg har selv barn i barnehagealder, og klarer ikke alltid forutse hvordan dagene blir en uke fram i tid, men jeg gjør så godt jeg kan. Det er VIKTIG for barnehagene å ha så godt grunnlag som mulig, for å planlegge dagene.

Alt henger nemlig sammen. Konsekvensene, dersom vi må stenge barnehageavdelinger, er store for en liten kommune som Drangedal. Foresatte kan måtte blir hjemme, og mange foresatte i Drangedal jobber i kommunen, i skolene, i helsetjenestene og andre deler av organisasjonen. Jeg tror de fleste forstår hvilken "dominoeffekt" det kan ha dersom det blir stort fravær i mange kommunale tjenester samtidig.

Som ordfører har jeg, sammen med kommunestyret, arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Drangedal kommune. Våre folk har, i likhet med ansatte i magne bedrifter, stått i en svært krevende situasjon i snart et halvt år.

Selv om vi ikke har påvist smitte av koronavirus i Drangedal, forholder vi oss til de enhver gjeldende nasjonale regler og retningslinjer, med den plunder og heft det kan medføre for både de ansatte og for innbyggerne i kommunene ellers. Dette gjør vi fortsatt fordi vi bidrar i den globale innsatsen mot koronaviruset.

Jeg vil berømme alle ansatte i Drangedal kommune for den innsatsen dere gjør hver dag for å yte gode tjenester til innbyggerne våre! Jeg vil også takke dere innbyggere for den tålmodigheten og forståelsen dere viser oss, også når dere plutselig blir bedt om å holde unger hjemme fra barnehagen, eller andre uforutsette ting oppstår.

Ved å gjøre så godt vi kan, både som ansatte og innbyggere i Drangedal kommune, bidrar vi sammen til å gjøre hverdagen så god som mulig for hverandre.

Til slutt: Alle osm har mistanke om smitte av koronavirus må holde seg hjemme. Ta kontakt med legen per telefon. Drangedal legekontor har god kapasitet på testing.

God helg!

Med vennlig hilsen
Tor Peder Lohne
Ordfører

Tidligere statusoppdateringer fra beredskapsledelsen finner du her

 

Helsepersonell må testes

For å hindre koronasmitte til pasienter i kommunens helsetjenester, har Drangedal kommune bestemt at helsepersonell som har vært på ferie utenfor Norden skal testes før de begynner i jobb.  

Helsepersonell, inklusiv nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dager har vært i "røde" regioner og land, omfattes som alle andre av 10 dagers karanteneplikt etter hjemkomst.

Sentrale helsemyndigheter har kommet med en anbefaling om testing av helsepersonell. Drangedal kommune pålegger nå testing før ansatte går tilbake på jobb.

Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har oppholdt seg i, eller vært på reise i "grønne" regioner og land utenom Norden, informerer arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte skal testes èn gang for SARS- CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

 

Lite smitte

Vi har så langt ikke opplevd koronasmitte på vårt sykehjem eller andre helseinstitusjoner. Siden pasientene våre tilhører en svært sårbar gruppe, er vi veldig glade for at vi har unngått dette, sier kommuneoverlege Ivar Skogvold.

I enkelte andre kommuner har det vært flere tilfeller av smittespredning i helseinstitusjoner. Dette har resultert i mange sykdomstilfeller og dødfall. I tillegg har det vært en utfordring at ansatte har måttet være i karantene, noe som har ført til et ekstra press på bemanningen under koronakrisen.

 

Må følge med på oppdatert kart

Det er viktig at de ansatte på reise holder seg oppdatert på hvilke land som er "røde" og "grønne", sier kommuneoverlegen.

Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen, sier han.

Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag, vil rådene være gjeldene fra kl 00.00 fredag i samme uke.

FHI sitt kart over røde og gule land/områder kan sees ved å trykke her.

 

Innfører forenklede rutiner

Alle helseansatte i kommunen blir via sin leder bli kontaktet med beskjed om at de skal testes hvis de har vært i disse landene. De får beskjed om å ta kontakt med nærmeste leder og selv bestille test ved å ringe Legekontoret, telefonnummer 35997100, eller ta kontakt med legevakt på telefon 116 117, og be om time for prøvetaking. De må vise til en negativ test før de er tilbake i jobb. Ansatte oppfordres til å ta testen i god tid før jobbstart, om dette er praktisk mulig.

 

Betaling for test

Siden arbeidsgiver pålegger ansatte å ta testen, skal den ansatte ikke betale for testen selv.

 

 

Gjennomføring av arrangmenter

Andre typer arrangementer rundt om i Drangedal og andre aktiviteter rettet mot kommunens innbyggere så skal kommunen ha beskjed i forkant.

Her finner du mer informasjon om gjennomføring av arrangementer

Endring i testkriterier gjeldende fra onsdag 12. august

Fra og med onsdag 12. august er det endringer av testkriterier for covid-19. Du får nå teste deg hvis du oppfyller disse kravene:

 • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. det kan være feber, og det er nok med litt sår hals for å få test.

 

 • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

 

 • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

 

Testing foretas på legekontoret på hverdager, men det MÅ fortsatt avtales time for testing i forkant. Ikke møte opp på legekontoret ved mistanke om smitte, men ring for å avtale tid for testing.

 

Hovedregelen er: Hvis du er syk, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg!

 

Om du er i tvil om du bør testes, kan du få svar på koronasjekk.no

 

For oppdatert informasjon les mer på FHI sine hjemmesider her.

 

Viktig informasjon til deg som er turist i Drangedal- Information to visitors to Drangedal

Økt innreise fra andre land og økt reising innad i Norge kan medføre økt smittepress.

Utenriktsdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august.

Fritids og feriereiser i Norge kan foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte. Det viktigste vi kan gjøre er:

 

STOPP SMITTEN

 • Hold minst 1 meter avstand

 

 • Vask hender ofte og grundig

 

 • Hold deg isolert hvis du er syk

 

 

TEST DEG OM DU ER SYK

 • Dersom du får symptomer som feber, hoste, tungpusthet, tap av smak eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse skal du ringe legevakt på 116 117 for testing. Undersøkelse og testing for Covid-19 er gratis for alle.

 

Bading, strandliv og frluftsliv i Norge

Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig med god hygiene og å holde avstand til andre enn sine nærmeste.

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. Videre må man etterleve normal skikk og bruk i utmark; ikke forsøple og vise aktsomhet ved bruk av ild.

 

Informasjon til reisende som ankommer Norge - Information to travellers arriving Norway

Informasjonsskriv til reisene som ankommer Norge med informasjon om testing, smitteverntiltak og karantene

Norsk

English

Informasjon om innreiseregler og reiseråd, samt hvilke land og områder personer kan komme fra til Norge uten å måtte gå i karantene.

Innreiseregler og reiseråd - norsk

Travel advice and rules for entry into Norway - English

Mer informasjon fra Helsedirektoratet.

FHI sitt kart over røde og gule land/områder

 

Oppdaterte besøksregler for døgnbemannende boliger og sjukeheimen i Drangedal 7. september

Det vil fortsatt praktiseres besøks og adgangskontroll ved besøk i døgnbemannende boliger og sjukeheimen. Vi følger de nasjonale smittevernreglene.
Det er fortsatt viktig at du som pårørende tar kontakt med avdelingen for å avtale besøk.

Besøk kan gjennomføres utendørs eller innendørs. Innendørs besøk skal kun foregå på pasientens rom og ikke i fellesarealer.

Vi vil oppfordre pårørende og besøkende å følge anbefalingene fra FHI som sier: "Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne områder») bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst".

Følgende besøksregler gjelder for døgnbemannede boliger og sjukeheimen

 

 

ALLE besøkende må følge besøksreglene!

 

Det er utarbeidet nye prosedyrer i tråd med nasjonal veileder for besøk i døgnbemannede boliger og sjukeheimen. Besøkene må skje i tråd med de generelle smittevernrådene.

 

Besøksreglene
Du kan IKKE komme på besøk hvis du

 • Er syk

 

 • Er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19

 

Du må alltid kontakte boligen i god tid, for å høre om det er mulig å komme på besøk. Du kan ikke ha med kjæledyr. Det føres besøksprotokoll over alle som kommer på besøk. Dette i forhold til smittesporing.

 

 

Før besøket

 • Du må avtale tidspunkt med kontaktpersonen i boligen på forhånd

 

 • Det er den enkelte bolig som bestemmer når du kan komme på besøk

 

 • Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger

 

Under besøket

 • Du blir møtt ved inngangen og henvist dit besøket skal foregå

 

 • Du må vaske hender om besøket skal foregå innendørs og sprite hender om besøket skal foregå utendørs

 

 • Du skal gå direkte til anvist besøksplass og ikke oppholde deg i fellesarealer

 

 • Du bør holde minst 1 meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere

 

 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.

 

 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser. Vi anbefaler singelpakket mat / kaker

 

 • Gi beskjed om dere ønsker kaffe

 

 • Du kan bruke pasient /beboers toalett hvis besøket foregår innendørs

 

Etter besøket

 • Ved besøk inne må du vaske hender når du forlater rommet

 

 • Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også boligen du har besøkt så raskt som mulig og infomerer om dette

 

Hvis situasjonen endrer seg

 • Det er besøksforbud dersom det er smitteutbrudd i boligen du skal besøke

 

 • Hvis det oppstår smittespredning i Drangedal, kan vi stenge eller begrense besøkene igjen.

 

Næring og korona

Her finner du oppdatert informasjon knyttet til næring

 

Idrett og korona

Om du driver med idrett, følg med på ditt særforbund for å holde deg oppdatert på koronavettreglene som vil komme knyttet til din idrett! Og husk at koronaviruset smitter gjennom. - Gjennom luft ved at den som er syk hoster eller nyser. - Overføring gjennom fysisk kontakt med en som er syk. - Indirekte kontakt ved at viruset blir overført til for eksempel idrettsutstyr som andre igjen kommer i kontakt med.

Idrettsforbundet anbefaler at man ikke driver med idrettsaktivitet med mindre man er 100 prosent trygg på at aktiviteten følger gjeldene regler og råd!

 

For mer informasjon se nærmere på lenkene under:

- Fra helsedirektoratet om idrett

- Helsedirektoratet veileder

- Norges idrettsforbund sin koronaside

- Særforbund

 

Bruk av idrettshallen

Folkehelseinstiuttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veilder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og foreninger. Veildereen gjelder for Norges idrettsforbund (NIF), særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer orgnasisert idrett. Veilederen finner du her.

Det er utarbeidet generelle smittevernregler for bruk av idrettshallen i Drangedal. Reglene finner du her

Informasjon til befolkningen i krisesituasjoner

I en krisesituasjon vil det ofte være stort behov for informasjon fra myndighetene slik at befolkningen vet hva som er situasjonen og hva man skal gjøre. I Norge har vi robuste systemer for å sikre informasjon til befolkningen uansett hva som skjer.

 

Hvor kan jeg få informasjon fra myndighetene under en krise?

Under nasjonale kriser vil sentrale myndigheter publisere informasjon på nettsidene www.kriseinfo.no og www.regjeringen.no. Myndighetene vil også formidle informasjon via trykte medier og via NRK sine TV- og radiosendinger.

I det pågående virusutbruddet formidler sentrale myndigheter i tillegg relevant informasjon til befolkningen via nettsidene til Folkehelseinstituttet på www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Drangedal kommune formidler informasjon via våre nettsider www.drangedal.kommune.no og via Facebook, og viktig informasjon vil også kunne formidles via Drangedalsposten og andre trykte medier. I noen tilfeller vil Drangedal kommune også sende ut SMS til befolkningen. I så fall vil det komme fra avsender «Drangedal».

 

Hvor kan jeg få informasjon dersom internett, telefoni og DAB-radio skulle slutte å fungere?

Heldigvis er det svært sjelden alle disse tjenestene faller ut samtidig. Vi har et godt utbygd telekommunikasjonsnett i Norge, som tåler stor belastning og som for det aller meste vil fungere selv om strømmen skulle bli borte noen steder.

Skulle disse tjenestene likevel bli utilgjengelige vil Drangedal kommune fortsatt sørge for å formidle informasjon til befolkningen. Informasjon fra kommunen vil i så fall formidles via Drangedalsposten og andre trykte medier, via informasjonsbrev som sendes ut i postkassene og via oppslag på etablerte plakat-/informasjonstavler flere steder i kommunen.

I tillegg vil Drangedal kommune formidle informasjon via Drangedal Nærradio sine frekvenser på FM-båndet, dersom internett, telefoni og DAB-radio skulle slutte å fungere. Har du en FM-radio, er det fint om du også har batterier til denne, i tilfelle strømmen skulle være borte.

 

Drangedal Nærradio finner du på følgende frekvenser i Drangedal:

Kroken                                101,2 Mhz

Sentrum                              104,0 Mhz

Tørdal                                 106,2 Mhz

Gautefall / Bostrak             107,4 Mhz

 

Lytt til myndighetene

Det er svært lite sannsynlig at internett, telefoni og DAB-radio skal slutte å fungere samtidig. Skulle det skje, vil kommunen sørge for at du likevel får nødvendig informasjon. I en krisesituasjon kan situasjonen endres raskt. Det viktigste du kan gjøre er å oppsøke informasjon fra myndighetene, og å følge de råd og pålegg som gjelder til en hver tid.

Kan også leses i helhet her.

 

Trenger du noen å snakke med?

Om Korona

 

 • Informasjonstelefon om Korona. Telefon 815 55 015. Hverdager 8-18, og helger 10-16.

 

 • Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre. Knyttet til Korona eller andre sykdommer/lidelser. Telefon 90 90 48 48, åpent alle hverdager mellom 9-15. Det er også chatte tjeneste eller man kan sende dem epost. Les mer om Pårørendelinjen her.

 

 

 Vanskelig hjemme?

 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 døgnåpen. Gratis å ringe. De kan også nåes på sms 41 71 61 11, gjennom epost alarm@116111.no. Om du opplever vold i hjemmet, overgrep eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner og trenger noen å snakke med. Tilbudet gjelder også for voksne som er bekymret for barn og unge.

 

 • Barneombudet. Telefon 22 99 39 50. Mandag til fredag 8-15. For deg under 18 år.

 

 

 • Kors på halsen. Telefon 800 33 321 mandag til fredag 14-22. For alle under 18 år. Man kan ringe, skrive, chatte eller diskutere. Gå til siden her.

 

 

 

Om helse

 • TelefonVenn. Gjennom nettsiden kan man registrere seg for å få en telefonvenn, eller for å bli en telefonvenn for andre. Mer informasjon på siden deres her. Eller ta kontakt med Drangedal Frivilligsentral på tlf 941 62 661.

 

 • Mental helses hjelpetelefon. 116 123 døgnåpen. Har også chat- og skrivetjeneste på sidetmedord.no

 

 • Kirikens SOS telefon 22 40 00 40 døgnåpen.

 

 • AA Anonyme alkoholikere. Telefon 911 77 770 (Hverdager 11-15 og alle dager 18-22).

 

 • NA - Anonyme narkomane i Norge. Telefon 905 29 359. Mandag til fredag 17-19.

 

 • Rustelefonen. telefon 91 50 85 88. Hverdager 11-18.

 

 • Amathea. Telefon 90 65 90 60. Mandag til fredag 8-20. Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.

 

 • Angstringen. Telefon 22 22 35 30. Mandag til torsdag, 10-13.

 

 • Aurora - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer. Telefon 22 20 99 83 eller 476 51 108.

 

 • Hjelpelinjen for spilleavhengige. Telefon 800 80 040. Alle dager 9-18. Chat åpen hverdager 11-15.

 

Om Arbeid

 • Arbeidslivstelefonen. Telefon 22 56 67 00. Har du spørsmål til arbeid og trenger noen å rådføre deg med? Åpen 9-15 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag 9-18. Man kan også chatte eller sende epost. Mer informasjon her.

 

 

 

Information about the coronavirus in English and resources in other languages.

If you believe that you could be infected with the virus, do not show up in person at the doctor’s office in Drangedal, but call them on 35 99 71 00. The phone is closed between 11 and 13, but open all weekdays between 8 and 14.

If you get critical ill and the doctor office is closed call the emerge number/legevakten on 116 117.

If you are unsure if you should test yourself for corona, you can take helsenorge.no's "Corona-check" online by clicking here.

 

Resources

 • The local newspaper Drangedalsposten har published this information about the coronavirus in Arabic. Click here to read.

 

 

 • Norwegian Institute of Public Health NIPH, in norwegian FHI have made general information about the coronavirus in several languages. Click here to read.

 

 

 

Koronainformasjon

 

Når skal man holde seg hjemme? Forskjellen på karantene og hjemmeisolering

Bare sår i halsen, har tett nese eller hoster?

Folkehelseinstituttet sier at alle som har forkjølesessymptomer skal holde seg hjemme. Dette kan være milde symptomer som hoste, tett nese, tungpustet sår hals eller andre symptomer. Selv om man kun har en av disse symptomene skal man holde seg hjemme. Man skal holde seg hjemme ett døgn etter du er symtomfri. Du skal føle deg frisk og ikke ha noen symptomer i et helt døgn før du kan dra på butikken eller jobb igjen.  Les mer om rådet fra FHI her.

Om du er i tvil om du bør testes, kan du få svar på koronasjekk.no

 

Hvorfor er dette viktig å følge?

Du tenker kanskje selv at det kun er en forkjølelse eller influensa. Det kan til og med hende at du har rett. Siden Korona kan gi milde symptomer, eller like symptomer som influensa eller en vanlig forkjøelse er disse vanskelig å skille. Det beste er derfor å være hjemme til det går over slik at man ikke sprer smitte. Man skal derfor være hjemme til alle symptomer er over, og så en ekstra dag. Det er også viktig å tenke på at å smitte andre med disse symptomene, selv om det "kun" er en forkjølelse kan være belastende om personen er i risikogruppen for Korona. Smitting av andre kan også utløse behov for testing, og slik belaste helsevesenet unødvendig.

 

Hva er karantene?

Å ha karantene betyr å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Ofte er karantene gjeldene for deg som har hatt nærkontakt eller har vært på reise. Se FHI sitt kart over røde og gule land/områder ved å trykke her.

Karantenelengden er 10 dager. Personer som har hatt kontakt med bekreftet smittet person (også 48 timer før smittet person fikk symptomer) skal i karantene. Har man vært i kontakt med smittet person i mer enn 15 minutter med mindre enn 2 meters avstand må man også i karantene.

Har man vært syk av Covid-19 og blitt frisk er man unntatt fra karanteneplikten i 6 måneder. Fra 13.august skal alle nærkontakter i karantene.

 

Karantene betyr

 • Du skal ikke gå på jobb
 • Ikke reise
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå steder der man lett kan komme nær andre
 • Ikke oppsøke andre personer

Du kan om du er helt fri for symptomer

 • Bevege deg ut av ditt eget hjem, som å gå en tur i skogen. Men det er viktig du unngår folkemengder og følger rådene med å holde avstand og ha god hoste- og håndhygiene.

 

Du trenger ikke kontakte lege for å gå inn i karantene. Har du vært utenfor Norge, har du hatt kontakt med syke skal du putte deg selv i karantene. Det samme gjelder om du har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager. Om du utvikler symptomer skal du gå over til hjemmeisolering og kontakte lege om symptomene utvikler seg.

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpusthet, skap oppholde seg i isolering fra symptomene inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Du kan lese mer om karantene på FHI , Helsenorge og FHI sitt kart over røde og gule land/områder knyttet til innreise karantene.

 

Hva er hjemmeisolering?

Med hjemmeisolering skal du være hjemme og unngå kontakt med andre, også de du bor med. Hjemmeisolering er for deg som har påvist eller sannsynlig er smittet med korona. Du kan ikke ha besøk eller kontakt med andre mennesker enn de du bor med. De du bor med skal du ikke ha tett kontakt med, og være svært nøye med håndvask. Bo gjerne i en annen del av huset om mulig. Man skal ikke gjennomføre hjemmeisolering på hytta, men i kommunen du er bosatt i. 

Dette betyr

 • Du skal ikke gå på jobb
 • Ikke reise
 • Ikke dra på butikken eller apotek
 • Ikke ta offentlig transport
 • Ikke gå ut av huset
 • Ikke oppsøke andre personer
 • Du kan ikke dra på besøk eller ha besøk

Du skal bli hjemme!

Hvem skal ha hjemmeisolering?

 • Hjemmeisolering gjelder for de som er mistenkt å ha eller bekreftet syke med Korona. De som har symptomer.

For mer informasjon les mer om hjemmeisolering på FHI eller Helsenorge.

Er du fortsatt i tvil om forskjellen mellom karantene og hjemmeisolering? Eller har andre spørsmål?  Helsedirektoratet i samarbeid med vg.no har en side hvor man kan stille spørsmål eller lese andre spørsmål stilt knyttet til Korona på Helsedirektoratet live.  Du kan også kontakte helsesykepleier som er tilgjenglig på 35 99 71 25 hver ukedag fra kl. 9-11 om du har spørsmål.

 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Her finner du oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet

 

FHI sitt kart over røde og gule land/områder

Slik beskytter du deg mot Koronaviruset

Kommunen forberedt

Sektor for Helse og velferd er forberedt på eventuell smitte i Drangedal kommune. Kommunen følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og er kontinuerlig oppdatert om situasjonen.

 

Ikke alle blir alvorlig syke

Koronaviruset er et nytt virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange som blir smittet av Koronaviruset og sykdommen Covid-19 vil ifølge Folkehelseinstituttet kun få en forkjølelse som vil gå over av seg selv. Andre kan få lungebetennelse. Eldre og personer med kroniske sykdommer er mer utsatt for å bli alvorlig syke.

 

Slik smitter viruset

Koronaviruset smitter som ved forkjølelse og influensa, ved kontakt- eller dråpesmitte.

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

 

 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

 

 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre      kommer i kontakt med gjenstanden.

 

Beskytt deg mot smitte

God hoste- og håndhygiene er det viktigste tipset fra Folkehelseinstituttet for å unngå smitte.

 

 • Hvis det er mulig, hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

 

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

 

 • Hånddesinfeksjon som Antibac er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

 

 • Alle som hosterbør hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.

 

Hvis du mistenker smitte

Symptomene på Koronaviruset er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Mistenker du smitte, skal du ikke dra til fastlegen, legevakten eller sykehuset. Kontakt legekontor / legevakt på telefon for råd og avtale om undersøkelse.

Legekontoret i Drangedal 35 99 71 00 eller legevakt på telefon 116 117

 

Om du er i tvil om du bør testes, kan du få svar på koronasjekk.no

 

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 10 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 

Barn og covid-19 - hvem skal være hjemme?

Det er mange spørsmål fra foreldre og foresatte om problemstillingen barn og covid-19, hvem skal være hjemme?

 

28. august kom det nye presiseringer fra FHI og de er følgende:

 • Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveissymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til prøvesvar foreligger og de ikke lenger har disse symptomene.

 

 • Allmenntilstanden er viktigst og lette restsymptomer som rennende nese, etter gjennomgått luftveisinfeksjon behøver ikke tillegges vekt.

 

Barn i barneskolealder og yngre

 • Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Barn med covid-19 behøver ikke ha feber og hoste.

 

 • Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form (det som kalles nedsatt allmenntilsktand).

 

 • Det gjøres unntak for barn i barneskole og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand. De behøver ikke å holde seg hjemme.

 

 • De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, vil ikke spise, i tillegg til at de har for eksempel rennende nese eller hoste. Foreldre må derfor være ekstra oppmerksomme når barnet deres ikke virker å være helt i form og i tillegg har noen symptomer fra luftveiene, og holde det hjemme. Ved feber og hoste bør barnet testes for covid-19.

 

 • Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager. Ved ingen bedring, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake uten test.

 

Pasientstudie CovidNor

Er du i isolasjon eller karantene? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Mer informasjon om studien finner du her

 

Kommunale tjenester

Skole og barnehage

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler

 

Helse

 

Viktige endringer for Helsestasjon

 

Tilbudet i helsestasjonen går tilbake til normal drift.
Inntil videre av smittevernhensyn:

 • Hjemmebesøk foregår på helsestasjon.
 • Helseundersøkelse som kan vente blir utsatt/avlyst inntil videre.
 • Alle som ikke skal møte vil få beskjed per telefon. Så har du ikke hørt noe, skal du møte.
 • Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon, SMS og e-post

 

Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Ingen som er syke uansett årsak skal komme
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjon
 • Dersom mulig, kun en voksen følger barnet
 • Ta med egen leke. Alle våre leker er fjernet

 

Døren til helsestasjon er låst, så ring når du ankommer så blir du hentet. Hovednummer til helsestasjon er 35997125

 

NAV

Åpningstider NAV Drangedal

Mandager, tirsdager, torsdager og fredager: 12 – 14

Onsdager: lukket

 

Lokale telefonnummer:

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker og behov for kontakt med en veileder hos oss i fbm permittering eller annet: 948 33 490 eller 988 32 442

 

Økonomisk sosialhjelp: 412 04 976

 

Gatuefall biathlon

 

Gautefall Biathlon er åpen for trening. Toaletter og lager med fellesutstyr er stengt.  Se mer på Gautefall Biathlon sin facebook side for tiltak som gjelder for trening og oppdateringer.

Gautefall Biathlon på facebook

 

Tokestua kultursal og kino

Tokestua har startet opp igjen med kinovisning i henhold til smitteverntiltak. Dette innebærer inntil 50 personer tilstede, og at en må holde 1 meter avstand. Les mer på Tokestua kulturssal og kino sin hjemmeside for tiltak og oppdateringer.

Tokestua kultursal og kino på facebook

Tokestua kultursal og kino sin hjemmeside

 

 


Publisert: 28.02.2020 09:38
Sist endret: 28.02.2020 10:00