Helsestasjonen

Innhold

Drangedal helsestasjon er samlokalisert med legekontoret i Drangedal sentrum

Kontaktinformasjon

Helsestasjonen har følgende ansatte:

Britt Elise Bergheim Jordmor/helsesøster
Andrea Verhees Helsesøster
Lise Marita Moen Lege

Helsestasjonen har også samarbeid med fysioterapeut og tannpleier

Skolehelsetjenesten er fordelt på følgende måte:

Britt Elise Bergheim: ansvarlig for ungdomstrinn

Andrea Verhees: ansvarlig for barnetrinn

Åpningstider for helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Mandag

Helsestasjon åpen etter avtale

Helsesøster er på Tørdal skole en mandag pr måned kl. 09:00 - 12:00 (1. mandag i måneden)

Helsesøster er på ungdomstrinnet på Drangedal 10 årige skole kl. 08:30 - 14:30

Tirsdag

Helsestasjon åpen etter avtale

Helsesøster er på barnetrinnet på Drangedal 10 årige skole fra kl. 08:30 - 14:30

Onsdag

Helsestasjon er åpen etter avtale

Helsesøster er på Kroken skole kl. 08:30 - 12:00

Torsdag

Helsestasjon er åpen etter avtale

Helsestasjon for sped- og småbarn. Helsesøster og lege er tilstede, kl. 09:00 - 15:00 etter avtale

Fredag Helsestasjon er åpen etter avtale

 

 

Influensavaksinering, spesielt for disse risikogruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- / karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)

Ved spørsmål angående vaksinasjon ta kontakt med helsesøster

 Link til brosjyre

Siste frist for gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere

Informasjon fra Folkehelseinstituttet:

Siste frist for å påbegynne gratis HPV-vaksinering var 31.12.2018, og vaksinasjonene må være fullført innen 1.7.2019 når programmet avsluttes.

Vi vil minne dere som har påbegynt vaksinasjon om å fullføre innen fristen, dersom dere ønsker å fullføre vaksinereingen.

Minimumsintervallet er en måned mellom de to første dosene og fem måneder mellom de to siste dosene. Det kan gå lengre tid enn planlagt mellom dosene, men ikke kortere.

Kvinne rsom av ulike årsaker ikke rekker å fullføre vaksinasjonen innen 1. juli 2019 må betale for resterende doser selv, hvis de ønsker å være fullvaksinert. Vaksinen kan kjøpes på Folkehelseinstituttet eller via apotek.

Alle kvinner født 1991 og seinere fikk fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen er anbefalt til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

 

HPV vaksineasjon foregår på Helsestasjonen, stemmenveien 6

Ta kontakt med helsesøster, tlf 35 99 71 24 / 35 99 71 25, eller mobil 90247448 / 47906258

Andrea.Verhees@drangedal.kommune.no

Britt-Elise.Bergheim@drangedal.kommune.no

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttets nettside

 

 

Åpningstjenester for jordmortjenesten:

Onsdag: Svangerskapskontroll kl. 09:00 - 15:00, ellers etter avtale

Jordmortjenesten kan blandt annet tilby:

Tilbud om jordmorsamtale/besøk 2-3 dager etter hjemkomst fra barselavdeling.

På nettstedet til Helsedirektoratet finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.

Tjeneste


Publisert: 11.11.2015 10:37
Sist endret: 11.11.2015 10:43