Koronavaksinasjon

Innhold

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Det har nå kommet to ulike vaksinetyper til Norge, BioNTech/ Pfizer og Moderna. I Drangedal vil vi foreløpig kun få tilbud om BioNTech/ Pfizer vaksinen.
Kommunen mottar hver uke et begrenset antall vaksinedoser og det vil ta en stund før alle blir vaksinert.

Gjennomføring av koronavaksinasjon

Vi har begynt vaksinering av beboere på Drangedal sjukeheim/ Lauvåsen  og vil så vaksinere beboere i Gudbrandsveien og på Neslandstunet i uke 3. FHI har åpnet opp for at kommunen kan bruke 20 % av mottatte doser til vaksinering av kritisk helsepersonell.

Når vi er ferdige med vaksinering på institusjoner og omsorgsboliger vil vi kalle inn innbyggere til vaksinering ut ifra prioriteringene gitt av FHI og antall vaksine doser kommunen mottar. Alle som er prioritert for vaksine vil bli kontaktet av Tjenestekontoret i forkant for å avtale time. Innkalling til vaksinering av innbyggere over 85 år starter i uke 4.

Pris

Koronavaksine inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og vaksinasjonen er gratis.

Koronaviruset og vaksinering av risikogruppene

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Eldre over 85 år
  • Eldre over 75 år, deretter de over 65 år
  • Personer i alderen 18-64 år med eller eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Prioriteringene kan endres fortløpende ut i fra råd fra Folkehelseinstituttet. Kommunene kan nå bruke inntil 20% av tildelte vaksiner til å vaksinere kritisk helsepersonell.

Oppdatert priorteringsliste finner du her

Prioriterte vaksinasjoner - for personer under 65 år med fastlege i annen kommune

Det bes om at personer i denne gruppen tar kontakt med sin fastlege og får avklart om de er i risikogruppen.

Fastlegen må videre sende e-melding i journalsystemet til tjenestekontoret i Drangedal kommune med aktuell dokumentasjon dersom du skal prioriteres i vaksinasjonskøen.

Du vil deretter bli oppringt av kommunen når det nærmer seg din tur for vaksinering.

Er du folkeregistrert i en annen kommune, men oppholder deg i Drangedal?

Er du over 65 år og folkeregistrert i en annen kommune kan du ta kontakt med tjenestekontoret Drangedal kommune på telefon 35 99 70 57 / 35 99 70 55.

Mer informasjon om koronavaksine

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp

Brosjyrer og informasjon

FHI har utarbeidet informasjon om koronavaksine på 1-2-3 på mange ulike språk.
Alle brosjyrene finner du her

Informasjonsark om vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) finner du her
Informasjonsark BioNTech/ Pfizer

Informasjonsark om koronavaksinen fra COVID 19 vaccine Moderna finner du her
Informasjonsark COVID 19 vaccine Moderna


Publisert: 17.12.2020 12:21
Sist endret: 17.12.2020 12:23