Aktuelt

 • Jordskiftemeddommere, lagrettmedlemmer og meddommere til domstolene

  30.03.2020
  Drangedal kommune ønsker forslag på jordskiftemeddommere, lagrettmedlemmer og meddommere til domstolene. De som velges må være mellom 21 år og 70 år og være personlig egnet til oppgaven. Forslagene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato,...
  Les mer
 • Oppdatert informasjon om Koronavirus

  13.03.2020
  Oppdatert informasjon om Koronavirus fra Drangedal kommune 27. mars 2020
  Les mer
 • Kommunestyremøte 12. mars 2020 kl 18.00

  12.03.2020
  Dagens kommunestyre gjennomføres uten publikum og presse
  Les mer
 • Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn 2020

  02.03.2020
  VI HAR FOR TIDEN PROBLEMER MED DEN ELEKTRONISKE LINKEN DER DU KAN SE DIN EIENDOMSSKATT. VI JOBBER MED Å LØSE PROBLEMET. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten 2020 ut til offentlig ettersyn i 3- tre uker fra 1 mars 2020...
  Les mer
 • Innskriving av 1. klassinger

  28.02.2020
    Barn som er født i år 2014 vil fra høsten 2020 ha rett og plikt til grunnskoleopplæring. Drangedal 10 årige skole, Kroken skole og Tørdal skule har innskriving av 1. klassinger for skoleåret 2020/2021 på følgende sted og tidspunkt: Drangedal 10 årige...
  Les mer
 • Mistanke om koronavirussmitte?

  28.02.2020
  VED MISTANKE OM KORONAVIRUSSMITTE; IKKE MØT DIREKTE OPP PÅ LEGEKONTORET. RING LEGEKONTORET PÅ 35 99 71 00 ELLER 116 117 Om du bestiller time for feber og hoste, vennligst opplys om du nylig har vært i utlandet. Her finner du mer informasjon om...
  Les mer
 • Takseringsregler eiendomsskatt Drangedal kommune

  18.02.2020
  Retningslinjer for alminnelig taksering av alle eiendommer i Drangedal kommune med virkning fra 1.januar 2020. Endelig vedtatt av sakkyndig nemnd den 17.februar 2020.  Takseringsregler Drangedal kommune Mer informasjon om eiendomsskatt finnes her.
  Les mer
 • Søknadsfrist for barnehageplass

  13.02.2020
  Søknadsfrist for plass i Drangedal kommune sine barnehager er 1 mars 2020. Elektronisk søknadsskjema finner du her. Oversikt over barnehagenes plasstørrelse og priser finner du her. For ytterligere informasjon kontakt den enkelte barnehage
  Les mer
 • Orienteringer i kommunestyret 13. februar

  11.02.2020
  I forbindelse med kommunestyremøte 13. februar vil det i oppstarten av møte bli gitt følgende orienteringer: Orientering om håndtering av erstatningssaker ved Terje Marthinsen fra Kogstad Lunde & Co Orientering om læringsmiljøprosjekt ved Kari S. Gusfr...
  Les mer
 • Foredrag om hjort

  11.02.2020
  Drangedal kommune inviterer alle interesserte til foredrag "Hjorteforvaltning i praksis - kalveskyting og sparing av bukk?" v/John trygve Solheim, Norsk Hjortesenter. Johan Trygve Solheim har vært med helt siden oppstarten av Norsk Hjortesenter. Han ha...
  Les mer
 • Graving i sentrum

  30.01.2020
  Det vil bli graving i sentrum i noe tid fremover. Det skal graves ny fiberkabel til NAV bygget. Kabeltraseen til ny fiber skal legges i rabatten ved Coop og det vil i denne forbindelse bli en opprensk i området. Det vil bli etablert grøntareal (plen) n...
  Les mer
 • Kurs i Feltkontroll av hjorteviltkjøtt 8. februar

  23.01.2020
  Nissedal JFL avholder kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Treungen lørdag 8. februar kl. 09.00-17.00.«Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt». Målet er å heve kvalitet...
  Les mer
 • Kommunedirektør - ledig stilling

  09.01.2020
  Vi søker en relasjonssterk og tydelig kommunedirektør til å lede en utviklingsorientert organisasjon med god tjenesteyting. Som kommunedirektør jobber du langsiktig og helhetlig til det beste for innbyggerne. Her kan du finne mer informasjon og søke på...
  Les mer
 • Innsending av fellingsrapporter etter jakta 2019

  08.01.2020
  Viltforvalter ønsker å minne om at fellingsrapporter for elg, hjort og rådyr må leveres snarest. Minner også om at skjema for sett elg og sett hjort sendes inn. Rapporter og skjemaer kan sendes per mail til tina.forsnes@drangedal.kommune.no eller via...
  Les mer
 • Kommunale avgifter - endring av fakturarutiner

  23.12.2019
  Fra og med 2020 legger vi om på våre fakturarutiner for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Vi vil fra 01.01.2020 begynne å fakturere for inneværende måned. Vi har tidligere fakturert forskuddsvis. Dette vil si at de som har månedlige faktura ikke vil...
  Les mer
 • Åpningstider julen 2019

  20.12.2019
  Åpningstider Servicekontoret Tirsdag 24.12.19 - Stengt Fredag 27.12.19 - Åpent 10.00 - 14.00 Mandag 30.12.19 - Åpent 10.00 - 14.00 Tirsdag 31.12.19 - Stengt Åpningstider Legekontoret Tirsdag 24.12.19 - Stengt Fredag 27.12.19 - Åpent 08.00 - 15.00 Manda...
  Les mer
 • KDP Toke med Oseidvann

  13.12.2019
  Kommunestyret gjorde i møte 12.12.2019 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, vedtas revidert forslag til kommunedelplan for Toke med Oseidvann med følgende endring: Punkt 6.2.4 d Brygger, atkomstveger og andre konstruksjoner sk...
  Les mer
 • Problemer med kommunens sentralbord

  13.12.2019
  Vi har i dag problemer med kommunens sentralbord. Det jobbes med å løse saken. Servicekontoret kan nås på mobil 993 03 476.
  Les mer
 • Kulturprisen 2019

  09.12.2019
  Gratulerer til barnekoret KOS med kulturprisen 2019
  Les mer
 • Bli med i trekningen av gratis billetter

  09.12.2019
  Bli med i trekningen av 300 gratis billetter til forestillingen "Ditt nye fylke - en forestilling om Vestfold og Telemark" i Bølgen kulturhus i Larvik 24. januar 24. januar 2020 arrangerer den nye fylkeskommunen med samarbeidspartnere "Ditt nye fylke -...
  Les mer
 • Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Drangedal kommune

  27.11.2019
  Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 er lagt ut til gjennomsyn Servicekontoret. Kommunestyret behandler budsjettet i møte 12. desember. Dokumentet finner du her Rådmannen.
  Les mer
 • SFO faktura med forfall i november og desember

  21.11.2019
  SFO faktura med forfall i november og desember har ikke blitt sendt ut på grunn av tekniske problemer. Fakturaene vil bli sendt ut så fort systemet fungerer igjen. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  18.11.2019
  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske...
  Les mer
 • Julegrantenning fredag 29. november

  12.11.2019
  Velkommen til hyggelig førjulsettermiddag til alle. Både store og små. Ettermiddagen starter med vakker julemusikk, gratis nissegrøt og gløgg på Toke Brygge klokka 16.45. Sammen går vi i fakkeltog opp til kommunehuset hvor lysene på julegrana tennes ca...
  Les mer
 • Nedetid matrikkel og grunnbok

  04.11.2019
  Kartverket er gjort oppmerksom på at det har oppstått misforståelser rundt tidspunkt for stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019, som følger av kommune- og regionreformene.   Kartverket presiserer: Matrikkelen stenges for all oppdatering i...
  Les mer
 • Høring av konsesjonssøknad for Buvasselva kraftverk

  30.10.2019
  Drangedal kommune har mottatt søknad fra Drangedal everk om konsesjon til å bygge Buvasselva kraftverk i Drangedal og Nissedal kommune og søknaden er sendt på høring. Etter endringene fra 01.01.2018 faller søknaden inn under kommunens myndighet etter...
  Les mer
 • Egenberedskapsuka 2019

  28.10.2019
  Denne uka, 28 oktober til 3. november, arrangeres Egenberedskapsuka 2019 over hele landet. Målet med egenberedskapsuka 2019 er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Direktoratet for samfunnsikkerhet og...
  Les mer
 • RAUSERE Drangedal - Folkemøte i Tokestua

  11.10.2019
  Drangedal kommune inviterer til folkemøte i Tokestua tirsdag 15.10.2019 kl.18.00. Dørene åpner 17.30. Bakgrunnen for folkemøte og hele programmet finner du her: http://www.rausere.no/   Velkommen til Tokestua!!
  Les mer
 • Influensavaksinering 2019

  04.10.2019
  Sted og dato for influensavaksinering: se her
  Les mer
 • Nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

  03.10.2019
  Innbyggerne i Vestfold og Telemark fylke deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan...
  Les mer
 • Innfører nytt system for befolkningsvarsling

  25.09.2019
  Nå tar Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien i bruk et nytt system for befolkningsvarsling. Alle innbyggere over 16 år kan derfor oppleve å bli varslet via SMS, talemelding og/eller e-post ved en hendelse som for eksempel truer liv og helse ....
  Les mer
 • Godkjenning av detaljreguleringsplan for Lauvåsen 1 m.fl.

  24.09.2019
  Vedtak i kommunestyret 19.09.2019 i sak 57/2019 Kommunestyret i Drangedal vedtok i møte 19.09.2019 i sak 57/19 følgende: Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Lauvåsen 1 m. fl med følgende endring i plankartet:...
  Les mer
 • Endelig valgresultat og kandidatkåring

  11.09.2019
  Valgresultat og kandidatkåring er nå klart. Endelig valgresultat for Drangedal kommune finner du på valgresultat.no Kandidatkåring Her finner du oversikt over kandidatkåring. To stjerner bak et navn betyr at personen er valgt inn i kommuestyret, en...
  Les mer
 • Åpningstider valglokalene 8. og 9. september

  07.09.2019
  Valglokalene i Drangedal har følgende åpningstider Valglokale Søndag 8. september Mandag 9. september Kommunehuset 15.00 - 18.00 10.00 - 20.00 Kroken skole 15.00 - 18.00 10.00 - 19.00 Furuheim 15.00 - 18.00 15.00 - 19.00 Bostrak grendehus -------------...
  Les mer
 • Befaring - ny taksering eiendomsskatt

  04.09.2019
  Firmaet som skal gjennomføre ny taksering eiendomsskatt har startet opp arbeidet sitt i Drangedal. Dersom takstfolkene må inn i hagen for å ta bilder, vil de ringe på døren og presentere seg dersom det er noen hjemme. De bærer gule vester og ID kort. F...
  Les mer
 • Informasjonsmøte om foreldrekurset ICDP

  26.08.2019
  Uforpliktende informasjonsmøte om foreldrekurset ICDP Torsdag 29.august kl. 18.30 er dere velkomne til et uforpliktende informasjonsmøte i Formannskapssalen på Drangedal kommunehus. Dere kan da få et inntrykk av og bli litt kjent med hva kurset vil bes...
  Les mer
 • Rydding i kommunens arkivsystem

  23.08.2019
  Det ryddes i kommunens arkivsystem og dette kan medføre at gamle dokumenter kommer ut på postjournalen.
  Les mer
 • Eiendomsskatt og ny taksering

  23.08.2019
  Det har blitt sendt ut brev til alle med eiendom i Drangedal om Eiendomsskatt og ny taksering. Mer informasjon finner du på denne siden.
  Les mer
 • Endring av møtedato

  16.08.2019
  Endring i møteplan: De planlagte møtene i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet 20.08.2019 flyttes til 21.08.2019.
  Les mer
 • Influensavaksine 2019/2020 kan bli forsinket

  15.08.2019
  Av ulike årsaker kan influensavaksineleveransen til folkehelseinstituttet bli utsatt med ca en måned. Videre distrubisjon til kommuner vil i så fall også bli forsinket, selv om folkehelseinstituttet vil gjøre sitt ytterste for å sørge for så rask...
  Les mer
 • ICDP foreldrekurs

  15.08.2019
  Kveldsgruppe starter opp i Prestestrana i lokalene til Voksenopplæringen ved "gamle Solberg skole" mandag 2 september kl 18.00. En kveld i uken, til sammen 8 møter. Kursdatoer og kontaktinformasjon finner du her
  Les mer
 • Stenging Toke Brygge lørdag 27. juli

  17.07.2019
  Toke Brygge vil bli stengt for badegjester lørdag 27. juli fra kl 18.00 pga arrangement med 18 års aldersgrense.
  Les mer
 • Detaljplan for Lauvåsen 1 m. fl - offentlig høring og ettersyn

  21.06.2019
  Detaljplan for Lauvåsen 1 m.fl. - offentlig høring og ettersyn Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 20.06.2018 sak 24/19 Følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/ innstillin...
  Les mer
 • KDP Toke med Oseidvann - revidering. Begrenset høring

  21.06.2019
    Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - revidering. Begrenset høring Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 23/19. Følgende vedtak ble fattet: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 sendes...
  Les mer
 • Informasjon vedrørende feil med eFaktura og Vipps

  13.06.2019
  Vi har den siste tiden hatt en del henvendelser fra kunder som mottar faktura som eFaktura til andre personer enn seg selv, og til personer som ikke har opprettet eFaktura – avtaler. eFaktura – systemet er bygget opp slik at man kan betale andres...
  Les mer
 • Problemer med kommunens sentralbord

  13.06.2019
  Vi har for tiden tekniske problemer med vårt sentralbord
  Les mer
 • Høring Trafikksikkerhetsplan for Drangedal kommune 2019-2022

  04.06.2019
    Med hjemmel i plan-og bygninsloven § 11-14, har Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø vedtatt å legge forslag til Trafikksikkerhetsplan Drangedal kommune 2019-2022 med handlingsdel ut til offentlig høring og ettersyn. Høringsfristen er satt...
  Les mer
 • Ekstraordinært møte i formannskapet

  24.05.2019
  Det blir ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag 27.05.2019 kl. 12.00.
  Les mer
 • Presseuttalelse

  21.05.2019
  Drangedal kommunes uttalelse til ulike presseoppslag vedrørende mobbing
  Les mer
 • Godkjente listeforslag

  21.05.2019
  Valgstyret i Drangedal har i møte 9.5 godkjent listeforslagene Se alle listene her
  Les mer
 • Endring i møteplan i mai

  20.05.2019
  Strategi- og budsjettseminar                                          27.05     kl. 09.00 Det planlagte møte i formannskapet 27.05 flyttes til      04.06     kl. 12.00  
  Les mer
 • Program for 17 mai

  13.05.2019
  Under finner du oversikt over 17 mai programmene i Drangedal kommune. Prestestranna 09.15 Oppmøte ved skolen / åpning ved konferansier Kjetil Helland 09.30 Sang av 1-4 klasse 09.45 Toget går fra skolen til sjukeheimen og videre til kirken 10.30 Tale og...
  Les mer
 • Høring - forslag til ny forskrift for vann og avløp

  13.05.2019
  Ny forskrift for vann og avløp gjeldende for Drangedal kommune ble ved en inkurie sendt til høring uten politisk vedtak den 16.11.2018. Kommunen velger derfor å legge forslag til ny forskrift ut på nytt. Det er kun minimale endringer fra 16.11.2018....
  Les mer
 • Grenland brann & redning - Pressemelding

  10.05.2019
  Vi har gleden av å meddele at Grenland brann & redning etableres og realiseres fra 1. januar 2020. Det er by- og kommunestyrene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn kmmune somhar vedtatt en felles brann- og redningsberedskap. Den nye organisasjonen vil...
  Les mer
 • Rådmannen informerer

  03.05.2019
  Drangedal kommune mottok i dag fredag 3. mai den tragiske beskjeden om at en av våre ansatte i kommunen har omkommet i trafikkulykke på vei til arbeid. Vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse og omtanke til pårørende, familie og venner. Drangedal kommun...
  Les mer
 • Høring - forslag til samfunnsplan Drangedal kommune 2019-2029

  25.04.2019
  Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-14 har formannskapet vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2029 ut til offentlig høring og ettersyn. Her finner du forslaget til samfunnsplan med handlingsdel
  Les mer
 • HØRING – Forslag til forskrift for motorferdsel på Toke og Bjorvann(ved Bostrak), Drangedal

  15.04.2019
  Drangedal kommune v/ Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har vedtatt å sende forslag til forskrift for motorferdsel på Toke og Bjorvann(ved Bostrak), Drangedal kommune, Vestfold og Telemark ut på høring. Forslaget innebærer en endring av...
  Les mer
 • Siste frist for gratis HPV-vaksine

  11.04.2019
  Siste frist for gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere Informasjon fra Folkehelseinstituttet: Siste frist for å påbegynne gratis HPV-vaksinering var 31.12.2018, og vaksinasjonene må være fullført innen 1.7.2019 når programmet...
  Les mer
 • Det blir ekstraordinært møte i formannskapet 01.04.2019 kl. 12.00

  26.03.2019 Les mer
 • Tjenestekriterier Helse og omsorg

  14.03.2019
  Kommunestyrert har 07.02.19 vedtatt tjenestekriterier for Helse og omsorg. Det er utarbeidet en egen brosjyre som du finner her. Ønsker du brosjyren i papirformat ta kontakt med Servicekontoret eller Tjenestekontoret.
  Les mer
 • Avlysning av møte

  01.03.2019
  Det planlagte møtet i kommunestyret torsdag 14.03.2019 er i samråd med Ordfører og Rådmann avlyst.
  Les mer
 • Godkjenning av planprogram for - Samfunnsplan Drangedal kommune

  20.02.2019
  Godkjenning av planprogram Revidert planprogram Sakutskrift
  Les mer
 • Melding om vedtak - Godkjenning av Detaljregulering for Tømmeråsen - Massetak

  14.02.2019
  Melding om vedtak Sakutskrift Vedtak Reguleringsbestemmelser Beskrivelse Tømmerås Massetak Tømmerås plankart ROS-analyse Tømmerås Oversiktskart Tømmerås Tømmerås terreng Massetak Tømmerås terrengsnitt
  Les mer
 • Det planlagte møte i hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 21.02.19 flyttes til 07.03.2019 kl.13.00.

  11.02.2019
  De planlagte møtene i Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.02.2019 avlyses .
  Les mer
 • Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler

  03.02.2019
    Med hjemmel i plan og bygningsloven  § 17-4 blir det med dette kunngjort oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Drangedal kommune og aktuelle grunneiere/utbyggere i hytteområdene Laukfjell, Midtstrandlia, Lia og Bratsbergheia på...
  Les mer
 • Informasjon om kommunal fakturering

  31.01.2019
  Drangedal kommune har nå sendt ut første faktura der renovasjon er inkludert. Vår programleverandør har nå fått til løsningen, slik at de som får månedlig faktura på ca 1000 kr pluss renovasjon blir flyttet til månedlig. De med månedlig beløp under det...
  Les mer
 • Drangedal kommune advarer mot barns lek i brøytekanter

  29.01.2019
  Det har kommet mye snø de siste dagene og det er viktig å huske på at barn ikke skal leke og bygge snøhuler i brøytekanter og snøhauger. Det er helt umulig for brøytemannskaper å se at det er en snøhule når den er laget på baksiden av brøytekanten....
  Les mer
 • Midlertidig engasjement av alkohol og tobakk kontrollører

  28.01.2019
  Drangedal kommune skal engasjere alkohol – og tobakk kontrollører for perioden 01.07.2019 til 30.06.2021 med mulighet for forlengelse.Kontrollørene skal føre kontroll med alkoholomsetningen på salgs- og skjenkesteder samt utføre tobakktilsyn.Kontrollar...
  Les mer
 • Informasjon fra Drangedal kulturkontor

  24.01.2019
  Ønsker du å søke tilskudd til prosjekter, aktiviteter eller tiltak innen kulturfeltet, finner du her en oversikt over kommunens frister.
  Les mer
 • Varsel om igangsetting av arbeide med reguleringsplan for Lauvåsen 1 m.fl. i Drangedal kommune

  10.01.2019
  Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Gnr32/Bnr1/Fnr117 setter i gang arbeid med reguleringsplan, detaljplan, for Lauvåsen 1m.fl.PLANID: 20180004 Formålet med reguleringen er å omregulere eiendommene 32/1/117 fra boligformål til...
  Les mer
 • ICDP - Foreldrekurs

  04.01.2019
  Daggruppe på helsestasjonen på mandager med oppstart 14. januar kl. 09:30 - 11:30 med mulighet for en gruppe etter kl. 12 også hvis det kommer mange påmeldinger. En dag i uka, tilsammen 8 møter med opphold i vinterferien i uke 8. Mandagskvelder kl 18:0...
  Les mer
 • Fastsettelse av planprogram KDP Drangedal sentrum

  20.12.2018
    Drangedal kommune skal med bakgrunn i vedtak igangsette arbeid med en kommunedelplan for Drangedal sentrum. Planen skal ta utgangspunkt i gjeldende kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner og samordnes med pågående planarbeid og prosesser....
  Les mer
 • Åpningstider jul og nyttår 2018

  12.12.2018
  SERVICEKONTORET Julaften og nyttårsaften: Stengt Torsdag 27. desember: 10:00 – 14:00 Fredag 28. desember: 10:00 – 14:00   LEGEKONTORET Julaften og nyttårsaften: Stengt Torsdag 27. desember: Vanlige åpningstider Fredag 28. desember: Vanlige åpningstider...
  Les mer
 • Ordfører Tor Peder Lohne inviterer til Drangedal 2030

  08.12.2018
  Vil du være med og forme framtidens Drangedal? Til våren skal folkevalgte i Drangedal vedta ny kommuneplan - selve kokeboka for hvordan Drangedal skal utvikles det neste tiåret og videre. Til driv, drøm og dugnad inviterer du som bryr deg om lokalsamfunnet, til kick-off i Tokestua fredag 14. desember klokka 18!
  Les mer
 • Er du forberedt??

  04.12.2018
  Kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete...
  Les mer
 • Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

  28.11.2018
  Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Trykk her
  Les mer
 • Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

  26.11.2018
  Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
  Les mer
 • Velferdsteknologisk dag 30.11.18

  19.11.2018
    Alle inviteres til Velferdsteknologisk dag 30.11.18 i Tokestua kl. 09.00 – 14.15 Program for dagen
  Les mer
 • Melding om vedtak, fastsettelse av planprogram for Områdeplan for Neslandsvatn sentrum.

  15.11.2018
  Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 25.10.2018 sak 49/18 Følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling: Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 9 fastsettes...
  Les mer
 • Nytt møtetidspunkt.

  13.11.2018
  Nytt møtetidspunkt Det blir endring i møteplanen for de planlagte møtene i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet den 20.11 . 2018          Nytt møtetidspunkt er kl. 10.00.
  Les mer
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029, varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogrammet.

  31.10.2018
  Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029, varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. *Saksutskrift forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. *Drangedal Kommune planprogram samfunnsplanen 2019 - 2029....
  Les mer
 • Uttalelse fra Drangedal kommune

  30.10.2018
  Ingen «gratispassasjerer» på kommunalt vann- og avløp(VA) i Drangedal. I Drangedalsposten har det kommet påstander knyttet til finansieringen av kommunalt VA som i liten grad har rot i virkeligheten. Bakgrunnen for denne saken er at administrasjonen er...
  Les mer
 • Høring og offentlig ettersyn planprogram for KDP-Drangedal sentrum

  29.10.2018
  Følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL), varsles det at   Drangedal kommune igangsetter arbeid med kommunedelplan for Drangedal  Sentrum. Planområdet...
  Les mer
 • Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Tømmeråsen

  29.10.2018
  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 10, legges forslag til detaljreguleringsplan for Tømmerås massetak med bestemmelser, planbeskrivelse og plankart ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill settes til 6 desember 2018. Eventuelle...
  Les mer
 • Influensavaksinering 2018

  17.10.2018
  Informasjon om årets influensavaksinering
  Les mer
 • Endringer i møteplan for oktober

  15.10.2018
  Møtet i: Kommunestyret 18.10.18 er avlyst Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne   23.10.18 er flyttet til 07.11.18 Eldrerådet  23.10.18 er flyttet til 07.11.18 Hovedutvalg for helse og velferd  25.10.18 er flyttet til 07.11.18.  
  Les mer
 • Detaljreguleringsplan for Bjønnåsen-Langbråten

  08.10.2018
  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, har Kommunestyret i møte 02.10.2018 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjønnåsen-Langbråten hyttefelt. Melding om vedtak detaljregulering for Bjønnåsen - Langbråten . Planbeskrivelse Bjønnåsen - Langbråten....
  Les mer
 • Endringer i møteplan.

  18.09.2018
  Det utsatte møtet i kommunestyret 13.09.2018 er flyttet til tirsdag 02.10.2018 kl. 18.00. Det planlagte møtet i formannskapet 25.09.2018 flyttes til tirsdag 02.10.2018 kl. 14.00.
  Les mer
 • Endring i møteplan

  10.09.2018
  Endring i møteplan: De planlagte møtene i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet 18.09.2018 er flyttet til mandag 17.09.2018.
  Les mer
 • Varsel om kraftig regn over Telemark

  07.09.2018
  Meteorologisk institutt melder om kraftig regn over Telemark fredag og lørdag. Det er alltid vanskelig å vite nøyaktig hvor de kraftigste regnbygene kommer til å treffe, men én ting er meteorologene sikre på; det kommer til å bli vått. Lørdag formiddag...
  Les mer
 • Informasjon fra skatteoppkreverkontoret

  04.09.2018
  Fra 01.09.2018 ble Drangedal skatteoppkreverkontor slått sammen og samlokalisert med Kragerø skatteoppkreverkontor. Nytt navn er: Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal. Lokasjon for skatteoppkreverfunksjonen er Kragerø rådhus med besøksadresse:...
  Les mer
 • Temakveld for foreldre

  31.08.2018
  Temakveld for foreldre Tokestua 11. september fra kl. 18-20. Målgruppe: foreldre og lærere, åpent for alle FAU og Drangedal 10 årige skole, med støtte fra Drangedal everk arrangerer temakveld med Barnevakten. Hvordan kan jeg engasjere meg i...
  Les mer
 • Evalueringsmøte frivillige mannskaper skogbranner 2018

  22.08.2018
  Drangedal kommune ved brannvesenet, Ordfører og beredskapskoordinator ønsker å invitere alle frivillige som bidrog under skogbrannene i juli til et åpent evalueringsmøte. Informasjon som kommer frem under evalueringen vil bli tatt med i den lokale...
  Les mer
 • Regionrådssekretær i Grenlandssamarbeidet

  17.08.2018
  Er du vår nye regionrådssekretær ? Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien driver Grenlandssamarbeidet, en organisasjon som skal ta vare på felles interesser i en stor og viktig region på over 120 000 innbyggere. Grenland er en av Norges...
  Les mer
 • Oppheving av totalforbud mot bruk av åpen ild

  14.08.2018
  Skogbrannfaren i Drangedal – brannsjefen opphever vedtak Tidligere vedtak fattet av brannsjefene i Telemark gjaldt forbud mot bruk av all åpen ild som kunne antenne gress, skog og lignende inntil situasjonen endret seg ifht skogbrannfaren. I tillegg ti...
  Les mer
 • Endring i møteplan for august.

  13.08.2018
  Endring i møteplan for august: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne        21.08.18       AVLYST Eldrerådet                                                                     21.08.18       AVLYST Hovedutvalg for helse og velferd             ...
  Les mer
 • Invitasjon til oppstartsmøte Reko-ringen Kragerø.

  13.08.2018
  Det inviteres til åpent møte for alle som er interessert i å kjøpe eller selge lokalprodusert mat! Gjennom REKO-ringer kan du handle varer direkte fra lokale produsenter, uten mellomledd. Tid: Mandag 13.08.2018 Kl. 18.00 - 21.00 Kragerø Cowork, Ytre...
  Les mer
 • Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité : Landbruket må høyne brannberedskapen

  09.08.2018
    Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående...
  Les mer
 • Informasjon fra Kommuneoverlegen

  03.08.2018
  Høye badevanntemperaturer fører til oppblomstring av vibriobakterier Les informasjon fra kommuneoverlegen her:
  Les mer
 • INNSKJERPING AV TOTALFORDBUD MOT ALL BRUK AV ALL ÅPEN ILD

  03.08.2018
  Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen...
  Les mer

Innhold


Publisert: 28.10.2015 09:47
Sist endret: 28.10.2015 09:47