Koronavirus

Innhold

Ved mistanke om Koronasmitte

Ikke møt direkte opp på legekontoret. Ta kontakt på telefon 35 99 71 00 eller legevakt på 116 117.

Det er utarbeidet egne rutiner for prøvetakning ved mistanke om Korona virus.
Ta kontakt med legekontoret på telefon 35 99 71 00 (telefonen er stengt mellom 11-13) alle hverdager 8-14 dersom du mistenker smitte. 
 

Fra og med mandag 6. juli er det ordinær åpningstid (08.00 - 14.30) ved Kommunehuset  Alle besøkende må henvende seg til servicekontoret.

 

Informasjon fra kommunen

Oppdatert informasjon fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 26. juni

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen 26. juni kl 15.

Det er ingen påviste tilfeller av covid-19 i Drangedal per i dag. Kommunen opprettholder beredskapen på testkapasitet i løpet av sommeren og samarbeider med Legevakten i Kragerø.

På grunn av koronautbruddet vil Drangedal være tilknyttet legevakten i Kragerø frem til og med 1. september 2020. Etter det vil det blir legevaktsamarbeid med Skien kommune. Informasjon om dette vil bli informert om når det nærmer seg.

I følge FHI sin daglige oppdatering  er smittepresset i Norge fortsatt lavt. «Den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet gjør at vi må være forberedt på å se økning i smittetallene i forbindelse med lokale oppblussinger fremover. Dette må følges opp med sporing av nærkontakter, isolering av de som er syke, høy testkapasitet og råd om karantene eller annen oppfølging» sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI. Drangedal kommune har et godt beredskapsplanverk på plass om det skulle oppstå smitte i Drangedal i løpet av sommeren og beredskapsledelsen kan møtes på kort varsel.

Regjeringen la i går frem oppdaterte reiseråd for reiser ut av landet. Vi oppfordrer alle til å følge de nasjonale reiserådene til utlandet som gjelder fra 15. juli og være forberedt på at Norgesferien kan måtte avbrytes om det oppstår stor smitte dit du legger ferien din.
Vi minner samtidig om at Drangedal har mange aktiviteter og attraktiviteter og oppfordrer alle til å bruke næringslivet i Drangedal i sommer

Uansett om du ferierer i Drangedal, Norge eller utlandet i sommer, så oppfordrer vi deg til å holde 1 meter avstand, opprettholde god hånd og hostehygiene, holde deg hjemme om du er syk og får du symptomer på covid-19 må du ta kontakt med fastlegen din.

Med ønske om en riktig god sommer

Drangedal kommune

Tidligere statusoppdateringer fra beredskapsledelsen finner du her

Viktig informasjon til deg som er turist i Drangedal

Økt innreise fra andre land og økt reising innad i Norge kan medføre økt smittepress.

Utenriktsdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august.

Fritids og feriereiser i Norge kan foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte. Det viktigste vi kan gjøre er:

STOPP SMITTEN

 • Hold minst 1 meter avstand
 • Vask hender ofte og grundig
 • Hold deg isolert hvis du er syk

TEST DEG OM DU ER SYK

 • Dersom du får symptomer som feber, hoste, tungpusthet, tap av smak eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse skal du ringe legevakt på 116 117 for testing. Undersøkelse og testing for Covid-19 er gratis for alle.

Bading, strandliv og frluftsliv i Norge

Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig med god hygiene og å holde avstand til andre enn sine nærmeste.

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. Videre må man etterleve normal skikk og bruk i utmark; ikke forsøple og vise aktsomhet ved bruk av ild.

Informasjon til reisende som ankommer Norge - Information to travellers arriving Norway

Informasjonsskriv til reisene som ankommer Norge med informasjon om testing, smitteverntiltak og karantene

Norsk

English

Informasjon om innreiseregler og reiseråd, samt hvilke land og områder personer kan komme fra til Norge uten å måtte gå i karantene.

Innreiseregler og reiseråd - norsk

Travel advice and rules for entry into Norway - English

Mer informasjon fra Helsedirektoratet.

 

Oppdaterte besøksregler for døgnbemannende boliger og sjukeheimen i Drangedal

Drangedal kommune har åpnet for besøk ved døgnbemannede boliger og sjukeheimen tidligere og har oppdatert besøksreglene. Det er allerede tilrettelagt for besøk utendørd, noe vi fortsatt anbefaler, men nå blir det også mulighet med besøk innendørs i tråd med den nasjonale veilederen.

Følgende besøksregler gjelder for døgnbemannede boliger og sjukeheimen

ALLE besøkende må følge besøksreglene!

Det er utarbeidet nye prosedyrer i tråd med nasjonal veileder for besøk i døgnbemannede boliger og sjukeheimen. Besøkene må skje i tråd med de generelle smittevernrådene.

Besøksreglene
Du kan IKKE komme på besøk hvis du

 • Er syk
 • Har vært utenfor Norden, med unntak av Sverige, de siste 10 dager 
 • Er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19

Du må alltid kontakte boligen i god tid, for å høre om det er mulig å komme på besøk. Du kan ikke ha med kjæledyr. Det føres besøksprotokoll over alle som kommer på besøk. Dette i forhold til smittesporing.

Før besøket

 • Du må avtale tidspunkt med kontaktpersonen i boligen på forhånd
 • Det anbefales at besøkene foregår utendørs så langt det lar seg gjøre
 • Det er den enkelte bolig som bestemmer når du kan komme på besøk
 • Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger
 • For besøk ute: alle bør holde minst 1 meter avstand og følge smittevernrådene. Viktig å vaske / sprite hender. Du som besøkende kan trille rullestol på tur, forutsatt bruk av hansker. Du vil få utdelt hansker av avdelingen.
 • For besøk inne: det er åpnet for inntil 2 besøk ukentlig, Kun nærmeste pårørende kan komme på besøk inne.

Under besøket

 • Du blir møtt ved inngangen og henvist dit besøket skal foregå
 • Du må vaske hender om besøket skal foregå innendørs og sprite hender om besøket skal foregå utendørs
 • Du skal gå direkte til anvist besøksplass og ikke oppholde deg i fellesarealer
 • Du bør holde minst 1 meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser. Vi anbefaler singelpakket mat / kaker
 • Gi beskjed om dere ønsker kaffe
 • Du kan bruke pasient /beboers toalett hvis besøket foregår innendørs

Etter besøket

 • Ved besøk inne må du vaske hender når du forlater rommet
 • Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også boligen du har besøkt så raskt som mulig og infomerer om dette

Hvis situasjonen endrer seg

 • Det er besøksforbud dersom det er smitteutbrudd i boligen du skal besøke
 • Hvis det oppstår smittespredning i Drangedal, kan vi stenge eller begrense besøkene igjen.
Oversikt over forfall kommunale avgifter hos Drangedal kommune 2020

 

    Når fakturaen sendes ut

    (Og inntektsføres hos kommunen) 

    Forfallsdato på fakturaene

    (Det er likevel lov å betale før) 

    Fakturatype

 

    Januar

    20.feb

    Månedsfaktura

    Februar

    20.mars

    Månedsfaktura

    Mars

    20.mai

    Månedsfaktura og kvartalsfaktura   

    April

    20.juni

    Månedsfaktura

    Mai

    20.juli

    Månedsfaktura

    Juni

    20.juli

    Månedsfaktura og kvartalsfaktura

    Resten av året

    20. i måneden etter

    Månedsfaktura

Næring og korona

Her finner du oppdatert informasjon knyttet til næring

 

Idrett og korona

Om du driver med idrett, følg med på ditt særforbund for å holde deg oppdatert på koronavettreglene som vil komme knyttet til din idrett! Og husk at koronaviruset smitter gjennom. - Gjennom luft ved at den som er syk hoster eller nyser. - Overføring gjennom fysisk kontakt med en som er syk. - Indirekte kontakt ved at viruset blir overført til for eksempel idrettsutstyr som andre igjen kommer i kontakt med.

Idrettsforbundet anbefaler at man ikke driver med idrettsaktivitet med mindre man er 100 prosent trygg på at aktiviteten følger gjeldene regler og råd!

 

For mer informasjon se nærmere på lenkene under:

- Fra helsedirektoratet om idrett

- Helsedirektoratet veileder

- Norges idrettsforbund sin koronaside

- Særforbund

 

Informasjon til befolkningen i krisesituasjoner

I en krisesituasjon vil det ofte være stort behov for informasjon fra myndighetene slik at befolkningen vet hva som er situasjonen og hva man skal gjøre. I Norge har vi robuste systemer for å sikre informasjon til befolkningen uansett hva som skjer.

 

Hvor kan jeg få informasjon fra myndighetene under en krise?

Under nasjonale kriser vil sentrale myndigheter publisere informasjon på nettsidene www.kriseinfo.no og www.regjeringen.no. Myndighetene vil også formidle informasjon via trykte medier og via NRK sine TV- og radiosendinger.

I det pågående virusutbruddet formidler sentrale myndigheter i tillegg relevant informasjon til befolkningen via nettsidene til Folkehelseinstituttet på www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Drangedal kommune formidler informasjon via våre nettsider www.drangedal.kommune.no og via Facebook, og viktig informasjon vil også kunne formidles via Drangedalsposten og andre trykte medier. I noen tilfeller vil Drangedal kommune også sende ut SMS til befolkningen. I så fall vil det komme fra avsender «Drangedal».

 

Hvor kan jeg få informasjon dersom internett, telefoni og DAB-radio skulle slutte å fungere?

Heldigvis er det svært sjelden alle disse tjenestene faller ut samtidig. Vi har et godt utbygd telekommunikasjonsnett i Norge, som tåler stor belastning og som for det aller meste vil fungere selv om strømmen skulle bli borte noen steder.

Skulle disse tjenestene likevel bli utilgjengelige vil Drangedal kommune fortsatt sørge for å formidle informasjon til befolkningen. Informasjon fra kommunen vil i så fall formidles via Drangedalsposten og andre trykte medier, via informasjonsbrev som sendes ut i postkassene og via oppslag på etablerte plakat-/informasjonstavler flere steder i kommunen.

I tillegg vil Drangedal kommune formidle informasjon via Drangedal Nærradio sine frekvenser på FM-båndet, dersom internett, telefoni og DAB-radio skulle slutte å fungere. Har du en FM-radio, er det fint om du også har batterier til denne, i tilfelle strømmen skulle være borte.

 

Drangedal Nærradio finner du på følgende frekvenser i Drangedal:

Kroken                                101,2 Mhz

Sentrum                              104,0 Mhz

Tørdal                                 106,2 Mhz

Gautefall / Bostrak             107,4 Mhz

 

Lytt til myndighetene

Det er svært lite sannsynlig at internett, telefoni og DAB-radio skal slutte å fungere samtidig. Skulle det skje, vil kommunen sørge for at du likevel får nødvendig informasjon. I en krisesituasjon kan situasjonen endres raskt. Det viktigste du kan gjøre er å oppsøke informasjon fra myndighetene, og å følge de råd og pålegg som gjelder til en hver tid.

Kan også leses i helhet her.

 

Forbud mot bruk av all åpen ild utendørs

Drangedal brannvesen kommer med en sterk oppfordring knyttet til forbud mot åpen ild!

Det er en økende skogbrannfare i kommunen og forbud mot å brenne bål i skog og mark er gjeldene! Brannsjefen i Drangedal sier det så enkelt som dette; «bruk av ild ute nå er uaktsomt», og ber alle la fyrstikkene ligge.

Utrykninger er ikke bare tid og kostnadskrevende for brannvesenet, men svekker den totale beredskapen i kommunen som kunne blitt brukt andre steder. Brannvesenet er en viktig del av beredskapen og gjør mye mer enn å slokke branner. Det er også viktig å merke seg at om man bryter dette forbudet ved uaktsom bruk av åpen ild vil dette kunne medføre straffeansvar. Uaktsom bruk av åpen ild vil kunne medføre straffeansvar.

Så nyt godværet, grill eller fyr opp i bålpanna i trygge omgivelser hjemme, men vent med bråtebrenning, gressbrenning eller bål i utmark!

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

Bålbrenning og bruk av engangsgrill er forbudt i eller nær skog og utmark i tidsrommet 15. april til 15. september.

Drangedal kommune behandler eventuelle søknader om dispensasjon fra forbudet om å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Vi oppfordrer deg å ringe 110-sentralen på telefon 333 14 110 for registrering før du etter godkjenning tenner ild, se mer på denne siden.

Ved ekstrem tørke og stor brannfare vil Brannsjefen kunne varsle stopp av all bruk av åpen ild. Vi ber derfor alle om å følge med på oppdateringer på Drangedal kommune sin facebookside og her på Drangedal kommune sin hjemmeside.

 

Heng gjerne opp skogbrannplakaten der du mener den kan gjøre nytte. Skogbrannplakaten kan lastes ned her.

 

Informasjon på polsk 

Informasjon på litausk 

Informasjon på engelsk 

 

Trenger du noen å snakke med?

Om Korona

 • Om du har spørsmål om Koronaviruset kan du ringe helsesykepleier her i Drangedal på publikumstelefon for helserelaterte spørsmål på 35 99 71 25 hver ukedag fra 9-11.

 

 • Informasjonstelefon om Korona. Telefon 815 55 015. Hverdager 8-18, og helger 10-16.

 

 • Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre. Knyttet til Korona eller andre sykdommer/lidelser. Telefon 90 90 48 48, åpent alle hverdager mellom 9-15. Det er også chatte tjeneste eller man kan sende dem epost. Les mer om Pårørendelinjen her.

 

 

 Vanskelig hjemme?

 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 døgnåpen. Gratis å ringe. De kan også nåes på sms 41 71 61 11, gjennom epost alarm@116111.no. Om du opplever vold i hjemmet, overgrep eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner og trenger noen å snakke med. Tilbudet gjelder også for voksne som er bekymret for barn og unge.

 

 • Barneombudet. Telefon 22 99 39 50. Mandag til fredag 8-15. For deg under 18 år.

 

 

 • Kors på halsen. Telefon 800 33 321 mandag til fredag 14-22. For alle under 18 år. Man kan ringe, skrive, chatte eller diskutere. Gå til siden her.

 

 

 

Om helse

 • TelefonVenn. Gjennom nettsiden kan man registrere seg for å få en telefonvenn, eller for å bli en telefonvenn for andre. Mer informasjon på siden deres her. Eller ta kontakt med Drangedal Frivilligsentral på tlf 941 62 661.

 

 • Mental helses hjelpetelefon. 116 123 døgnåpen. Har også chat- og skrivetjeneste på sidetmedord.no

 

 • Kirikens SOS telefon 22 40 00 40 døgnåpen.

 

 • AA Anonyme alkoholikere. Telefon 911 77 770 (Hverdager 11-15 og alle dager 18-22).

 

 • NA - Anonyme narkomane i Norge. Telefon 905 29 359. Mandag til fredag 17-19.

 

 • Rustelefonen. telefon 91 50 85 88. Hverdager 11-18.

 

 • Amathea. Telefon 90 65 90 60. Mandag til fredag 8-20. Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.

 

 • Angstringen. Telefon 22 22 35 30. Mandag til torsdag, 10-13.

 

 • Aurora - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer. Telefon 22 20 99 83 eller 476 51 108.

 

 • Hjelpelinjen for spilleavhengige. Telefon 800 80 040. Alle dager 9-18. Chat åpen hverdager 11-15.

 

Om Arbeid

 • Arbeidslivstelefonen. Telefon 22 56 67 00. Har du spørsmål til arbeid og trenger noen å rådføre deg med? Åpen 9-15 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag 9-18. Man kan også chatte eller sende epost. Mer informasjon her.

 

 

 

Information about the coronavirus in English and resources in other languages.

If you believe that you could be infected with the virus, do not show up in person at the doctor’s office in Drangedal, but call them on 35 99 71 00. The phone is closed between 11 and 13, but open all weekdays between 8 and 14.

If you get critical ill and the doctor office is closed call the emerge number/legevakten on 116 117.

 

 

Resources

 • The local newspaper Drangedalsposten har published this information about the coronavirus in Arabic. Click here to read.

 

 

 • Norwegian Institute of Public Health NIPH, in norwegian FHI have made general information about the coronavirus in several languages. Click here to read.

 

 

 

 Koronainformasjon

Når skal man holde seg hjemme? Forskjellen på hjemmekarantene og hjemmeisolering

Bare sår i halsen, har tett nese eller hoster?

Folkehelseinstituttet sier at alle som har forkjølesessymptomer skal holde seg hjemme. Dette kan være milde symptomer som hoste, tett nese, tungpustet sår hals eller andre symptomer. Selv om man kun har en av disse symptomene skal man holde seg hjemme. Man skal holde seg hjemme ett døgn etter du er symtomfri. Du skal føle deg frisk og ikke ha noen symptomer i et helt døgn før du kan dra på butikken eller jobb igjen.  Les mer om det nye rådet fra FHI her.

 

Hvorfor er dette viktig å følge?

Du tenker kanskje selv at det er en forkjølelse eller influensa. Det kan til og med hende at du har rett, men siden Korona kan gi milde symptomer, eller like symptomer som influensa eller en vanlig forkjøelse. Derfor er disse vanskelig å skille. Det beste er derfor å være hjemme til det går over slik at man ikke sprer smitte. Man skal derfor være hjemme til alle symptomer er over, og så en ekstra dag. Det er også viktig å tenke på at å smitte andre med disse symptomene, selv om det "kun" er en forkjølelse kan være belastende om personen er i risikogruppen for Korona. Smitting av andre kan også utløse behov for testing, og slik belaste helsevesenet unødvendig.

 

Hva er hjemmekarantene?

Å ha hjemmekarantene betyr å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Fra 7.mai er karantenelengde endret fra 14 til 10 dager. Personer som har hatt kontakt med bekreftet smittet person (også 48 timer før smittet person fikk symptomer) skal i karantene. Har man vært i kontakt med smittet person i mer enn 15 minutter med mindre enn 2 meters avstand må man også i karantene.

Har man vært syk av Covid-19 og blitt frisk er man unntatt fra karanteneplikten i 6 måneder.

 

Karantene betyr

 • Du skal ikke gå på jobb
 • Ikke reise
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå steder der man lett kan komme nær andre
 • Ikke oppsøke andre personer

Du kan om du er helt fri for symptomer

 • Bevege deg ut av ditt eget hjem, som å gå en tur i skogen. Men det er viktig du unngår folkemengder og følger rådene med å holde avstand og ha god hoste- og håndhygiene.

Hjem skal ha hjemmekarantene?

 • Om du har vært på reise utenfor Norge må du i hjemmekarantene i 10 dager selv om du ikke har noen symptomer. Dette har tilbakegjeldene kraft fra 27.feb.
 • Om du har hatt kontakt med noen som er syke med Korona. Dette gjelder også om du føler deg frisk.
 • Du må også i hjemmekarantene i 14 dager om du har vært i Sverige eller Finland. Dette gjelder fra og med 17.mars

Du trenger ikke kontakte lege for å gå inn i hjemmekarantene. Har du vært utenfor Norge, har du hatt kontakt med syke skal du putte deg selv i hjemmekarantene. Om du utvikler symptomer skal du gå over til hjemmeisolering og kontakte lege om symptomene utvikler seg. Om du er i tvil på hva du skal gjøre, ta kontakt med helsesykepleier som er tilgjenglig på 35 99 71 25 hver ukedag fra kl. 9-11.

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpusthet, skap oppholde seg i isolering fra symptomene inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Du kan lese mer om hjemmekarantene på FHI eller på Helsenorge.

 

Hva er hjemmeisolering?

Med hjemmeisolering skal du være hjemme og unngå kontakt med andre, også de du bor med. Du kan ikke ha besøk eller kontakt med andre mennesker enn de du bor med. De du bor med skal du ikke ha tett kontakt med, og være svært nøye med håndvask. Bo gjerne i en annen del av huset om mulig. Man skal ikke gjennomføre hjemmeisolering på hytta, men i kommunen du er bosatt i. 

Dette betyr

 • Du skal ikke gå på jobb
 • Ikke reise
 • Ikke dra på butikken eller apotek
 • Ikke ta offentlig transport
 • Ikke gå ut av huset
 • Ikke oppsøke andre personer
 • Du kan ikke dra på besøk eller ha besøk

Du skal bli hjemme!

Hvem skal ha hjemmeisolering?

 • Hjemmeisolering gjelder for de som er mistenkt å ha eller bekreftet syke med Korona. De som har symptomer.

For mer informasjon les mer om hjemmeisolering på FHI eller Helsenorge.

Er du fortsatt i tvil om forskjellen mellom hjemmekarantene og hjemmeisolering? Eller har andre spørsmål?  Helsedirektoratet i samarbeid med vg.no har en side hvor man kan stille spørsmål eller lese andre spørsmål stilt knyttet til Korona på Helsedirektoratet live.  Du kan også kontakte helsesykepleier som er tilgjenglig på 35 99 71 25 hver ukedag fra kl. 9-11 om du har spørsmål.

 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Her finner du oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet

Slik beskytter du deg mot Koronaviruset

Drangedal kommune er forberedt på eventuell smitte. Les hva du selv kan gjøre for å unngå å bli smittet.

Kommunen forberedt

Sektor for Helse og velferd er forberedt på eventuell smitte i Drangedal kommune. Kommunen følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og er kontinuerlig oppdatert om situasjonen.

Ikke alle blir alvorlig syke

Koronaviruset er et nytt virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange som blir smittet av Koronaviruset og sykdommen Covid-19 vil ifølge Folkehelseinstituttet kun få en forkjølelse som vil gå over av seg selv. Andre kan få lungebetennelse. Eldre og personer med kroniske sykdommer er mer utsatt for å bli alvorlig syke.

Slik smitter viruset

Koronaviruset smitter som ved forkjølelse og influensa, ved kontakt- eller dråpesmitte.

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre      kommer i kontakt med gjenstanden.

Beskytt deg mot smitte

God hoste- og håndhygiene er det viktigste tipset fra Folkehelseinstituttet for å unngå smitte.

 • Hvis det er mulig, hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon som Antibac er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
 • Alle som hosterbør hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer. Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren.

Hvis du mistenker smitte

Symptomene på Koronaviruset er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Mistenker du smitte, skal du ikke dra til fastlegen, legevakten eller sykehuset. Kontakt legekontor / legevakt på telefon for råd og avtale om undersøkelse.

Legekontoret i Drangedal 35 99 71 00 eller legevakt på telefon 116 117

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 

Kommunale tjenester

Skole og barnehage

 

Informasjon om barnehagens åpningstider

Grunnet smittevernstiltakene under covid-19 utbruddet 2020, må vi begrense åpningstiden til 9 timer pr. dag. Dere vil få informasjon fra den enkelte barnehage om denne åpningstiden i MyKid.

Foresatte som fortsatt har et reelt behov for utvidet åpningstid, må fylle ut søknadskjema og levere dokumentasjon fra arbeidsgiver på at dette er påkrevd. Dette skjema finner dere på MyKid.

Begrunnelse for endringene

Smitteverntiltakene i barnehage medfører en endring i drift og organisering. De viktigste tiltakene for å bremse smittespredning er:

-       Syke personer skal ikke i barnehagen

-       God hygiene

-       Redusert kontakthyppighet mellom personer

Som dere er kjent med har barnehagene satt i verk tiltak innenfor alle disse tre punktene, noe som medfører en redusert fleksibilitet med tanke på gruppeinndeling og personalets vakter og arbeidssituasjon.

Denne ordningen varer foreløpig til oppstart av nytt barnehageår 17. august 2020.

Her finner du informasjonsbrevet som er sendt ut i MyKid.

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler

 

Helse

 

Viktige endringer for Helsestasjon

 

Tilbudet i helsestasjonen går tilbake til normal drift.
Inntil videre av smittevernhensyn:

 • Hjemmebesøk foregår på helsestasjon.
 • Helseundersøkelse som kan vente blir utsatt/avlyst inntil videre.
 • Alle som ikke skal møte vil få beskjed per telefon. Så har du ikke hørt noe, skal du møte.
 • Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon, SMS og e-post

 

Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Ingen som er syke uansett årsak skal komme
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjon
 • Dersom mulig, kun en voksen følger barnet
 • Ta med egen leke. Alle våre leker er fjernet

 

Døren til helsestasjon er låst, så ring når du ankommer så blir du hentet. Hovednummer til helsestasjon er 35997125

 

NAV

NAV Drangedal i disse koronatider, 25.mars

 

Åpningstider

Mandager, tirsdager, torsdager og fredager: 12 – 14

Onsdager: lukket

 

Lokale telefonnummer:

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker og behov for kontakt med en veileder hos oss i fbm permittering eller annet: 948 33 490 eller 988 32 442

 

Økonomisk sosialhjelp: 412 04 976

 

Gatuefall biathlon

 

Gautefall Biathlon er åpen for trening. Toaletter og lager med fellesutstyr er stengt.  Se mer på Gautefall Biathlon sin facebook side for tiltak som gjelder for trening og oppdateringer.

Gautefall Biathlon på facebook

 

Tokestua kultursal og kino

Tokestua har startet opp igjen med kinovisning i henhold til smitteverntiltak. Dette innebærer inntil 50 personer tilstede, og at en må holde 1 meter avstand. Les mer på Tokestua kulturssal og kino sin hjemmeside for tiltak og oppdateringer.

Tokestua kultursal og kino på facebook

Tokestua kultursal og kino sin hjemmeside

 

 


Publisert: 28.02.2020 09:38
Sist endret: 28.02.2020 10:00