logo
Toppbilde. På tur. Foto, Kjell peder haugene
overlag

Pasient- og brukerombudet

Printer
Generelt

Beskrivelse

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med den hjelpen du har fått på sykehuset eller av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ta også kontakt hvis du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende eller du har behov for veiledning. Ombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter, hjelpe deg med å formulere en klage eller videresende klagen din til rett adressat.

Pasient- og brukerombudet har taushetsplikt og er selvstendig og uavhengig.

Målgruppe

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet, uavhengig av om de mottar sykehusbehandlingeller kommunale helse- ogomsorgstjenester.

Kriterium/vilkår

Arbeidsområdet til pasient- og brukerombudet er statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Pris for Tjenesten

Hjelpen er gratis.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten


Ta kontakt med pasient- og brukerombudet ifylket. Du kan henvende deg anonymt hvis du ønsker det. Ombudet gir deg råd om hva du bør gjøre, men du avgjør selv om du vil gå videre med saken din.

Søknadsbehandling

Pasient- og brukerombudet avgjør selv omhenvendelsen dingir tilstrekkelig grunn til å ta saken opp til behandling. Hvis ombudet velger å ikke gjøre noe med saken, skal du få en kort begrunnelse for hvorfor.

Kontaktperson
Navn
Pasient og brukerombud Telemark
Telefon
35586520
Gyldig til:
2014-04-15+02:00
Publisert
18.09.2009
Sist endret
02.03.2014
Del |


  Webansvarlig:  Johnny Stene