Koronavaksinasjon

Innhold

Koronavaksine

Elektronisk bestilling av vaksinetime

Timebestilling

Vi tilbyr koronavaksine for ungdom 12-15 år onsdag 15. september kl 14.30 - 19.00 på Klubbhuset til Drangedal IL

Det blir kun tilbud om drop-in vaksinering for denne gruppen. Det vil ikke være mulig å bestille time i forkant. En må derfor være forberedt på noe venting.

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Barnet må være fylt 12 år for å kunne få vaksinen.

Samtykkeskjema må underskrives av begge foreldre/ foresatte i forkant og tas med på vaksineringen.

For medisinske spørsmål ta kontakt med fastelege. For spørsmål knyttet til utfylling av samtykkeskjema kontakt Drangedal kommune på 35 99 70 00.

Alle elever på 7 - 10 trinn vil i dag få denne info som ranselpost og i Visma

Samtykkeskjema

Informasjonsskriv om koronavaksine 12-15 åringer

Har du enda ikke tatt 1 dose med koronavaksine?

Lørdag 11. september åpner vi for drop-in vaksinering for alle innbyggere som ønsker å ta 1 dose med koronavaksine fra 16 år og oppover. Det vil være mulighet for drop-in vaksinering fra 12.30 – 15.00.

Kommunen planlegger også for vaksinering av 12-15 åringene og vi vil gi direkte informasjon til foreldre og foresatte når vi er ferdige med planleggingen.

Drangedal kommune tilbyr nå koronavaksine til alle som er født i 2004 og 2005.  

Vi åpner opp for at 2004 og 2005 kullet kan bestille vaksinetime førstkommende onsdag 1. september. Vi har noen ledige timer på dagtid, samt at vi har et begrenset antall timer 16.30 og 16.45.

I tillegg vil vi åpne for Drop-in på Klubbhuset til Drangedal IL lørdag 11. september mellom 12.30  -15.00. Vet du at du vil ha koronavaksinen så anbefaler vi deg å bestille time i forkant.  

For å bestille time kan du ringe Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438. Du kan ikke gå inn i linken over og bestille time!

Fyller du 16 år etter 1. september 2021
Da trenger vi samtykke fra begge dine foreldre. Du eller en av foreldrene dine vil bli kontaktet av helsesykepleier i løpet av denne uken. Hun vil tilby deg en time og informere deg om samtykkeskjemaet som du kan hente på servicekontoret eller få tilsendt på e-post. Du finner også skjema her
Det er viktig at du, som ikke har fylt 16 år enda, tar med samtykkeskjemaet til vaksinering, ellers kan vi ikke vaksinere deg.

Avslutning av massevaksinering mot Covid-19

Drangedal kommune mottar godt med vaksinedoser fra Pfizer til dose 2 fremover.

Kommunen fremskynder vaksinetimer forløpende via sms.

Det blir vaksinering følgende dager:

Onsdag 18. august

Onsdag 25. august

Fredag 27. august

Onsdag 1. september

Lørdag 11. september

Du mottar sms om ny time. Hvis ny time ikke passer, kan du ringe kommunen om endring, men oppfordrer alle til å gjøre det de kan, for å møte til den tildelte timen og husk å fylle ut egenerklæringsskjemaet i forkant.

Fremskynding av oppsatte vaksinetimer 29. september, 6. oktober og 13. oktober

Vi starter arbeidet med å fremskynde vaksinetimer for dose 2 til onsdag 25. august. Vi vil totalt sette opp 300 vaksinetimer denne dagen og flytter timer på de som har hatt lengst intervall.

Dersom tidspunktet som du får tildelt ikke passer er det fint om du tar kontakt med Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438. Dersom vi ikke får tatt telefonen så vil du bli kontaktet.

Vi minner om at det fortsatt er mulighet for å bestille 1 doser onsdag 18. august.

Fremskynding av oppsatte vaksinetimer 15. september og 22. september

Vi fremskynder i dag de som har fått vaksinetimer 15. og 22. september til onsdag 18. august.

Dersom tidspunktet som du får tildelt ikke passer er det fint om du tar kontakt med Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438. Dersom vi ikke får tatt telefonen så vil du bli kontaktet.

Vi minner om at det fortsatt er mulighet for å bestille 1 doser onsdag 18. august.

Vi har fortsatt ledige timer til 1 doser

Vi har 19 ledige vaksinetimer til 1 dose onsdag 11.august. I tillegg er det også mulig å bestille vaksinetime for 1 doser onsdag 18. august. Hvis ingen av disse tidspunktene passer og du ønsker å ta koronavaksine, ta kontakt med Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438.

Har du ikke bestilt vaksinetime til dose 1 kan du møte opp på drop-in vaksinering i morgen 4. august fra kl 10-14.

Vi setter opp muligheter for å komme på Drop- in vaksinering i morgen 4. august fra kl. 10-14.

Møt opp på klubbhuset til Drangedal IL og si at du ønsker å ta en drop- in time for vaksinering med dose 1. De som har bestilt time i dette tidsrommet , møter til oppsatt tid som avtalt.

Vi kan fremskynde dose 2 med koronavaksine!!

FHI har nå åpnet for at kommunene kan fremskynde tidsintervallet for dose 2 med koronavaksine. Vi vil derfor fremskynde allerede oppsatte timer så fort vi har sikker informasjon om vaksineleveransene. Vi får denne informasjonen ca 1 ½ uke før vaksinene skal brukes.

Kommunen vil sende ut sms med ny time for de dette gjelder. Du som innbygger trenger ikke å ringe kommunen for å endre timen!

De som har fått time til dose 2 lørdag 11. september vil fortsatt få disse timene som oppsatt.

Det vil fortsatt være mulighet for å bestille 1 doser onsdag 4. august, onsdag 11. august og onsdag 18. august.

SISTE INNSPURT 1. DOSER KORONAVAKSINE!!

Du kan fortsatt bestille time for 1. dose med koronavaksine. Om du ikke har mottatt sms om at du kan bestille time kan du bestille time via linken over eller ringe servicekontoret på 35 99 70 00.

Vi har ledige timer torsdag 29. juli, onsdag 4. august og onsdag 11. august.

Du kan også komme på Drop-in vaksinering onsdag 4. august fra kl. 10-14. De som har bestilt time i dette tidsrommet , møter til oppsatt tid som avtalt.

Vaksinering foregår på Klubbhuset til Drangedal IL.

Oversikten vår viser at 87,5 % av innbyggerne over 18 år har bestilt eller fått time til 1. dose. Dette er veldig bra. Vi ser at det er ca 400 personer over 18 år som så langt ikke har bestilt vaksine og oppfordrer disse til å bestille time dersom de ønsker koronavaksine.

Gledelig melding - vaksinetimer i uke 30,31 og 32. Oppdatert 23. juli. kl 10.00

Drangedal kommune får ekstra vaksinedoser neste uke. Vi åpner i dag tilganger for alle innbyggere over 18 år i Drangedal kommune.

Det er ledige timer onsdag 28. juli, torsdag 29. juli, onsdag 4. august og onsdag 11. august. Dette er siste anledning for bestilling av 1. doser.

Vaksinetimer i uke 31 og 32, oppdatert 19. juli kl 12.30

Det blir åpnet tilganger for resten av innbyggerne i Drangedal fredag 23. juli. Det blir lagt ut nye timer i uke 31 og 32.

VIKTIG MELDING!! Vi gjør oppmerksomme på at Drangedal kommune nærmer seg fullføring av 1 doser. Onsdag 11. august vil være siste dato for å få tatt 1. dose. Vi gjør oppmerksom på at timer som legges ut KUN kan bestilles til 1. doser.

Åpning for bestilling av vaksinetimer uke 29 og 30, oppdatert 16. juli kl. 09.30

Vi har nå lagt ut vaksinetimer for resten av prioriteringsgruppe 10, alder 18 - 24 år og 40 - 44 år. Det vil si at innbyggere født i 2003 - 1997 og 1981 - 1977 nå kan bestille time for koronavaksine. Om du ikke mottar sms om at du kan bestille time, så kan du gå inn på linken over og bestille time.

Vaksinering i uke 30, oppdatert 14. juli kl 15.00

Nye tilganger og vaksinetimer for onsdag 28. juli (uke 30)  vil bli lagt ut fredag formiddag (16. juli)

Vi minner om at innbyggere som er født fra og med 1957 til og med 1977 og 1997 fortsatt kan bestille vaksinetimer onsdag 21. juli.
Er du i disse årskullene og ikke har fått tilsendt sms om at du er gitt tilgang til å bestille time, så kan du bestille time via linken over.

Åpning for bestilling i uke 29, oppdatert 9. juli kl 08.30

Vi har nå lagt ut vaksinetimer for innbyggere født i 1975 og 1976. I tillegg er det åpnet for innbyggere født i 1977 og 1997.

Vaksinering i uke 29, oppdatert 8. juli kl. 14.30

Vi har desverre ikke mottatt informasjon fra FHI om hvor mange vaksinedoser vi får i uke 29. Vi får derfor ikke lagt ut nye vaksinetimer før vi får dette. Vi håper å få lagt ut timer fredag formiddag.

Koronavaksinering, oppdatert 01. juli kl.14.00

Det åpnes ikke for vaksinebestilling for nye innbyggere denne uka. Dette fordi vi venter på mer sikre tall for vaksineleveranser fra FHI. Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er ledige timer onsdag 21. juli for de som allerede er gitt tilgang til å bestille.

Koronavaksinering

Bestilling av vaksinetimer for deg født i 1969 til og med deler av 1975. 

Denne uka åpner vi for elektronisk timebestilling for innbyggere født i 1969 til og med deler av 1975. Det er tilgjengelige timer
30. juni, 7. juli og 21. juli. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er ledige timer til førstedoser 14. juli, da alle doser må brukes til andredoser den uka.

Vaksinering av ansatte i skole og barnehager i Drangedal.

Ansatte innenfor skole og barnehage er prioritert i tråd med regjeringenes oppfordring, med inntil 10 % av tildelte førstedoser i ukene fremover. Dette vil gjelde ansatte i aldersgruppen 25 – 39 år. Andre ansatte i skole og barnehage følger ordinær innbyggervaksinering.

Hensikten med å vaksinere så mange som mulig av de ansatte i barnehager og skoler er å få høy beskyttelse i personalgruppene til høsten. Vi planlegger for å være på grønt nivå, og med flest mulig vaksinert (med første dose) vil vi i større grad kunne klare vanlig drift selv med eventuelle smitteutbrudd.

Covid19 vaksinering, Drangedal kommune

Drangedal kommune er godt i gang med vaksineringen mot Covid19. Nå er 50 % av innbyggerne over 18 år vaksinert med første dose.
Vi minner om:

 • Du må følge med på kommunens hjemmesider om hvilke aldergrupper som det åpnes opp for hver uke. Vi oppfordrer deg til å benytte anledningen til å bestille time når det åpnes for deg.
 • Informasjonen legges ut torsdag ettermiddag, eventuelt fredag formiddag. Mange av dere får SMS-varsel om åpnet tilgang, men langt fra alle. Hvis du ikke får SMS, men er i aldersgruppe som har fått tilgang, link deg inn for bestilling via hjemmesiden.

Kommunen vaksinerer gjennom hele sommeren. Vi vaksinerer på onsdager, på Klubbhuset til Drangedal IL.Når du først har fått tilgang, vil denne ikke bli lukket igjen, så du har mulighet for å bestille time gjennom hele perioden.

Det vil legges til rette for at pendlere kan få andre dose på lørdagsvaksinering til høsten. Benytt ferieukene til å ta din første dose, når du får anledning.  

Vi legger til rette for utenlandsstudenter og sjøfolk på utenriks- og havgående fartøy. Dere må kontakte servicekontoret for å tilrettelegge for egen avtale.

Åpning for bestilling i uke 26

Vi har nå lagt ut nye vaksinetimer for innbyggere født i siste del av 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 og begynnelsen av 1969. Det vil si at alle i gruppe 8 har fått tilgang og at vi har begynt på prioriteringsgruppe 9.

Bestilling av vaksinetimer for deg født siste del av 1960, 1961,1962,1963 og deler av 1964.

Vi har nå lagt ut nye vaksinetimer for innbyggere født i siste del av 1960, 1961, 1962, 1963 og deler av 1964.

Studerer du i utlandet?

Da kan du ta kontakt med kommunen om mulighet for å få tatt koronavaksine.

Koronasertifikat

Koronasertifikat vil fra 11. juni være klart til bruk i Norge. 

Koronasertifikatet skal vise om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom, og resultatet hvis du har tatt negativ koronatest. I Norge er det ikke endelig besluttet om barn trenger et koronasertifikat.

Dersom opplysninger mangler eller er feilregistrert i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det.

Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger/testresultat om deg i sertifikatet, kan du ta kontakt med Drangedal kommune.

Manglende testresultater: ta kontakt med Legekontoret på 35 99 71 00
Manglende vaksinasjonsopplysninger: ta kontakt med Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438

Her kan du finne mer informasjon om koronasertifikat og logge deg inn for å se ditt eget koronasertifikat  Koronasertifikat - helsenorge.no

Statusoppdatering, koronavaksine 7. juni 2021.

Torsdag i forrige uke la kommunen ut timebestilling elektronisk for innbyggere født i 1957, 1958, 1959 og deler av 1960. Vi ser at ca 65% av de som har blitt gitt tilgang til å bestille vaksine har gjort dette elektronisk. Drangedal kommune er veldig fornøyd med en så høy oppslutning på bestilling av vaksinetimer elektronisk. Det er fortsatt ledige vaksinetimer onsdag 16. juni.

Det legges ut ledige timer for onsdag 23. juni førstkommende torsdag (10/6) ca 14.30. Vi vil da også oppdatere hvilke årskull som kan bestille time og de som har registrert mobilnummer i vårt system vil motta en sms der det står at de nå kan bestille time.

Om det ikke passer å bestille time nå, så gjelder tilgangen som du har fått hele sommeren.

Feilmelding ved bestilling av vaksinetime

Har du opplevd å få rød feilmelding ved bestilling av time, men likevell fått sms med bekreftelse av time?
Ta kontakt med oss for å sjekke at timen er registrert på mobil 909 22 927.

VIKTIG MELDING TIL DEG FØDT I 1957, 1958, 1959 og deler av 1960!!

Vi åpner nå for elektronisk bestilling av vaksinetimer. Løsningen vil være åpen fra og med torsdag 3. juni kl 14.00.

Vi legger ut ledige timer fortløpende og det vil i første omgang være innbyggere født i 1957, 1958, 1959 og deler av 1960 som kan bestille vaksinetime. På vår hjemmeside vil info om hvilket årskull som kan bestille time til enhvertid fremkomme. Drangedal.kommune.no / Koronavirus

Vi vil i oppstarten legge ut timer for bestilling de to første ukene som kommer. Når vi vet hvor mange vaksinedoser vi får, vil vi legge ut nye timer på torsdagene framover og åpne for at innbyggerne kan bestille timer fra ca 14.30 mandagen etter.

Nye innbyggergrupper som kan bestille time blir lagt ut på hjemmesiden på mandager og disse vil da motta sms om at de kan bestille time.

Trykk på linken under for bestilling av vaksinetime om du er i overnevnte årskull og ikke har mottatt sms med info om bestilling av vaksine.

Timebestiling

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av den digitale timebestillingen. Om du ikke får det til selv eller har noen som kan hjelpe deg med å bestille time kan du kontakte servicekontoret på telefon 35 99 70 00 som kan bestille time for deg. Servicekontoret kan kun kontaktes for timebestilling. Har du medisinske spørsmål knyttet til vaksinen, så må disse rettes til fastlegen.

Hvordan bestille time?

For de som mottar sms fra Remin / Drangedal kommune

 • du får en sms der det står at du kan gå inn å bestille vaksinetime
 • logg deg på via BankID
 • Fyll ut egenerklæringen
 • Bestill time på ledig tidspunkt.

For de som ikke har mottatt sms

 • Gå inn på link Drangedal kommune
 • Logg deg på via BankID
 • Fyll ut egenerklæring
 • Bestill time på ledig tidspunkt.

All vaksinering foregår på onsdager på Klubbhuset til Drangedal IL. Det stenges for timebestilling tirsdag kl 12.00.

Ut ifra beregninger og info vi har per i dag så vil alle innbyggere ha fått tilbud om første dose innen midten av august.

Tidligere oppdateringer

Oppdatering 25 mai 

I uke 21 (24 mai – 30 mai) og 22 (31. mai – 6. juni) vil kommunen motta et ekstra antall vaksinedoser for å  kunne vaksinert helsepersonell som har fått 1 dose med Astra Zeneca vaksinen. Vi vil også motta et ganske stort antall vaksiner i uke 22 (31.mai – 6. juni) og vil da komme godt i gang med å gi personer som er meldt inn i risikogruppe 5 og 6 første vaksinedose.

Vi har tatt i bruk et digitalt verktøy (ReMin) for innkalling til vaksinetimer. Vi kaller inn personer i gruppe 5, 6 og 7 fortløpende ut i fra hvor mange vaksinedoser vi mottar. Alle som kalles inn vil bli oppringt og tilbudt time i tillegg så vil de motta en sms i forkant av timen der det står dag og tidspunkt for vaksinering. Det er viktig at alle som har mulighet går inn på linken i sms og fyller ut egenerklæringsskjema som de blir bedt om.

Vi vil åpne for at innbyggerne selv kan bestille timer når vi skal begynne på gruppe 8. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi kan starte på denne gruppen da dette avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen mottar hver uke. Vi er varslet om at vi vil motta færre vaksinedoser i uke 23 – 28 (7. juni – 18. juli) og at vi vil få et økt antall doser fra uke 29 (19 juli) og utover. Dette innebærer at vi kommer til å gjennomføre vaksinering gjennom hele sommeren.

Oppdatering 10. mai

Drangedal kommune har fått beskjed fra vaksineforsyningen at i uke 20 vil kommunen kun motta vaksiner for å kunne sette 2 doser. Det vil si at vi ikke får satt noen nye 1 doser på innbyggere den uken. Fra uke 21 vil vi motta vaksiner slik at helsepersonell som har fått dose 1 med Astra Zeneca vaksinen skal få dose 2 med mRNA vaksine (BioNTech/ Pfeizer).

Erfaringer fra andre steder i landet viser at det kan forekomme at folk uten underliggende sykdom får innkalling til vaksinering. Om du får innkalling til vaksinering og du ikke skjønner hvorfor du får tilbud om vaksine, vennligst ta kontakt med kommunen på telefon 35 99 70 57.

I tillegg så vil vi minne om at dersom du er i karantene eller ventekarantene så skal du ikke møte til vaksinering. Forfall til vaksinering meldes på 35 99 70 57.

Oppdatering 4. mai

Drangedal kommune har tatt i bruk et nytt digitalt verktøy (ReMin) for innkalling til og påminning om timer til koronavaksine.

Alle som har time til vaksinering onsdag 5. mai, har fått en SMS om dette. Det er i tillegg noen flere valg for å følge link videre til registrering av helseopplysninger. Dere kan se bort fra dette. Hensikten med meldingen, er kun å minne om vaksinasjonstimen.

Vi takker for at dere er tålmodige og overbærende med at alt ikke er perfekt fra kommunens side. Det viktigste er at dere møter til oppsatt time.

Kommunen har dessverre fått færre vaksinedoser denne uken og neste uke, enn det vi hadde planlagt for.

Vi ser derfor at det blir noe forskyvning av gruppene fremover.

Vi legger til grunn følgende plan i mai måned:

Uke 18: Første dose til innbyggere født i 1955 og 1956. Andre dose til de som fikk vaksine for 6 uker siden, og andre dose til noen innbyggere i gruppe 4 med underliggende sykdom. Gruppe 4 er innbyggere i alderen 74 – 65 år, og innbyggere i alderen 18 – 64 år med stjernemerkede diagnoser – se oversikt FHI sine sider.

Uke 19: Første dose til resten av innbyggerne født i 1956, og første dose til noen av de eldste i gruppe 5. Andre dose til de som fikk vaksine for 6 uker siden, og andre dose til noen innbyggere i gruppe 4 med underliggende sykdom.

Alle som er satt opp til timer i uke 18 og 19 er varslet.

Uke 20: 114 andredoser til innbyggere som er vaksinert for 6 uker siden, og noen innbyggere i gruppe 4. Alle tilgjengelige førstedoser vil tilbys innbyggere i gruppe 5.

Uke 21: 121 andredoser til innbyggere som er vaksinert for 6 uker siden. Vi fortsetter med førstedoser til innbyggere i gruppe 5

Gruppe 5 er innbyggere i alderen 64-55 år med underliggende sykdom. Det er registrert 88 innbyggere i denne gruppen.

Gruppe 6 er innbyggere i alderen 54-45 år med underliggende sykdom. Det er registrert 57 innbyggere i denne gruppen.

Gruppe 7 er innbyggere i alderen 44 – 18 år med underliggende sykdom. Det er registrert 23 innbyggere i denne gruppen.

Alle innbyggere i gruppe 5, 6 og 7 har fått brev og vil bli oppringt om time. Vi håper å kunne tilby første dose til gruppe 6 og 7 i begynnelsen av juni måned.

Kommunen vil tilby muligheter for digital timebestilling for den øvrige befolkningen, når gruppene 5,6 og 7 har fått første dose. Det vil komme nærmere informasjon om dette når det er aktuelt.

Oppdatering 26. april

Det er per 26. april 2021 satt 1242 vaksinedoser i Drangedal. 979 personer har fått 1 dose og 263 personer har fått 2 doser.

Inneværende uke vaksineres innbyggere, født i 1953, 194 og noen født i 1955.

I uke 18, vaksineres resten av innbyggere født i 1955 og noen født i 1956.

I uke 19 planlegges det vaksinering av resten av innbyggerne født i 1956, og vi håper å starte vaksinering av risikogruppe 7 – innbyggere 55-64 år med underliggende sykdom. Alle blir ringt opp med tilbud om time.

Innbyggere i risikogruppe 4, innbyggere 18 – 64 år med spesifiserte alvorlige diagnoser, er vaksinert med første dose. Forutsatt gode nok vaksineleveranser, planlegges det for vaksinering av risikogruppene 5,6 og 7, innbyggere med underliggende sykdom i alderen 64-18 år i uke 19, uke 20 og uke 21.

Kommunen har mottatt melding fra fastleger både i og utenfor kommunen, om disse pasientene, og vi følger opp dette med innkalling.

Vi ønsker å presisere at fastlegene ikke melder inn diagnosene på disse innbyggerne, kun hvilke risikogruppe de tilhører.

Regjeringen har i 23 april 2021 besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått sin første dose med AstraZeneca – vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA – vaksine. Vi vil komme tilbake med mer info om dette så fort vi får mer informasjon fra Folkehelseinstituttet i forhold  til hvor mange vaksiner kommunen vil motta.

Oppdatering 19. april

Denne uken (uke 16) vaksineres innbyggere født i 1951, 1952 og noen født i 1953.

Neste uke (uke 17), vaksineres innbyggere født i 1953, 1954 og noen innbyggere født i 1955.

Det er ikke anledning til å sette seg opp på venteliste. Kommunen har system for å gi avtale til eventuelle reserver hver uke.

Når vi nærmer oss massevaksinering av den friske befolkningen under 65 år i løpet av mai, vil det bli anledning til å bestille time selv, digitalt, og det vil også åpnes muligheter for å sette seg opp på ventelister, når vi kommer så langt.

Dette vil det bli nærmere informert om, når systemet for timebestilling er på plass

Oppdatering 13. april

Inneværende uke (uke 15) vaksineres innbyggere født i tidsrommet 1948 – 1950.

Neste uke, uke 16, blir innbyggere født i tidsrommet 1951, 1952 og omtrent halvparten av innbyggere født i 1953 innkalt.

Kommunens oversikt viser at det har vært 95 % oppslutning om koronavaksinen blant innbyggere mellom 75 og 84 år.

Oppdatering 25. mars

Kommunen begynner fra uke 14 å vaksinere innbyggerne i gruppen mellom 65 -74 år.

Følgende aldersgrupper kan forvente å få innkalling til 1. dose for koronavaksinering i uke 13 og 14:

 • Innbyggere født i 1946 og 1947 og noen av dere født i 1948. Dere blir oppringt i uke 12 og 13.

Vi vet ikke videre levering av vaksiner fra uke 15 og utover, men FHI har varslet økende leveringer. Forutsatt at vi får dette, håper vi at innyggerne som er mellom 65 år og 74 år, vil være vaksinert med 1. dose innen 17. mai.

Følgende gruppe, som er mellom 18 -64 år, får også tilbud om vaksine i perioden uke 15 - 19:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Kommunen får lister over pasienter i disse gruppene fra fastleger både i kommunen og utenfor kommunen, og vi innkaller aktuelle innbyggere på bakgrunn av dette.

Endringer kan forekomme, hvis forutsetningene for vaksinelevering blir forandret.

Føringer fra FHI

De som får 1. dose med BioNTech/Pfeizer vaksinen fra uke 11 vil få time til 2. dose om 6 uker i henhold til nye retningslinjer fra FHI. Alle som har fått 1. dose hittil, møter til oppsatt tid.

Drangedal kommune har 40 doser med Astra Zeneca caksine som foreløpig er satt på pause. Vi gjenopptar vaksinering med denne vaksinen så fort den blir frigitt fra FHI.

Alt helsepersonell som er vaksinert med Astra Zeneca har fått informasjon om hvilke symptomer de skal være oppmerksomme på.

Informasjon om stopp i brus av Astra Zeneca vaksinen

Folkehelseinstituttet utsatte fra og med 11. mars 2021 bruk av Astra Zeneca vaksinen i 14 dager etter meldinger fra Danmark om mulige bivirkninger som blant annet blodpropp. For Drangedal vil dette medføre endring i vaksinering av helsepersonell som er satt opp til vaksinering. Vi kommer tilbake med nærmere beskjed med tilbud om vaksine til de det gjelder. Kommuneoverlegen understreker at det ikke er noe dramatikk rundt utsettelsen av Astra Zeneca vaksinen, men at det kun er et føre var tiltak.

Vaksinering med BioNTech/Pfeizer vaksinen fortsetter som planlagt og alle som har fått innkalling til vaksinering møter som tidligere avtalt.

Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Det har nå kommet tre ulike vaksinetyper til Norge, BioNTech/ Pfizer, Moderna og Astra Zeneca.

Kommunen mottar hver uke et varierende antall vaksinedoser og det vil ta en stund før alle blir vaksinert. Vi får hver uke leveranse med vaskinen fra BioNTech/ Pfizer, men i varierende antall, noe som fører til at vi får satt færre 1 doser hver uke.
I uke 9 og 10 mottar vi også vaksinen fra Astra Zeneca. Disse dosene vil bli brukt til ansatte i helse og velferd.  

Gjennomføring av koronavaksinasjon

Per mandag i uke 23 så har vi vaksinert 1378 personer i Drangedal med dose 1 og 945 personer av disse er fullvaksinert.

De som kalles inn til vaksinering i Drangedal vil bli oppringt av personer ansatte i Drangedal kommune på telefon 35 99 70 57 og  35 99 70 54. Om du søker opp disse to nummerene i telefonkatalogen på nett vil det komme opp Drangedal everk. Dette er en sak som vi jobber med å få endret. 

Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker vaksine må være forberedt på at det kan bli kort varsel på innkalling til vaksinering. Dette fordi vi fortsatt får et varierende antall vaksinedoser hver uke.

Oppdatert vaksinestatus kan du følge her

Korona og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark

Statsforvalteren Vestfold og Telemark har laget en felles kartløsning som viser oversikt over antall påviste tilfeller av koronavirussykdom (covid-19) samt antall vaksinerte i Vestfold og Telemark.

Datagrunnlaget for kart og tidsserier oppdateres ca kl. 13.30 på hverdager og hentes fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene herfra kan avvike noe fra kommunens egne tall, fordi utgangspunktet er hvor folk er folkeregistrert, ikke nødvendigvis hvor de bor. Feilregistreringer her kan forekomme. Dette kan f. eks sees som enkelte negative hopp i tidsserien for antall smittede totalt.

Fremstillingen i løsningen gir det totale antall smittede i en kommune og gir ikke detaljer eller sier noe om utbredelsen av smitten. Det er kommunelegen som har  informasjon om hvordan smittesituasjonen er i en enkelt kommune

Det er ca 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i MSIS. Endring per dag er derfor ikke nødvendigvis nye smittende  det siste døgnet, men nye tilfeller meldt inn det siste døgnet. Faktisk prøvedato er ikke en del av kartløsningen.

Folkehelseinstituttet oppdaterer ikke statistikken sin i helger og på helligdager. Antall smittede siste døgn etter slike dager beregnes på følgende måte: Differansen mellom totalt antall smittede på første arbeidsdag etter helg/ helligdag og totalt antall smittede på siste arbeidsdag før helg / helligdag dividert med antall dager i mellom.

Inndelingen av norske kommuner i bo og arbeidsmarkedsregioner er gjort av Transportøkonomisk institutt.

For å kunne løsningen på mobil kan du trykke på de 3 strekene under hverandre oppe i høyre hjørne og trykke på mobilvisning.

Her finner du kartløsningen som blir administrert av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Pris

Koronavaksine inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og vaksinasjonen er gratis.

Koronaviruset og vaksinering av risikogruppene

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Eldre over 85 år
 • Eldre over 75 år, deretter de over 65 år
 • Personer i alderen 18-64 år med eller eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Prioriteringene kan endres fortløpende ut i fra råd fra Folkehelseinstituttet. Kommunene kan nå bruke inntil 20% av tildelte vaksiner til å vaksinere kritisk helsepersonell.

Oppdatert priorteringsliste finner du her

Prioriterte vaksinasjoner - for personer under 65 år med fastlege i annen kommune

Det bes om at personer i denne gruppen tar kontakt med sin fastlege og får avklart om de er i risikogruppen.

Fastlegen må videre sende e-melding i journalsystemet til tjenestekontoret i Drangedal kommune med aktuell dokumentasjon dersom du skal prioriteres i vaksinasjonskøen.

Du vil deretter bli oppringt av kommunen når det nærmer seg din tur for vaksinering.

Er du folkeregistrert i en annen kommune, men oppholder deg i Drangedal?

Er du over 65 år og folkeregistrert i en annen kommune kan du ta kontakt med tjenestekontoret Drangedal kommune på telefon 35 99 70 57 / 35 99 70 55.

Mer informasjon om koronavaksine

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp

Brosjyrer og informasjon

FHI har utarbeidet informasjon om koronavaksine på 1-2-3 på mange ulike språk.
Alle brosjyrene finner du her

Informasjonsark om vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) finner du her
Informasjonsark BioNTech/ Pfizer

Informasjonsark om koronavaksinen fra COVID 19 vaccine Moderna finner du her
Informasjonsark COVID 19 vaccine Moderna

Informasjonsark om koronavaksine COVID-19 Vaccine Astra Zeneca finner du her
Informasjonsark COVID 19 vaccine Astra Zeneca


Publisert: 17.12.2020 12:21
Sist endret: 17.12.2020 12:23