Koronavirus

Innhold

Ved mistanke om Koronasmitte

I påskedagene som kommer må du kontakte Legevakten i Kragerø på 116 117 dersom du har spørsmål eller sykdom knyttet til covid-19.

Drangedal kommune åpner publikumstelefon for helsespørsmål på 35 99 71 25 hver ukedag fra 9-11. Telefonen vil bli betjent av helsesykepleier.

Kommunehuset stenges fysisk for publikum og besøkende. Servicekontoret kan nås på 35 99 70 00.

 

Informasjon fra kommunen

Oppdatert informasjon fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 8. april

Status onsdag 8. april kl 11

Det er fortsatt bare ett bekreftet tilfelle av covid-19 i Drangedal.

I påskedagene som kommer må du kontakte Legevakten i Kragerø på 116 117 dersom du har spørsmål eller sykdom knyttet til covid-19.

Sektor for kunnskap, mangfold og kultur har startet arbeidet med å kunne gjenåpne barnehagene fra og med 20. april og skolene for 1-4 klasse fra og med 27. april.
Informasjon vil så fort det er mulig bli sendt ut til foreldre og foresatte i MyKid og Visma Flyt skole.

Det er lagt ut link til søknadsskjema om pass / tilsyn i skoler fra og med 14.april på kommunens hjemmeside. Drangedal kommune/ Koronavirus/ kommunale tjenester / skole og barnehage

Beredskapsledelsen vil minne om anmodningen fra brannsjefene i Grenland om å ikke bruke åpen ild i skog og mark.

Beredskapsledelsen i Drangedal kommune vil ønske alle en riktig god påske og oppfordre til å følge myndighetenes anbefalinger med god hånd- og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand.

Tidligere statusoppdateringer fra beredskapsledelsen finner du her

 

Idrett og korona

Helsedirektoratet har laget en veileder med anbefalinger slik at det skal være lettere å forstå hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organiserte idrettsaktiviteter skal forstås.

Hva er lov og ikke? Formålet er at alle typer idrettsaktivitet må utføres på en slik måte at man følger helsemyndighetens råd til en hver tid. Det vil si at en bør ikke være mer enn 5 personer samlet, og man bør ha 2 meters avstand seg i mellom. Dette betyr at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og bruk av idrettsutstyr og garderober ikke er tillat. Norges idrettsforbund (NIF) jobber med å utarbeide koronavettregler for sine idretter.

Om du driver med idrett, følg med på ditt særforbund for å holde deg oppdatert på koronavettreglene som vil komme knyttet til din idrett! Og husk at koronaviruset smitter gjennom. - Gjennom luft ved at den som er syk hoster eller nyser. - Overføring gjennom fysisk kontakt med en som er syk. - Indirekte kontakt ved at viruset blir overført til for eksempel idrettsutstyr som andre igjen kommer i kontakt med.

Idrettsforbundet anbefaler at man ikke driver med idrettsaktivitet med mindre man er 100 prosent trygg på at aktiviteten følger gjeldene regler og råd!

 

For mer informasjon se nærmere på lenkene under:

- Fra helsedirektoratet om idrett

- Helsedirektoratet veilder

- Norges idrettsforbund sin koronaside

- Særforbund

 

Forskrift om stenging av campingplasser og bobilcamping for begrensning av koronasmitte i Drangedal kommune

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, har kommuneoverlegen med hjemmel i Smittevernloven § 4-1, første ledd b, kommet med følgende forskrift:

 

1. Campingplasser og bobilcamping skal holdes stengt. Overnatting i bobil på kommunale parkeringsplasser tillates heller ikke. Følgenede unntak fra forskrift er gjeldene: Dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold. Slike opphold skal være avsluttet innen kl.19.00. Og Personer folkeregistrert i Drangedal kommune som bruker campingvogn eller bobil innad i Drangedal kommune.

 

2. Drangedal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

3. Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til og med 13.april. Forskriften kan forlenges. Den oppheves så snart det ikke er behov for begrensningene, jfr. Smittevernloven § 4-1, femte ledd.

 

Forskriften kan leses i sin helhet her.

 

Informasjon til befolkningen i krisesituasjoner

I en krisesituasjon vil det ofte være stort behov for informasjon fra myndighetene slik at befolkningen vet hva som er situasjonen og hva man skal gjøre. I Norge har vi robuste systemer for å sikre informasjon til befolkningen uansett hva som skjer.

 

Hvor kan jeg få informasjon fra myndighetene under en krise?

Under nasjonale kriser vil sentrale myndigheter publisere informasjon på nettsidene www.kriseinfo.no og www.regjeringen.no. Myndighetene vil også formidle informasjon via trykte medier og via NRK sine TV- og radiosendinger.

I det pågående virusutbruddet formidler sentrale myndigheter i tillegg relevant informasjon til befolkningen via nettsidene til Folkehelseinstituttet på www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Drangedal kommune formidler informasjon via våre nettsider www.drangedal.kommune.no og via Facebook, og viktig informasjon vil også kunne formidles via Drangedalsposten og andre trykte medier. I noen tilfeller vil Drangedal kommune også sende ut SMS til befolkningen. I så fall vil det komme fra avsender «Drangedal».

 

Hvor kan jeg få informasjon dersom internett, telefoni og DAB-radio skulle slutte å fungere?

Heldigvis er det svært sjelden alle disse tjenestene faller ut samtidig. Vi har et godt utbygd telekommunikasjonsnett i Norge, som tåler stor belastning og som for det aller meste vil fungere selv om strømmen skulle bli borte noen steder.

Skulle disse tjenestene likevel bli utilgjengelige vil Drangedal kommune fortsatt sørge for å formidle informasjon til befolkningen. Informasjon fra kommunen vil i så fall formidles via Drangedalsposten og andre trykte medier, via informasjonsbrev som sendes ut i postkassene og via oppslag på etablerte plakat-/informasjonstavler flere steder i kommunen.

I tillegg vil Drangedal kommune formidle informasjon via Drangedal Nærradio sine frekvenser på FM-båndet, dersom internett, telefoni og DAB-radio skulle slutte å fungere. Har du en FM-radio, er det fint om du også har batterier til denne, i tilfelle strømmen skulle være borte.

 

Drangedal Nærradio finner du på følgende frekvenser i Drangedal:

Kroken                                101,2 Mhz

Sentrum                              104,0 Mhz

Tørdal                                 106,2 Mhz

Gautefall / Bostrak             107,4 Mhz

 

Lytt til myndighetene

Det er svært lite sannsynlig at internett, telefoni og DAB-radio skal slutte å fungere samtidig. Skulle det skje, vil kommunen sørge for at du likevel får nødvendig informasjon. I en krisesituasjon kan situasjonen endres raskt. Det viktigste du kan gjøre er å oppsøke informasjon fra myndighetene, og å følge de råd og pålegg som gjelder til en hver tid.

Kan også leses i helhet her.

 

Anmodning mot bruk av all åpen ild utendørs

 

 

AKTSOMHETSKRAV KNYTTET TIL BRUK AV ÅPEN ILD I SKOG OG MARK

Brannsjefene i Grenland gir en sterk anmodning om å ikke bruke åpen ild i skog og mark frem til det generelle bålforbudet trer i kraft den 15. april.

Skogbrannindeksen viser at det har blitt rekordtidlig tørt i år. Vi nærmer oss påsken og det er forventet et høyt aktivtetsnivå i skog og mark. Dette medfører et særlig strengt aktsomhetsnivå og det vil mange steder være uforsvarlig å gjøre opp åpen ild utendørs. Dette omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger, og håndtering av brannfarlig avfall og lignende. Dette for å hindre faren for uønsket antennelse og spredning.

Brannvesenet har den siste tiden merket en økning av unødvendige utrykninger til bål- og bråtebranner som har kommet ut av kontroll. Vi ønsker at vårt innsatspersonell hovedsakelig skal benyttes der hvor ressursene trengs aller mest i denne Covid19-pandemien. Det er også viktig poeng for oss at brann- og redningsmannskapene holder seg friske og dermed unngår unødvendig eksponering.

Brannsjefene oppfordrer alle til å respektere den tydelige anmodningen om å ikke bruke åpen ild, og samtidig bidra til den nasjonale dugnaden for at samfunnet skal være mest mulig trygt og godt.

Grilling i egen hage og hustomt er definert som innmark og kan tillates, men er ikke unntatt aktsomhetsnormen.

Det gjøres oppmerksom på at skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Takk for at du bidrar

Brannsjefene i Grenland

 

Informasjon om kommunal fakturering

 

Oversikt over forfall kommunale avgifter hos Drangedal kommune 2020

 

  Når fakturaen sendes ut

  (Og inntektsføres hos kommunen) 

  Forfallsdato på fakturaene

  (Det er likevel lov å betale før) 

  Fakturatype

 

  Januar   20.feb   Månedsfaktura
  Februar   20.mars   Månedsfaktura
  Mars   20.mai   Månedsfaktura og kvartalsfaktura   
  April   20.juni   Månedsfaktura
  Mai   20.juli   Månedsfaktura
  Juni   20.juli   Månedsfaktura og kvartalsfaktura
  Resten av året   20. i måneden etter   Månedsfaktura

 

 

 

SFO OG BARNEHAGE

 • I februar ble tjenester for SFO og barnehage for denne måneden fakturert med betalingsfrist 20.3.20.  Skal betales på vanlig måte til forfall.
 • Fakturafiler for tjenester for SFO og barnehage er nå allerede kommet så langt at det faktureres for en full måned i mars. Men dette vil bli kreditert igjen med det som ikke er mottatt av tjenester, i aprilfaktureringen i den grad dette blir aktuelt.
 • Regjeringen har bevilget ekstra skjønnsmidler til kommunene slik at det kan bli kompensert til kommunene for tapte inntekter.  Ingen skal betale for en tjenester de ikke har fått.

 

KOMMUNALE AVGIFTER

 • Kvartalsfakturaer og månedsfakturaer nå i mars måned vil få forfall 20.5.20. På denne måte sikrer vi  betalingsutsettelse for enkeltmannsforetak og selskaper som nå opplever tapte inntekter p.g.a. stenging m.v. Samtidig gir det også hjelp til enkeltpersoner som nå kan oppleve forsinkelser elle reduksjon i sine inntekter.

 

Registrering av frivillige ressurser i Drangedal


Vi lager nå en oversikt over frivillige som ønsker å bidra til å sikre gode kommunale tjenester dersom det blir nødvendig. Det kan bli mange oppgaver som vi kan komme til å trenge hjelp til, både innenfor helse og omsorg, men også andre områder. Vil du bidra?

 

 Meld deg som frivillig på linken her

 

Informasjon til deg som er registrert som eier av fritidsbolig / tilreisende til Drangedal kommune.

Vi ber alle som har bostedsadresse utenfor Drangedal kommune om å ikke reise hit nå, men heller oppholde seg på sin faste bostedsadresse.

Helsedirektoratet anbefaler nå at folk blir hjemme og ikke drar på hytta. Hensikten er å ikke spre smitte til små lokalsamfunn. Det å utsette flere små lokalsamfunn for smitte er uheldig.

Det er færre ansatte og mindre kapasitet i helsetjenesten i små lokalsamfunn. Husk at du også kan bli syk, derfor er det lurt å være hjemme.

 

Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

 

19.mars innførte regjeringen hytteforbud. Dette er hjemlet i loven i «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19»

 

Det har skjedd en endring i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbudd av Covid-19. Det er ikke lenger forbudt å oppholde seg på fritidseiendom i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, men det er forbudt å overnatte.

Videre er det tillatt for personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, å overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Kommunene har ikke myndighet til å gjøre unntak fra forskriften og vi ber dere derfor om å ikke kontakte oss for spørsmål/søknader om unntak fra hytteforbudet. Vi oppfordrer dere også til å oppholde dere hjemme, da vårt helsevesen ikke er i stand til å yte hjelp.

Ordfører i Drangedal, Tor Peder Lohne, ber om at aktuelle personer ikke benytter hytta til karantene. - Dette handler om at personer som er i samme husstand som personer med påvist smitte, har økt sannsynlighet for å bære med seg smitte, sier han. - Dersom mange utvikler symptomer og blir syke mens man er på hytta, så risikerer man å ikke få adekvat medisinsk behandling. Helsetjenesten vår er ikke dimensjonert for å behandle mange syke mennesker samtidig, avslutter Lohne.

 

Les mer på siden til regjeringen.

Forskriften med nye endringer 19.mars

Forskriften i sin helhet  

 

Trenger du noen å snakke med?

Om Korona

 • Om du har spørsmål om Koronaviruset kan du ringe helsesykepleier her i Drangedal på publikumstelefon for helserelaterte spørsmål på 35 99 71 25 hver ukedag fra 9-11.

 

 • Informasjonstelefon om Korona. Telefon 815 55 015. Hverdager 8-18, og helger 10-16.

 

 • Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre. Knyttet til Korona eller andre sykdommer/lidelser. Telefon 90 90 48 48, åpent alle hverdager mellom 9-15. Det er også chatte tjeneste eller man kan sende dem epost. Les mer om Pårørendelinjen her.

 

 

 Vanskelig hjemme?

 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 døgnåpen. Gratis å ringe. De kan også nåes på sms 41 71 61 11, gjennom epost alarm@116111.no. Om du opplever vold i hjemmet, overgrep eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner og trenger noen å snakke med. Tilbudet gjelder også for voksne som er bekymret for barn og unge.

 

 • Barneombudet. Telefon 22 99 39 50. Mandag til fredag 8-15. For deg under 18 år.

 

 

 • Kors på halsen. Telefon 800 33 321 mandag til fredag 14-22. For alle under 18 år. Man kan ringe, skrive, chatte eller diskutere. Gå til siden her.

 

 

 

Om helse

 • TelefonVenn. Gjennom nettsiden kan man registrere seg for å få en telefonvenn, eller for å bli en telefonvenn for andre. Mer informasjon på siden deres her. Eller ta kontakt med Drangedal Frivilligsentral på tlf 941 62 661.

 

 • Mental helses hjelpetelefon. 116 123 døgnåpen. Har også chat- og skrivetjeneste på sidetmedord.no

 

 • Kirikens SOS telefon 22 40 00 40 døgnåpen.

 

 • AA Anonyme alkoholikere. Telefon 911 77 770 (Hverdager 11-15 og alle dager 18-22).

 

 • NA - Anonyme narkomane i Norge. Telefon 905 29 359. Mandag til fredag 17-19.

 

 • Rustelefonen. telefon 91 50 85 88. Hverdager 11-18.

 

 • Amathea. Telefon 90 65 90 60. Mandag til fredag 8-20. Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.

 

 • Angstringen. Telefon 22 22 35 30. Mandag til torsdag, 10-13.

 

 • Aurora - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer. Telefon 22 20 99 83 eller 476 51 108.

 

 • Hjelpelinjen for spilleavhengige. Telefon 800 80 040. Alle dager 9-18. Chat åpen hverdager 11-15.

 

Om Arbeid

 • Arbeidslivstelefonen. Telefon 22 56 67 00. Har du spørsmål til arbeid og trenger noen å rådføre deg med? Åpen 9-15 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag 9-18. Man kan også chatte eller sende epost. Mer informasjon her.

 

 

 

Information about the coronavirus in English and resources in other languages.

As of 17 of March, there is no known cases that has been infected with the coronavirus in Drangedal.

If you believe that you could be infected with the virus, do not show up in person at the doctor’s office in Drangedal, but call them on 35 99 71 00. The phone is closed between 11 and 13, but open all weekdays between 8 and 14.

If you get critical ill and the doctor office is closed call the emerge number/legevakten on 116 117.

If you have health question regarding the coronavirus you can call our health nurse on 35 99 71 25 all weekdays between 9 and 11.

 

Resources

 • The local newspaper Drangedalsposten har published this information about the coronavirus in Arabic. Click here to read.

 

 

 • Norwegian Institute of Public Health NIPH, in norwegian FHI have made general information about the coronavirus in several languages. Click here to read.

 

 

 

 Koronainformasjon

Når skal man holde seg hjemme? Forskjellen på hjemmekarantene og hjemmeisolering

Bare sår i halsen, har tett nese eller hoster?

Folkehelseinstituttet sier at alle som har forkjølesessymptomer skal holde seg hjemme. Dette kan være milde symptomer som hoste, tett nese, tungpustet sår hals eller andre symptomer. Selv om man kun har en av disse symptomene skal man holde seg hjemme. Man skal holde seg hjemme ett døgn etter du er symtomfri. Du skal føle deg frisk og ikke ha noen symptomer i et helt døgn før du kan dra på butikken eller jobb igjen.  Les mer om det nye rådet fra FHI her.

 

Hvorfor er dette viktig å følge?

Du tenker kanskje selv at det er en forkjølelse eller influensa. Det kan til og med hende at du har rett, men siden Korona kan gi milde symptomer, eller like symptomer som influensa eller en vanlig forkjøelse. Derfor er disse vanskelig å skille. Det beste er derfor å være hjemme til det går over slik at man ikke sprer smitte. Man skal derfor være hjemme til alle symptomer er over, og så en ekstra dag. Det er også viktig å tenke på at å smitte andre med disse symptomene, selv om det "kun" er en forkjølelse kan være belastende om personen er i risikogruppen for Korona. Smitting av andre kan også utløse behov for testing, og slik belaste helsevesenet unødvendig.

 

Hva er hjemmekarantene?

Å ha hjemmekarantene betyr å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Man skal ikke gjennomføre hjemmekarantene på hytta, men i kommunen du er bosatt i. 

Dette betyr

 • Du skal ikke gå på jobb
 • Ikke reise
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå steder der man lett kan komme nær andre
 • Ikke oppsøke andre personer

Du kan om du er helt fri for symptomer

 • Bevege deg ut av ditt eget hjem, som å gå en tur i skogen. Men det er viktig du unngår folkemengder og følger rådene med å holde avstand og ha god hoste- og håndhygiene.

Hjem skal ha hjemmekarantene?

 • Om du har vært på reise utenfor Norge må du i hjemmekarantene i 14 dager selv om du ikke har noen symptomer. Dette har tilbakegjeldene kraft fra 27.feb.
 • Om du har hatt kontakt med noen som er syke med Korona. Dette gjelder også om du føler deg frisk.
 • Du må også i hjemmekarantene i 14 dager om du har vært i Sverige eller Finland. Dette gjelder fra og med 17.mars

Du trenger ikke kontakte lege for å gå inn i hjemmekarantene. Har du vært utenfor Norge, har du hatt kontakt med syke skal du putte deg selv i hjemmekarantene. Om du utvikler symptomer skal du gå over til hjemmeisolering og kontakte lege om symptomene utvikler seg. Om du er i tvil på hva du skal gjøre, ta kontakt med helsesykepleier som er tilgjenglig på 35 99 71 25 hver ukedag fra kl. 9-11.

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpusthet, skap oppholde seg i isolering fra symptomene inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Du kan lese mer om hjemmekarantene på FHI eller på Helsenorge.

 

Hva er hjemmeisolering?

Med hjemmeisolering skal du være hjemme og unngå kontakt med andre, også de du bor med. Du kan ikke ha besøk eller kontakt med andre mennesker enn de du bor med. De du bor med skal du ikke ha tett kontakt med, og være svært nøye med håndvask. Bo gjerne i en annen del av huset om mulig. Man skal ikke gjennomføre hjemmeisolering på hytta, men i kommunen du er bosatt i. 

Dette betyr

 • Du skal ikke gå på jobb
 • Ikke reise
 • Ikke dra på butikken eller apotek
 • Ikke ta offentlig transport
 • Ikke gå ut av huset
 • Ikke oppsøke andre personer
 • Du kan ikke dra på besøk eller ha besøk

Du skal bli hjemme!

Hvem skal ha hjemmeisolering?

 • Hjemmeisolering gjelder for de som er mistenkt å ha eller bekreftet syke med Korona. De som har symptomer.

For mer informasjon les mer om hjemmeisolering på FHI eller Helsenorge.

Er du fortsatt i tvil om forskjellen mellom hjemmekarantene og hjemmeisolering? Eller har andre spørsmål?  Helsedirektoratet i samarbeid med vg.no har en side hvor man kan stille spørsmål eller lese andre spørsmål stilt knyttet til Korona på Helsedirektoratet live.  Du kan også kontakte helsesykepleier som er tilgjenglig på 35 99 71 25 hver ukedag fra kl. 9-11 om du har spørsmål.

 

Helsedirekoratets vedtak for å hindre spredning

Helsedirektoratets vedtak for å hindre spredning og hvilke tiltak Drangedal kommune har satt i verk finner du mer informasjon ved å trykke på link.

Informasjon om Helsedirektoratets vedtak for å hindre spredning av Covid-19 Drangedal kommune

Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Her finner du oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet

Slik beskytter du deg mot Koronaviruset

Drangedal kommune er forberedt på eventuell smitte. Les hva du selv kan gjøre for å unngå å bli smittet.

Kommunen forberedt

Sektor for Helse og velferd er forberedt på eventuell smitte i Drangedal kommune. Kommunen følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og er kontinuerlig oppdatert om situasjonen.

Ikke alle blir alvorlig syke

Koronaviruset er et nytt virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange som blir smittet av Koronaviruset og sykdommen Covid-19 vil ifølge Folkehelseinstituttet kun få en forkjølelse som vil gå over av seg selv. Andre kan få lungebetennelse. Eldre og personer med kroniske sykdommer er mer utsatt for å bli alvorlig syke.

Slik smitter viruset

Koronaviruset smitter som ved forkjølelse og influensa, ved kontakt- eller dråpesmitte.

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre      kommer i kontakt med gjenstanden.

Beskytt deg mot smitte

God hoste- og håndhygiene er det viktigste tipset fra Folkehelseinstituttet for å unngå smitte.

 • Hvis det er mulig, hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon som Antibac er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
 • Alle som hosterbør hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer. Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren.

Hvis du mistenker smitte

Symptomene på Koronaviruset er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Mistenker du smitte, skal du ikke dra til fastlegen, legevakten eller sykehuset. Kontakt legekontor / legevakt på telefon for råd og avtale om undersøkelse.

Legekontoret i Drangedal 35 99 71 00 eller legevakt på telefon 116 117

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 

Kommunale tjenester

Skole og barnehage

Til foresatte til barn og unge i barnehager og skoler i Drangedal

Angående tiltak i Drangedal kommune vedrørende pandemi-situasjonen

 

Periode for stenging

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med mandag 13. april. Perioden kan bli forlenget. Vi regner med nye avklaringer onsdag 8.april. Hvis skolene fortsatt er stengt etter påske, vil det komme flere avklaringer rundt opplæringstilbudet til elevene. Pass/tilsyn av barn med foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med spesielle omsorgsbehov fortsetter i skoler og barnehager som nå.

Skolenes påskeferie starter f.o.m mandag 6.april, men barnehagene vil holde åpnet for pass/tilsyn av barn med foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med spesielle omsorgsbehov fra mandag 6. til onsdag 8.april.

Har du/dere spørsmål, rettes disse til barnehagen eller skolen.

Råd og tips til barn og familier: se regjeringen.no

 

Søke om fortsatt tilbud i skole og SFO: Foresatte må søke på eget søknadsskjema, se lenger ned på sida. Send søknaden til rektor på den aktuelle skole.

Kryss av for hvilke kategori du ønsker at søknaden skal bli behandla etter og skriv en begrunnelse. For kategori 1 og 2 (samfunnskritiske funksjoner) må begge foresatte føre opp navn på arbeidsgiver/stilling og hvilke funksjon eller oppgave man har.

Søknader blir fortløpende behandlet etter de til en hver tid gjeldande regler og føringer. Rådmannen avgjør etter innstilling fra kommunalsjef. Det er ikke mulig å klage på vedtaket.

Drangedal 08.04.20

Lene Heibø Knudsen, Kommunalsjef

Søknadsskjema for fortsatt tilbud i skole og SFO finner du her:

 

Foreldrebetaling

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Faktura for april er stoppet.

Kulturskolen avventer å sende ut faktura på semesteravgift til kulturskolens elever.

 

Takk igjen til alle dere der hjemme for innsatsen i disse dager – vi er inne i krevende situasjon på mange måter!

Takk for dugnad, tålmodighet, utholdenhet og hensyntaking!

 

Kommunehuset

Kommunehuset er stengt fysisk for publikum og besøkende. Servicekontoret kan nås på 35 99 70 00.

 

Helse

 

Viktige endringer for Helsestasjon

 

Vi reduserer kraftig på tilbudet og vil kun følge opp de minste barna, barnevaksiner og de med spesielle behov for oppfølging.

 • Hjemmebesøk foregår på helsestasjon.
 • Helseundersøkelse som kan vente blir utsatt/avlyst inntil videre.
 • Alle som ikke skal møte vil få beskjed per telefon. Så har du ikke hørt noe, skal du møte.
 • Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon, SMS og e-post

 

Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Ingen som er syke uansett årsak skal komme
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjon
 • Dersom mulig, kun en voksen følger barnet
 • Ta med egen leke. Alle våre leker er fjernet

 

Døren til helsestasjon er låst, så ring når du ankommer så blir du hentet. Hovednummer til helsestasjon er 35997125

 

 

 

 

 

Informasjon til mottakere av pleie- og omsorgstjenester i Drangedal kommune under pandemien

Med bakgrunn i restriksjoner fra helsemyndighetene, smitteforebygging og knapphet på ressurser vil det bli midlertidige endringer i tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen.

Alle som har et hjelpebehov skal få nødvendig hjelp! Men det er ønskelig at den enkelte tjenestemottaker følges tettere av eget nettverk. Kan familie, venner eller andre tillitspersoner bistå deg med noen av dine behov?

Tjenestetilbud som ikke regnes som livsnødvendige vil i stor grad utgå. Det vil tas kontakt med den enkelte for å informere om dette. Det er tilbud som dagsenter/ dagaktiviteter, frisklivstilbud, støttekontakt og avlastningstiltak som i første rekke avlyses.
Tilsyn og besøk kan gis som telefonsamtaler.
Hjemmesykepleien og Hjemmehjelpstjenesten vil bli omstrukturert; for noen vil tjenesten midlertidig utgå, for andre kan det bli aktuelt å styrke tilbudet, etter nærmere avtale med den enkelte.

Sykehjemmet vil ha redusert tilbud på korttidsplasser og avlastningsopphold. Dette for å redusere smitterisiko, og for å gi plass til de aller sykeste.

Kommunen har som mål og sørge for et forsvarlig tjenestetilbud også under Pandemien. Endringene gjøres som en følge av myndighetenes anbefalinger og kommunens behov for å prioritere ressurser til de som trenger det mest, og er sårbare. Det viktigste poenget er hele tiden å ivareta din sikkerhet!

Oppfølging fra familie og venner kan oppfattes som et brudd på anbefalingene om besøksrestriksjoner, men det oppfordres også til å ta vare på hverandre! Kravet er at de som kan stille opp er friske og har god håndhygiene. Klem og nærkontakt frarådes nå.

Dersom du har behov for pleie- og omsorgstjenester, ta kontakt med tjenestekontoret som vanlig på søknadsskjema­.

 

Har du spørsmål i forhold til denne informasjonen, ta kontakt på telefonnummer: 901 16 279


Denne telefonen betjenes av ansatte på tjenestekontoret mandag til fredag kl 08 – 15.

 

NAV

NAV Drangedal i disse koronatider, 25.mars

For å hindre smitte og sikre at vi er i stand til å ivareta våre arbeidsoppgaver, ønsker vi at flest mulig benytter seg av våre digitale tjenester og unngår personlig fremmøte.

Slik kommer du best i kontakt med NAV nå: www.nav.no.

Her finner du nyttig informasjon og veiledning for hvordan du skal gå frem hvis du nå er permittert og skal søke dagpenger. Her kan du også skrive til NAV enten via Ditt NAV eller din digitale aktivitetsplan. Sistnevnte har du tilgang til som arbeidssøker og din veileder vil svare deg. 

Så  - selv om NAV ikke ønsker at dere møter opp på kontoret vårt nå er vi tilgjengelig i mange digitale flater og på telefon.

 

Åpningstider

Mandager, tirsdager, torsdager og fredager: 11 – 12

Onsdager: lukket

 

Lokale telefonnummer:

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker og behov for kontakt med en veileder hos oss i fbm permittering eller annet: 948 33 490 eller 988 32 442

 

Økonomisk sosialhjelp: 412 04 976

 

 

                             ___________________________________________________________________

 

 

Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

Som resten av Norge er også NAV påvirket av Korona-situasjonen. Vi prøver så godt vi kan å svare alle som trenger kontakt med oss. Hvis henvendelsen din ikke haster, ber vi deg vente.

Sjekk først om du finner det du trenger i en av artiklene på samlesiden Koronavirus - informasjon fra NAV . Her finner du spørsmål og svar om koronaviruset for personbrukere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere.

Åpningstider og ventetider kan endre seg når mange tar kontakt og. Ansatte i NAV kan også selv bli smittet av korona-viruset.

 

Kontakt oss via nav.no 

Chat med oss i åpningstiden om generelle spørsmål som

hvilke rettigheter du kan ha hvis du eller noen i din familie blir syk av korona-viruset

hvordan du går frem hvis du blir permittert i jobben din

Er du registrert som arbeidssøker hos oss, kan du kontakte veilederen din i aktivitetsplanen. 

Har du spørsmål om saken din, for eksempel vedtak på dagpenger eller sykepenger, kan du sende oss en melding via tjenesten Skriv til oss. Vær oppmerksom på at vi har stor pågang.

 

Kontakt på telefon 

Du kan ringe oss hvis det haster eller du ikke får svar ved å bruke nav.no.

Vi forbereder deg på at ventetiden kan være lengre enn det som er ønskelig, så vi ber deg være tålmodig. Se åpningstider og telefonnummer.

 

Personlig oppmøte på NAV-kontoret

Hvis du ikke har mulighet til å bruke digitale tjenester, kan du få timeavtale som gjelder søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søke om dagpenger ved permittering, sykmelding, eller andre kritiske situasjoner.

Det kan hende møtet ditt med NAV-kontoret må foregå på telefon. Mange NAV-kontor har nå forbud mot møter ansikt til ansikt. Du bestiller time ved å ringe 55 55 33 33.

Timeavtaler som gjelder andre ting enn det som er nevnt over, kan bli avlyst. Du vil i så fall få beskjed på SMS, Ditt NAV (nav.no)  eller telefon. Du vil fortsatt få utbetaling fra NAV, selv om timen din blir avlyst eller utsatt.

 

 NAV har også to vakttelefoner

Sosiale tjenester: 41204976

Øvrige tjenester: 92487945

 

Legekontoret

Ikke møt direkte opp på legekontoret. Ta kontakt på telefon 35 99 71 00 for mer informasjon (telefonen er stengt mellom 11-13) alle hverdager 8-14.

 

Jordmor

Jordmor Stine H. Galvan har hjemmekontor og kan kontaktes på telefon, 479 06 258 – kl. 09.00 – 15.00 mandag og torsdag. Henvendelser utenom disse tidene kan rettes til Helsestasjonen.

 

Frisklivsentralen

Fra og med 16.mars til er det stopp av fysioterapi-, ergoterapi- og rehabiliteringsoppfølging som følge av nye retningslinjer fra FHI. Dette innebærer at all individuell oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut og rehabiliteringsteam stoppes med umiddelbar virking. Unntak er behandling som er kritisk nødvendig. Nye behov vil bli risikovurdert fortløpende.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Fysio- og ergoterapi, frisklivsentralen og rehabliteringsteam på telefon 41 50 11 18.

 

Bibliotek

Biblioteket er desverre stengt.

Selv om biblioteket fremdeles er stengt, har man mulighet til kose seg med lesestoff. Biblioteket i Drangedal plukker ut bøker til en forundringspose slik at man kan kose seg med nytt lesestoff i påska! Om du kunne tenkt deg en slik forundringspose med bøker ta kontakt med bibliotekar Lasse på: lasse.robertsen@drangedal.kommune.no eller telefon 35 99 78 00 til biblioteket.

Forundringsposen kan hentes på utsiden av biblioteket etter avtale.

 

Gatuefall biathlon

Gautefall biathlon er desverre stengt. Dette gjelder stadionbygg, garasje for skytematriell, toaletter og løypekjøring.

 

 

 

 


Publisert: 28.02.2020 09:38
Sist endret: 28.02.2020 10:00