Barnevern

Innhold

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten er en tjeneste med mye kunnskap om barn og barns behov i et utviklingsperspektiv. Vi ønsker å være en pådriver for å sette barns situasjon og rettigheter i fokus, der helheten i barns situasjon er grunnlaget for vår forståelse. Rus, psykiatri og barnevern  

De siste årene har en blitt mer oppmerksom på betydningen av samspill og relasjon i familien og dette innebærer at bruken av hjelpetiltak har endret seg. Tidligere var støttekontakter, avlastning og tiltak som tok barn ut av familien enerådende. I dag ønsker vi i større grad å arbeide inn i familier med samspill og det vi kaller tiltak for å bedre foreldrekompetansen.

Barnevernlovgivningen inneholder også mulighet for barnevernet til å iverksette tvangstiltak og da enten i form av omsorgsovertakelse der omsorgen er så svak at barns utvikling er i direkte fare, eller i form av å plassere unge på institusjon dersom atferd og vansker er så omfattende at en ikke kan gi hjelp i deres naturlige miljø. Dersom barneverntjenesten ønsker å iverksette tvangstiltak så forutsetter det at saken legges frem for Fylkesnemnda for sosiale saker, som så avgjør den.

 

For kontakt:

Ole Ivar Luggens Leder Familiens hus 35997041 / 91687936 oil@drangedal.kommune.no
Synnøve Bakken Barnevernleder 40805716 synnove.bakken@drangedal.kommune.no
Linn Siri Nilsen Eidet Saksbehandler 90404744 linn-siri.eidet@drangedal.kommune.no
Line Selstad Saksbehandler 97697111 line.selstad@drangedal.kommune.no
Gunn ellen Sætre  Merkantil 35997070 ges@drangedal.kommune.no

 

Du kan også kontakte Servicekontoret tlf. 35 99 70 00, skrive til oss eller besøke oss på Helsehuset bak den gamle sjukeheimen

 

Kriseberedskap Barneverntjenesten

Akutt og kriseberedskap utover kontortiden og i helger og høytider på Barnevernvakta tlf. 900 53 304.

 

 


Publisert: 11.11.2015 11:22
Sist endret: 11.11.2015 11:30