Boligkontor

Innhold

Boligkontoret ble etablert i 2016, og er et prosjekt som videreføres i 2017.

Boligkontoret har ansvar for saksbehandling og oppfølging av boligsosialt arbeid

Boligkontoret er lokalisert i 3.etasje på kommunehuset

Boligkontoret ivaretar saksbehandling og tildeling av kommunale boliger, saksbehandling av Husbanken sine støtteordninger.

Boligkontoret er åpent mandag til fredag fra kl.08.00 - 15.00

Du bør gjøre en avtale med oss på telefon for å være sikker på å treffe noen inne.

Mer om Boligkontoret

Vi kartlegger behov for tjenester etter søknad eller annen henvendelse, og samarbeider tett med andre aktører i kommunen.

Noe av det vi kan bistå med er:

  • Motivasjons- og mestringsarbeid
  • Veiledning/oppfølging ved etablering og mestring i egen bolig
  • Veiledning/oppfølging i hverdagsøkonomi
  • Veiledning/oppfølging i dagliglivets gjøremål
  • Veiledning/oppfølging i aktivisering og sosialt liv

Tjenestebeskrivelser

Søknadskjema kommunal bolig,pdf

Søknadskjema kommunal bolig, elektronisk

Kontaktinformasjon


Publisert: 25.01.2016 10:57
Sist endret: 25.01.2016 10:58