Helsestasjonen

Innhold

Drangedal helsestasjon er samlokalisert med legekontoret i Drangedal sentrum

Kontaktinformasjon

Helsestasjonen har følgende ansatte:

Eva Strand Helsesykepleier
Andrea Verhees Helsesykepleier
Stine Hoppestad Galvan  

Jordmor

Lise Marita Moen

Lege

Ole Ivar Luggens

Leder

Helsestasjonen har også samarbeid med fysioterapeut og tannpleier

Åpningstider for helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Mandag

Helsestasjon åpen etter avtale

Helsessykepleier er på barnetrinnet på Drangedal 10 årige skole kl. 09:30 - 13:30

Tirsdag

Helsestasjon åpen etter avtale

Helsesykepleier er på Tørdal skole en tirsdag pr måned kl. 09:30 - 12:30 (1. mandag i måneden)

Onsdag

Helsestasjon er åpen etter avtale

Helsesykepleier er på ungdomstrinnet på Drangedal 10 årige skole fra kl. 09:00 - 14:00

Helsesykepleier er på Kroken skole kl. 08:30 - 12:30

Torsdag

Helsestasjon er åpen etter avtale

Helsestasjon for sped- og småbarn. Helsesykepleier og lege er tilstede, kl. 09:00 - 15:00 etter avtale

Fredag Helsestasjon er åpen etter avtale

 

Ta kontakt med helsesøster, tlf 35 99 71 24 / 35 99 71 25, eller mobil 90247448 / 47906258

Andrea.Verhees@drangedal.kommune.no

eva.strand@drangedal.kommune.no

 

Influensavaksinering, spesielt for disse risikogruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- / karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)

Ved spørsmål angående vaksinasjon ta kontakt med helsesøster

 

Åpningstider for jordmortjenesten:

Jordmor treffes etter avtale, og kontaktes på telefonnummer 47 90 62 58

Jordmortjenesten kan blandt annet tilby:

Tilbud om jordmorsamtale/besøk 2-3 dager etter hjemkomst fra barselavdeling.

På nettstedet til Helsedirektoratet finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.

Tjeneste


Publisert: 11.11.2015 10:37
Sist endret: 11.11.2015 10:43