Koronavaksinasjon

Innhold

Koronavaksine

Informasjon om koronavaksinering, oppdatert 13. april

Inneværende uke (uke 15) vaksineres innbyggere født i tidsrommet 1948 – 1950.

Neste uke, uke 16, blir innbyggere født i tidsrommet 1951, 1952 og omtrent halvparten av innbyggere født i 1953 innkalt.

Kommunens oversikt viser at det har vært 95 % oppslutning om koronavaksinen blant innbyggere mellom 75 og 84 år.

Oppdatering 25. mars

Kommunen begynner fra uke 14 å vaksinere innbyggerne i gruppen mellom 65 -74 år.

Følgende aldersgrupper kan forvente å få innkalling til 1. dose for koronavaksinering i uke 13 og 14:

 • Innbyggere født i 1946 og 1947 og noen av dere født i 1948. Dere blir oppringt i uke 12 og 13.

Vi vet ikke videre levering av vaksiner fra uke 15 og utover, men FHI har varslet økende leveringer. Forutsatt at vi får dette, håper vi at innyggerne som er mellom 65 år og 74 år, vil være vaksinert med 1. dose innen 17. mai.

Følgende gruppe, som er mellom 18 -64 år, får også tilbud om vaksine i perioden uke 15 - 19:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Kommunen får lister over pasienter i disse gruppene fra fastleger både i kommunen og utenfor kommunen, og vi innkaller aktuelle innbyggere på bakgrunn av dette.

Endringer kan forekomme, hvis forutsetningene for vaksinelevering blir forandret.

Føringer fra FHI

De som får 1. dose med BioNTech/Pfeizer vaksinen fra uke 11 vil få time til 2. dose om 6 uker i henhold til nye retningslinjer fra FHI. Alle som har fått 1. dose hittil, møter til oppsatt tid.

Drangedal kommune har 40 doser med Astra Zeneca caksine som foreløpig er satt på pause. Vi gjenopptar vaksinering med denne vaksinen så fort den blir frigitt fra FHI.

Alt helsepersonell som er vaksinert med Astra Zeneca har fått informasjon om hvilke symptomer de skal være oppmerksomme på.

Informasjon om stopp i brus av Astra Zeneca vaksinen

Folkehelseinstituttet utsatte fra og med 11. mars 2021 bruk av Astra Zeneca vaksinen i 14 dager etter meldinger fra Danmark om mulige bivirkninger som blant annet blodpropp. For Drangedal vil dette medføre endring i vaksinering av helsepersonell som er satt opp til vaksinering. Vi kommer tilbake med nærmere beskjed med tilbud om vaksine til de det gjelder. Kommuneoverlegen understreker at det ikke er noe dramatikk rundt utsettelsen av Astra Zeneca vaksinen, men at det kun er et føre var tiltak.

Vaksinering med BioNTech/Pfeizer vaksinen fortsetter som planlagt og alle som har fått innkalling til vaksinering møter som tidligere avtalt.

Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Det har nå kommet tre ulike vaksinetyper til Norge, BioNTech/ Pfizer, Moderna og Astra Zeneca.

Kommunen mottar hver uke et varierende antall vaksinedoser og det vil ta en stund før alle blir vaksinert. Vi får hver uke leveranse med vaskinen fra BioNTech/ Pfizer, men i varierende antall, noe som fører til at vi får satt færre 1 doser hver uke.
I uke 9 og 10 mottar vi også vaksinen fra Astra Zeneca. Disse dosene vil bli brukt til ansatte i helse og velferd.  

Gjennomføring av koronavaksinasjon

Per mandag i uke 14 så har vi vaksinert 608 personer i Drangedal med dose 1 og 260 personer av disse er fullvaksinert.

De som kalles inn til vaksinering i Drangedal vil bli oppringt av personer ansatte i Drangedal kommune på telefon 35 99 70 57 og  35 99 70 54. Om du søker opp disse to nummerene i telefonkatalogen på nett vil det komme opp Drangedal everk. Dette er en sak som vi jobber med å få endret. 

Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker vaksine må være forberedt på at det kan bli kort varsel på innkalling til vaksinering. Dette fordi vi fortsatt får et varierende antall vaksinedoser hver uke.

Oppdatert vaksinestatus kan du følge her

Korona og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark

Statsforvalteren Vestfold og Telemark har laget en felles kartløsning som viser oversikt over antall påviste tilfeller av koronavirussykdom (covid-19) samt antall vaksinerte i Vestfold og Telemark.

Datagrunnlaget for kart og tidsserier oppdateres ca kl. 13.30 på hverdager og hentes fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene herfra kan avvike noe fra kommunens egne tall, fordi utgangspunktet er hvor folk er folkeregistrert, ikke nødvendigvis hvor de bor. Feilregistreringer her kan forekomme. Dette kan f. eks sees som enkelte negative hopp i tidsserien for antall smittede totalt.

Fremstillingen i løsningen gir det totale antall smittede i en kommune og gir ikke detaljer eller sier noe om utbredelsen av smitten. Det er kommunelegen som har  informasjon om hvordan smittesituasjonen er i en enkelt kommune

Det er ca 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i MSIS. Endring per dag er derfor ikke nødvendigvis nye smittende  det siste døgnet, men nye tilfeller meldt inn det siste døgnet. Faktisk prøvedato er ikke en del av kartløsningen.

Folkehelseinstituttet oppdaterer ikke statistikken sin i helger og på helligdager. Antall smittede siste døgn etter slike dager beregnes på følgende måte: Differansen mellom totalt antall smittede på første arbeidsdag etter helg/ helligdag og totalt antall smittede på siste arbeidsdag før helg / helligdag dividert med antall dager i mellom.

Inndelingen av norske kommuner i bo og arbeidsmarkedsregioner er gjort av Transportøkonomisk institutt.

For å kunne løsningen på mobil kan du trykke på de 3 strekene under hverandre oppe i høyre hjørne og trykke på mobilvisning.

Her finner du kartløsningen som blir administrert av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Pris

Koronavaksine inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og vaksinasjonen er gratis.

Koronaviruset og vaksinering av risikogruppene

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Eldre over 85 år
 • Eldre over 75 år, deretter de over 65 år
 • Personer i alderen 18-64 år med eller eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Prioriteringene kan endres fortløpende ut i fra råd fra Folkehelseinstituttet. Kommunene kan nå bruke inntil 20% av tildelte vaksiner til å vaksinere kritisk helsepersonell.

Oppdatert priorteringsliste finner du her

Prioriterte vaksinasjoner - for personer under 65 år med fastlege i annen kommune

Det bes om at personer i denne gruppen tar kontakt med sin fastlege og får avklart om de er i risikogruppen.

Fastlegen må videre sende e-melding i journalsystemet til tjenestekontoret i Drangedal kommune med aktuell dokumentasjon dersom du skal prioriteres i vaksinasjonskøen.

Du vil deretter bli oppringt av kommunen når det nærmer seg din tur for vaksinering.

Er du folkeregistrert i en annen kommune, men oppholder deg i Drangedal?

Er du over 65 år og folkeregistrert i en annen kommune kan du ta kontakt med tjenestekontoret Drangedal kommune på telefon 35 99 70 57 / 35 99 70 55.

Mer informasjon om koronavaksine

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp

Brosjyrer og informasjon

FHI har utarbeidet informasjon om koronavaksine på 1-2-3 på mange ulike språk.
Alle brosjyrene finner du her

Informasjonsark om vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) finner du her
Informasjonsark BioNTech/ Pfizer

Informasjonsark om koronavaksinen fra COVID 19 vaccine Moderna finner du her
Informasjonsark COVID 19 vaccine Moderna

Informasjonsark om koronavaksine COVID-19 Vaccine Astra Zeneca finner du her
Informasjonsark COVID 19 vaccine Astra Zeneca


Publisert: 17.12.2020 12:21
Sist endret: 17.12.2020 12:23