Koronavirus

Innhold

Ved mistanke om Koronasmitte

Ikke møt direkte opp på legekontoret. Ta kontakt på telefon 35 99 71 00 eller legevakt på 116 117.

Det er utarbeidet egne rutiner for prøvetakning ved mistanke om Korona virus.
Ta kontakt med legekontoret på telefon 35 99 71 00 (telefonen er stengt mellom 11-13) alle hverdager 8-14 dersom du mistenker smitte.
 Testing gjennomføres hver da ca kl 11. Du må derfor ta kontakt før kl 11 om du ønsker test samme dag.

 

Korona virusCOVID -19 TEST

Når en person  bestiller en covid-19 test er det fordi hun/ han mistenker covid-19 smitte og vil bekrefte/ avkrefte dette. Da er det viktig at personen tar konsekvensen av dette og holder seg borte fra kontakt med andre til negativt prøvesvar foreligger. Altså, ikke gå i butikken eller i selskaper eller lignende, men holde seg hjemme!

Kommunehuset er stengt for publikum. Det kan gjøres avtale med saksbehandler.

 

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 18. januar kl 18.00

Vi har ingen endring i antall smitta personer med covid-19 i Drangedal kommune.

I dag har regjeringen lagt frem nye nasjonale anbefalinger og regler. Alle anbefalinger og regler finner du her.
De nye anbefalingene gjelder fra og med onsdag 20. januar.

De viktigste punktene som beredskapsledelsen ønsker å trekke frem er:

Sosial omgang
Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte hverandre utendørs og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Barnehager og skoler
Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå.
Det vil si at Drangedal 10 årige skole, ungdomstrinnet går over på gult nivå fra og med onsdag 20. januar og alle elever møter fysisk på skolen. Det blir sendt ut info til foreldre og foresatte i løpet av mandagen.
Kulturskolen fortsetter med nettbasert undervisning denne uken og går over til normal drift fra og med uke 4.

Besøksstans ved Drangedal sjukeheim / Lauvåsen oppheves
Det er nå mulighet for å besøke pasienter og beboere ved Drangedal sjukeheim/ Lauvåsen igjen. Vi minner om at besøk må som tidligere avtales i forkant og helst dagen før. Personalet er veldig opptatt med pleie og stell fra morgenen av. Flere kan oppleve det som vanskelig å få svar på telefon i dette tidsrommet. Vi anmoder om at alle henvendelser som gjelder besøk gjøres etter kl. 10:30 alle dager.

Biblioteket
Biblioteket kan ta imot besøkende. Begrenset antall mennesker inne og mulighet for avstand.

Kommunehuset
Kommunehuset vil fortsatt være stengt, men det er muligheter for å avtale digitale og fysiske møter med saksbehandler.

Idretts, fritids, kultur og livsynsarrangementer
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv må fortsatt utsettes.

Det vil si at lag, foreninger og klubber kan starte med aktivitet for barn og unge under 20 år. Dette gjelder både utendørs og innendørs trening.
Klubbhus kan igjen åpnes for organisert aktivitet for de under 20 år. Det samme gjelder idrettshallene.

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Idrettshallene blir fortsatt stengt for organisert idrett for de over 20 år.

Vi oppfordrer alle til å følge de nye nasjonale reglene og anbefalingene.

Tidligere statusoppdateringer fra beredskapsledelsen finner du her

Tidligere statusoppdateringer fra beredskapsledelsen

Informasjon om koronavaksinasjon i Drangedal 2021

Kommunen har startet planlegging av hvordan vi kan gjennomføre koronavaksineringen i Drangedal kommune 2021. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har kommet lenger i planleggingen. Vi vet foreløpig ikke hvor mange vaksiner vi får og når vi kan starte vaksineringen. Se egen side med oppdatert informasjon om koronvavakinering her.

Korona og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark

Statsforvalteren Vestfold og Telemark har laget en felles kartløsning som viser oversikt over antall påviste tilfeller av koronavirussykdom (covid-19) samt antall vaksinerte i Vestfold og Telemark.

Datagrunnlaget for kart og tidsserier oppdateres ca kl. 13.30 på hverdager og hentes fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene herfra kan avvike noe fra kommunens egne tall, fordi utgangspunktet er hvor folk er folkeregistrert, ikke nødvendigvis hvor de bor. Feilregistreringer her kan forekomme. Dette kan f. eks sees som enkelte negative hopp i tidsserien for antall smittede totalt.

Fremstillingen i løsningen gir det totale antall smittede i en kommune og gir ikke detaljer eller sier noe om utbredelsen av smitten. Det er kommunelegen som har  informasjon om hvordan smittesituasjonen er i en enkelt kommune

Det er ca 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i MSIS. Endring per dag er derfor ikke nødvendigvis nye smittende  det siste døgnet, men nye tilfeller meldt inn det siste døgnet. Faktisk prøvedato er ikke en del av kartløsningen.

Folkehelseinstituttet oppdaterer ikke statistikken sin i helger og på helligdager. Antall smittede siste døgn etter slike dager beregnes på følgende måte: Differansen mellom totalt antall smittede på første arbeidsdag etter helg/ helligdag og totalt antall smittede på siste arbeidsdag før helg / helligdag dividert med antall dager i mellom.

Inndelingen av norske kommuner i bo og arbeidsmarkedsregioner er gjort av Transportøkonomisk institutt.

For å kunne løsningen på mobil kan du trykke på de 3 strekene under hverandre oppe i høyre hjørne og trykke på mobilvisning.

Her finner du kartløsningen som blir administrert av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Innreiseregistrering og testplikt

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Regjeringen har innført dette fra 2. januar 2021.  Dette gjelder også norske statsborgere.Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Fra 18. januar kl 17 innføres obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette gjelder også norske statsborgere. Utenlandske reisende må i tillegg fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge.

Mer informasjon finner du her

Digitalt reiseregistreringssystem

Alle reisende til Norge må registrere seg før ankomst. Mer informasjon finnes på www.entrynorway.no

Du kan også bruke denne QR- koden for raskere inngang.

Fra denne nettesiden er det også inngang videre til selve registeret.

Det er opprettet et callsenter som alle kan ringe for spørsmål og hjelp til å registrere seg. Det er bemannet alle dager døgnet rundt med norsk og engelskspråklig personell. Alle dager mellom 8 og 22 er det også bemannet på polsk, rumensk, russisk og litauisk.

Det er utarbeidet en setning om dette tilbudet på de aktuelle språkene: 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70 (polsk)
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
(rumensk)
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
(russisk)
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70
(litauisk)

Regionale tiltak i Vestfold og Telemark gjelder til 19. januar 2021

Regionale tiltak i deler av fylket

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har videreført regioninndeling for kommunene i Vestfold og Telemark i første omgang frem til og med 19. januar. De kommunene med høyt smittepress havnet i sone 1 og Drangedal kom i sone 2.

Her kan du se inndelingen i soner og hvilke tiltak som gjelder i de ulike sonene.

Retningslinjer for serveringssteder under covid-19 pandemien

Regjeringen innførte i begynnelsen av november regler for utelivet i Norge. Det ble innført nasjonal skjenkestopp kl 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

Det er nå utarbeidet egene retninglinjer for serveringssteder under covid-19 pandemien. Retningslinjene er utarbeidet av kommunoverlegen i Skien, i samarbeid med Mattilsynet og avdeling for skjenkebevilling i Skien kommune.

Retningslinjene finner du her

Gjeldende testkriterier for covid-19

Følgende bør testes:

 1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre sympomer på covid-19
 2. Alle i ungdomskolealder eller eldre som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene.
 3. Andre grupper etter vurdering av lege
 4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

Hovedregelen er: Hvis du er syk, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg!

Om du er i tvil om du bør testes, kan du få svar på koronasjekk.no

Her finner du oppdatert informasjon fra FHI og testkriterier.

Besøksregler for døgnbemannende boliger og sjukeheimen i Drangedal

Det vil fortsatt praktiseres besøks og adgangskontroll ved besøk i døgnbemannende boliger og sjukeheimen. Vi følger de nasjonale smittevernreglene.
Det er fortsatt viktig at du som pårørende tar kontakt med avdelingen for å avtale besøk.

Innendørs besøk skal kun foregå på pasientens rom og ikke i fellesarealer.

Vi vil oppfordre pårørende og besøkende å følge anbefalingene fra FHI som sier: "Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne områder») bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst".

Følgende besøksregler gjelder for døgnbemannede boliger og sjukeheimen 

ALLE besøkende må følge besøksreglene!

Det er utarbeidet nye prosedyrer i tråd med nasjonal veileder for besøk i døgnbemannede boliger og sjukeheimen. Besøkene må skje i tråd med de generelle smittevernrådene.

Besøksreglene
Du kan IKKE komme på besøk hvis du

 • Er syk
 • Er i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19

Du må alltid kontakte boligen i god tid, for å høre om det er mulig å komme på besøk. Du kan ikke ha med kjæledyr. Det føres besøksprotokoll over alle som kommer på besøk. Dette i forhold til smittesporing.

Før besøket

 • Du må avtale tidspunkt med kontaktpersonen i boligen på forhånd
 • Det er den enkelte bolig som bestemmer når du kan komme på besøk
 • Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger

Under besøket

 • Du blir møtt ved inngangen og henvist dit besøket skal foregå
 • Du må vaske hender når besøket skal foregå innendørs og sprite hender om besøket skal foregå utendørs
 • Du skal gå direkte til anvist besøksplass og ikke oppholde deg i fellesarealer
 • Du bør holde minst 1 meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser. Vi anbefaler singelpakket mat / kaker
 • Gi beskjed om dere ønsker kaffe
 • Du kan bruke pasient /beboers toalett hvis besøket foregår innendørs

Etter besøket

 • Ved besøk inne må du vaske hender når du forlater rommet
 • Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også boligen du har besøkt så raskt som mulig og infomerer om dette

Hvis situasjonen endrer seg

 • Det er besøksforbud dersom det er smitteutbrudd i boligen du skal besøke
 • Hvis det oppstår smittespredning i Drangedal, kan vi stenge eller begrense besøkene igjen.

 

Næring og korona

Her finner du oppdatert informasjon knyttet til næring

 

Idrett og korona

Om du driver med idrett, følg med på ditt særforbund for å holde deg oppdatert på koronavettreglene som vil komme knyttet til din idrett! Og husk at koronaviruset smitter gjennom. - Gjennom luft ved at den som er syk hoster eller nyser. - Overføring gjennom fysisk kontakt med en som er syk. - Indirekte kontakt ved at viruset blir overført til for eksempel idrettsutstyr som andre igjen kommer i kontakt med.

Idrettsforbundet anbefaler at man ikke driver med idrettsaktivitet med mindre man er 100 prosent trygg på at aktiviteten følger gjeldene regler og råd!

For mer informasjon se nærmere på lenkene under:

- Fra helsedirektoratet om idrett

- Helsedirektoratet veileder

- Norges idrettsforbund sin koronaside

- Særforbund

 

Bruk av idrettshallen

Idrettshallen er stengt for aktivitet frem til og med 19. januar 2021

Folkehelseinstiuttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veilder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og foreninger. Veildereen gjelder for Norges idrettsforbund (NIF), særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer orgnasisert idrett. Veilederen finner du her.

Det er utarbeidet generelle smittevernregler for bruk av idrettshallen i Drangedal. Reglene finner du her

Informasjon til befolkningen i krisesituasjoner

I en krisesituasjon vil det ofte være stort behov for informasjon fra myndighetene slik at befolkningen vet hva som er situasjonen og hva man skal gjøre. I Norge har vi robuste systemer for å sikre informasjon til befolkningen uansett hva som skjer.

Hvor kan jeg få informasjon fra myndighetene under en krise?

Under nasjonale kriser vil sentrale myndigheter publisere informasjon på nettsidene www.kriseinfo.no og www.regjeringen.no. Myndighetene vil også formidle informasjon via trykte medier og via NRK sine TV- og radiosendinger.

I det pågående virusutbruddet formidler sentrale myndigheter i tillegg relevant informasjon til befolkningen via nettsidene til Folkehelseinstituttet på www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Drangedal kommune formidler informasjon via våre nettsider www.drangedal.kommune.no og via Facebook, og viktig informasjon vil også kunne formidles via Drangedalsposten og andre trykte medier. I noen tilfeller vil Drangedal kommune også sende ut SMS til befolkningen. I så fall vil det komme fra avsender «Drangedal».

Hvor kan jeg få informasjon dersom internett, telefoni og DAB-radio skulle slutte å fungere?

Heldigvis er det svært sjelden alle disse tjenestene faller ut samtidig. Vi har et godt utbygd telekommunikasjonsnett i Norge, som tåler stor belastning og som for det aller meste vil fungere selv om strømmen skulle bli borte noen steder.

Skulle disse tjenestene likevel bli utilgjengelige vil Drangedal kommune fortsatt sørge for å formidle informasjon til befolkningen. Informasjon fra kommunen vil i så fall formidles via Drangedalsposten og andre trykte medier, via informasjonsbrev som sendes ut i postkassene og via oppslag på etablerte plakat-/informasjonstavler flere steder i kommunen.

I tillegg vil Drangedal kommune formidle informasjon via Drangedal Nærradio sine frekvenser på FM-båndet, dersom internett, telefoni og DAB-radio skulle slutte å fungere. Har du en FM-radio, er det fint om du også har batterier til denne, i tilfelle strømmen skulle være borte.

Drangedal Nærradio finner du på følgende frekvenser i Drangedal:

Kroken                                101,2 Mhz

Sentrum                              104,0 Mhz

Tørdal                                 106,2 Mhz

Gautefall / Bostrak             107,4 Mhz

 

Lytt til myndighetene

Det er svært lite sannsynlig at internett, telefoni og DAB-radio skal slutte å fungere samtidig. Skulle det skje, vil kommunen sørge for at du likevel får nødvendig informasjon. I en krisesituasjon kan situasjonen endres raskt. Det viktigste du kan gjøre er å oppsøke informasjon fra myndighetene, og å følge de råd og pålegg som gjelder til en hver tid.

Kan også leses i helhet her.

Trenger du noen å snakke med?

Om Korona

 • Informasjonstelefon om Korona. Telefon 815 55 015. Hverdager 8-18, og helger 10-16.
 • Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre. Knyttet til Korona eller andre sykdommer/lidelser. Telefon 90 90 48 48, åpent alle hverdager mellom 9-15. Det er også chatte tjeneste eller man kan sende dem epost. Les mer om Pårørendelinjen her.

Vanskelig hjemme?

 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 døgnåpen. Gratis å ringe. De kan også nåes på sms 41 71 61 11, gjennom epost alarm@116111.no. Om du opplever vold i hjemmet, overgrep eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner og trenger noen å snakke med. Tilbudet gjelder også for voksne som er bekymret for barn og unge.
 • Barneombudet. Telefon 22 99 39 50. Mandag til fredag 8-15. For deg under 18 år.
 • BaRsnakk. Chattetjeneste for barn av rusmisbrukere mandag til onsdag 17-20. Trykk her for å komme til siden.
 • Kors på halsen. Telefon 800 33 321 mandag til fredag 14-22. For alle under 18 år. Man kan ringe, skrive, chatte eller diskutere. Gå til siden her.
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. Telefon 800 57 000. Døgnåpen alle dager i året. Trykk her for å komme til hjemmesiden deres.  

Om helse

 • TelefonVenn. Gjennom nettsiden kan man registrere seg for å få en telefonvenn, eller for å bli en telefonvenn for andre. Mer informasjon på siden deres her. Eller ta kontakt med Drangedal Frivilligsentral på tlf 941 62 661.
 • Mental helses hjelpetelefon. 116 123 døgnåpen. Har også chat- og skrivetjeneste på sidetmedord.no
 • Kirikens SOS telefon 22 40 00 40 døgnåpen.
 • AA Anonyme alkoholikere. Telefon 911 77 770 (Hverdager 11-15 og alle dager 18-22).
 • NA - Anonyme narkomane i Norge. Telefon 905 29 359. Mandag til fredag 17-19.
 • Rustelefonen. telefon 91 50 85 88. Hverdager 11-18.
 • Amathea. Telefon 90 65 90 60. Mandag til fredag 8-20. Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.
 • Angstringen. Telefon 22 22 35 30. Mandag til torsdag, 10-13.
 • Aurora - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer. Telefon 22 20 99 83 eller 476 51 108.
 • Hjelpelinjen for spilleavhengige. Telefon 800 80 040. Alle dager 9-18. Chat åpen hverdager 11-15.

 Om Arbeid

 • Arbeidslivstelefonen. Telefon 22 56 67 00. Har du spørsmål til arbeid og trenger noen å rådføre deg med? Åpen 9-15 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag 9-18. Man kan også chatte eller sende epost. Mer informasjon her. 
Information about the coronavirus in English and resources in other languages.

If you believe that you could be infected with the virus, do not show up in person at the doctor’s office in Drangedal, but call them on 35 99 71 00. The phone is closed between 11 and 13, but open all weekdays between 8 and 14.

If you get critical ill and the doctor office is closed call the emerge number/legevakten on 116 117.

If you are unsure if you should test yourself for corona, you can take helsenorge.no's "Corona-check" online by clicking here.

 Resources

 • The local newspaper Drangedalsposten har published this information about the coronavirus in Arabic. Click here to read.

 

 

 • Norwegian Institute of Public Health NIPH, in norwegian FHI have made general information about the coronavirus in several languages. Click here to read.

 

 

 

Koronainformasjon

Munnbind

 

Trykk på bildet for å se stor versjon av bildet.

Folkehelseinstituttet sier at i situasjoner med høyt smittepress hvor det er vanskelig å holde avstand kan munnbind anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smitte. Les mer om munnbind, hoste- og håndhygiene på FHI her.

Informasjon om munnbind på flere språk

Når skal man holde seg hjemme? Forskjellen på karantene og hjemmeisolering

 

Trykk på bildet for å se stor versjon av bildet.

Bare sår i halsen, har tett nese eller hoster?

Folkehelseinstituttet sier at alle som har forkjølesessymptomer skal holde seg hjemme. Dette kan være milde symptomer som hoste, tett nese, tungpustet sår hals eller andre symptomer. Selv om man kun har en av disse symptomene skal man holde seg hjemme. Man skal holde seg hjemme ett døgn etter du er symtomfri. Du skal føle deg frisk og ikke ha noen symptomer i et helt døgn før du kan dra på butikken eller jobb igjen.  Les mer om rådet fra FHI her.

Om du er i tvil om du bør testes, kan du få svar på koronasjekk.no

 

Hvorfor er dette viktig å følge?

Du tenker kanskje selv at det kun er en forkjølelse eller influensa. Det kan til og med hende at du har rett. Siden Korona kan gi milde symptomer, eller like symptomer som influensa eller en vanlig forkjøelse er disse vanskelig å skille. Det beste er derfor å være hjemme til det går over slik at man ikke sprer smitte. Man skal derfor være hjemme til alle symptomer er over, og så en ekstra dag. Det er også viktig å tenke på at å smitte andre med disse symptomene, selv om det "kun" er en forkjølelse kan være belastende om personen er i risikogruppen for Korona. Smitting av andre kan også utløse behov for testing, og slik belaste helsevesenet unødvendig.

 

Hva er karantene?

Å ha karantene betyr å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Ofte er karantene gjeldene for deg som har hatt nærkontakt eller har vært på reise. Se FHI sitt kart over røde og gule land/områder ved å trykke her.

Karantenelengden er 10 dager. Personer som har hatt kontakt med bekreftet smittet person (også 48 timer før smittet person fikk symptomer) skal i karantene. Har man vært i kontakt med smittet person i mer enn 15 minutter med mindre enn 2 meters avstand må man også i karantene.

Har man vært syk av Covid-19 og blitt frisk er man unntatt fra karanteneplikten i 6 måneder. Fra 13.august skal alle nærkontakter i karantene.

 

Karantene betyr

 • Du skal ikke gå på jobb
 • Ikke reise
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå steder der man lett kan komme nær andre
 • Ikke oppsøke andre personer

Du kan om du er helt fri for symptomer

 • Bevege deg ut av ditt eget hjem, som å gå en tur i skogen. Men det er viktig du unngår folkemengder og følger rådene med å holde avstand og ha god hoste- og håndhygiene.

 

Du trenger ikke kontakte lege for å gå inn i karantene. Har du vært utenfor Norge, har du hatt kontakt med syke skal du putte deg selv i karantene. Det samme gjelder om du har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager. Om du utvikler symptomer skal du gå over til hjemmeisolering og kontakte lege om symptomene utvikler seg.

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpusthet, skap oppholde seg i isolering fra symptomene inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Du kan lese mer om karantene på FHI , Helsenorge og FHI sitt kart over røde og gule land/områder knyttet til innreise karantene.

 

Hva er hjemmeisolering?

Med hjemmeisolering skal du være hjemme og unngå kontakt med andre, også de du bor med. Hjemmeisolering er for deg som har påvist eller sannsynlig er smittet med korona. Du kan ikke ha besøk eller kontakt med andre mennesker enn de du bor med. De du bor med skal du ikke ha tett kontakt med, og være svært nøye med håndvask. Bo gjerne i en annen del av huset om mulig. Man skal ikke gjennomføre hjemmeisolering på hytta, men i kommunen du er bosatt i. 

Dette betyr

 • Du skal ikke gå på jobb
 • Ikke reise
 • Ikke dra på butikken eller apotek
 • Ikke ta offentlig transport
 • Ikke gå ut av huset
 • Ikke oppsøke andre personer
 • Du kan ikke dra på besøk eller ha besøk

Du skal bli hjemme!

Hvem skal ha hjemmeisolering?

 • Hjemmeisolering gjelder for de som er mistenkt å ha eller bekreftet syke med Korona. De som har symptomer.

For mer informasjon les mer om hjemmeisolering på FHI eller Helsenorge.

Er du fortsatt i tvil om forskjellen mellom karantene og hjemmeisolering? Eller har andre spørsmål?  Helsedirektoratet i samarbeid med vg.no har en side hvor man kan stille spørsmål eller lese andre spørsmål stilt knyttet til Korona på Helsedirektoratet live.  Du kan også kontakte helsesykepleier som er tilgjenglig på 35 99 71 25 hver ukedag fra kl. 9-11 om du har spørsmål.

 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Her finner du oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet

 

FHI sitt kart over røde og gule land/områder

Slik beskytter du deg mot Koronaviruset

Kommunen forberedt

Sektor for Helse og velferd er forberedt på eventuell smitte i Drangedal kommune. Kommunen følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og er kontinuerlig oppdatert om situasjonen.

 

Ikke alle blir alvorlig syke

Koronaviruset er et nytt virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange som blir smittet av Koronaviruset og sykdommen Covid-19 vil ifølge Folkehelseinstituttet kun få en forkjølelse som vil gå over av seg selv. Andre kan få lungebetennelse. Eldre og personer med kroniske sykdommer er mer utsatt for å bli alvorlig syke.

 

Slik smitter viruset

Koronaviruset smitter som ved forkjølelse og influensa, ved kontakt- eller dråpesmitte.

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

 

 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

 

 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre      kommer i kontakt med gjenstanden.

 

Beskytt deg mot smitte

God hoste- og håndhygiene er det viktigste tipset fra Folkehelseinstituttet for å unngå smitte.

 

 • Hvis det er mulig, hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

 

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

 

 • Hånddesinfeksjon som Antibac er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

 

 • Alle som hosterbør hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.

 

Hvis du mistenker smitte

Symptomene på Koronaviruset er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Mistenker du smitte, skal du ikke dra til fastlegen, legevakten eller sykehuset. Kontakt legekontor / legevakt på telefon for råd og avtale om undersøkelse.

Legekontoret i Drangedal 35 99 71 00 eller legevakt på telefon 116 117

 

Om du er i tvil om du bør testes, kan du få svar på koronasjekk.no

 

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 10 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 

Barn og covid-19 - hvem skal være hjemme?

Det er mange spørsmål fra foreldre og foresatte om problemstillingen barn og covid-19, hvem skal være hjemme?

 

28. august kom det nye presiseringer fra FHI og de er følgende:

 • Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveissymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til prøvesvar foreligger og de ikke lenger har disse symptomene.

 

 • Allmenntilstanden er viktigst og lette restsymptomer som rennende nese, etter gjennomgått luftveisinfeksjon behøver ikke tillegges vekt.

 

Barn i barneskolealder og yngre

 • Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Barn med covid-19 behøver ikke ha feber og hoste.

 

 • Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form (det som kalles nedsatt allmenntilsktand).

 

 • Det gjøres unntak for barn i barneskole og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand. De behøver ikke å holde seg hjemme.

 

 • De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, vil ikke spise, i tillegg til at de har for eksempel rennende nese eller hoste. Foreldre må derfor være ekstra oppmerksomme når barnet deres ikke virker å være helt i form og i tillegg har noen symptomer fra luftveiene, og holde det hjemme. Ved feber og hoste bør barnet testes for covid-19.

 

 • Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager. Ved ingen bedring, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake uten test.

 

Pasientstudie CovidNor

Er du i isolasjon eller karantene? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Mer informasjon om studien finner du her

 

Kommunale tjenester

Skole og barnehage

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler

 

Helse

 

Viktige endringer for Helsestasjon

 

Tilbudet i helsestasjonen går tilbake til normal drift.
Inntil videre av smittevernhensyn:

 • Hjemmebesøk foregår på helsestasjon.
 • Helseundersøkelse som kan vente blir utsatt/avlyst inntil videre.
 • Alle som ikke skal møte vil få beskjed per telefon. Så har du ikke hørt noe, skal du møte.
 • Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon, SMS og e-post

 

Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Ingen som er syke uansett årsak skal komme
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjon
 • Dersom mulig, kun en voksen følger barnet
 • Ta med egen leke. Alle våre leker er fjernet

 

Døren til helsestasjon er låst, så ring når du ankommer så blir du hentet. Hovednummer til helsestasjon er 35997125

 

NAV

Åpningstider NAV Drangedal

Mandager, tirsdager, torsdager og fredager: 12 – 14

Onsdager: lukket

 

Lokale telefonnummer:

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker og behov for kontakt med en veileder hos oss i fbm permittering eller annet: 948 33 490 eller 988 32 442

 

Økonomisk sosialhjelp: 412 04 976

 

Gatuefall biathlon

 

Gautefall Biathlon er åpen for trening. Toaletter og lager med fellesutstyr er stengt.  Se mer på Gautefall Biathlon sin facebook side for tiltak som gjelder for trening og oppdateringer.

Gautefall Biathlon på facebook

 

Tokestua kultursal og kino

Tokestua har startet opp igjen med kinovisning i henhold til smitteverntiltak. Dette innebærer inntil 50 personer tilstede, og at en må holde 1 meter avstand. Les mer på Tokestua kulturssal og kino sin hjemmeside for tiltak og oppdateringer.

Tokestua kultursal og kino på facebook

Tokestua kultursal og kino sin hjemmeside

 

 


Publisert: 28.02.2020 09:38
Sist endret: 28.02.2020 10:00