Helsedirektoratets vedtak

Innhold

 

Informasjon om Helsedirektoratets vedtak for å hindre spredning av korona

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av korona og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Les mer om de nasjonale tiltakene gitt av regjeringen her.

 

Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Regjeringen besluttet at barnehagene åpnes fra 20.april, og en åpning av skoler fra 27.april og 11.mai. Les mer om dette her på helsenorge.no.

 

Gjennåpning av virksomheter

Regjeringen besluttet 7.april at virksomheter med en-til-en kontakt kan åpne fra 20.april om det foreligger en bransjestandard for smittevern, og at denne blir fulgt. Dette gjelder yrker som tannleger, fysioterapeuter og psykologer.

Fra om med 27.april kan virksomehter som frisører, hudpleie og massasje åpne om smitteverntiltak følges. Les mer om dette her på helsenorge.no

 

 

Gjennåpning av ulike arrangementer og tilbud

Regjeringen har besluttet at det er lov å være inntil 20 personer samlet om man klarer å holde 1 meter avstand i privat sammenheng.

Det er også tillatt med arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlig sted, om deltakerne kan holde minst 1 meter avstand til hverandre og at det er en ansvarlig arrangør for arrangementet. Regjeringen åpner også for arrangementer med opptil 200 personer fra 15.juni.

 

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av

  • Kulturarrangementer, all aktivitet arrangementer og kino i Tokestua kan gjennomføres med inntil 50 deltagere og om smittevernstiltak gjennomføres.

 

  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs åpnes for inntil 20 deltagere. Les mer om Idrett og Korona på Koronasiden til kommunen.

 

  • Frivilligsentralen stenges for arrangement og besøk, men er det utkjøring av mat, kan det gjennomføres med forsiktighet og god håndhygiene.

 

  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, men unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meter avstand.

 

  • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne fra 1.juni, om man holder regelen med avstand på 1 meter og følger krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.

 

  • Treningssentre kan åpne fra 15.juni om det er utarbeidet forsvarlige smitteverntiltak.

 

  • Virksomheter som tilbyd frisørtjeneste, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og lignende. (Se gjennåpning av virksomheter)

 

  • Svømmehaller, badeland og liknende. Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming fra 1.juni. Åpne badeland og svømmehaller fra 15.juni om det utarbeides forsvarlige smitteverntiltak

 

  • Fysioterapi og rehabiliteringstjenester (Se gjennåpning av virksomheter)

 

Detalj- og varehandel

Detalj – og varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikken vil holde åpent.

 

 

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenfor Norge, skal i hjemmekarantene i 10 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft.

 

 

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.)

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.
Ved institusjoner og bokollektiv i Drangedal innføres det besøksforbud. Det gjøres unntak for kritisk syke, døende pasienter.

 


Publisert: 12.03.2020 17:58
Sist endret: 12.03.2020 18:05