Dagsenter for eldre

Innhold

Kommunen har et dagsenter for eldre i Stemmenveien 6 (gamle legekontoret). Det er åpent 08:30 - 14:30 på onsdag og fredag. Tilbudet gis etter individuell vurdering og i form av enkeltvedtak. Søknad sendes Tjenestekontoret.

Det er hjemmesykepleien som drifter dagsenteret. Det gis tilbud om transport til og fra senteret. Tilbudet har fokus på sosialt samvær, ernæring - felles måltider, aktivisering - fysisk aktivitet og høytlesning fra aviser.

Det betales en egenandel for tjenensten.

Ansvarlig for tilbudet: Bjørg Marit Aabø tlf 35 99 63 66


Publisert: 31.03.2016 13:42
Sist endret: 31.03.2016 13:50