Deling av Vestfold og Telemark - kommunedirektørens innstilling

Innhold

Deling av Vestfold og Telemark - kommunedirektørens innstilling

Fylkestinget skal i februar ta stilling til om det skal sendes søknad til regjeringen om å dele fylkeskommunen og opprette Vestfold og Telemark som to nye separate fylkeskommuner. Før fylkestinget tar stilling til dette skal det gjennomføres en høring blant kommunene og frivillig sektor.

Høringsfristen for kommunene er 27. januar.

For å ta stilling til dette spørsmålet er det berammet et ekstraordinært møte ei kommunestyret i Drangedal tirsdag 25. januar. Med den korte høringsfristen er det ikke mulig å gjennomføre noen høring blant innbyggerne i kommunen så dersom du som innbygger ønsker å engasjere deg i dette spørsmålet, må du gjøre det gjennom de lokale politiske partiene før møtet i kommunestyret.

Saken behandles i formannskapet i Drangedal torsdag 20. januar og i kommunestyret tirsdag 25. januar. Kommunedirektørens innstilling i saken kan du lese her

Du kan lese mer om saken her: https://www.vtfk.no/meny/politikk/mulig-deling-av-vestfold-og-telemark/

Her finner du dokumenter som er sendt til kommunen i forbindelse med høringen

Høring om deling av Vestfold og Telemark

Informasjon til tvangssammenslåtte fylkeskommuner om prosess og tidsplan for mulig deling

Beslutningsgrunnlag


Publisert: 06.01.2022 08:43
Sist endret: 06.01.2022 08:52