logo
Toppbilde. Utsikt fra Lauvstad. foto. Anne Lise Lauvstad
overlag

Incestsenter

Printer
Generelt

Beskrivelse

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn. Også foresatteog eventuelle partnere kan henvende seg til incestsenteret. Incestsenteret driver også forebyggende arbeid gjennom undervisning og informasjonsarbeid.

Tilbudet til incestsenteret omfatter bl.a.:

  • Enesamtaler
  • Trening i å bygge relasjoner til andre mennesker
  • Selvhjelpsgrupper der følelser bearbeides sammen med andre. Brukerne hjelper hverandre i prosessene – både med å komme ut av fastlåste mønstre og å ta ansvar for eget liv

Målgruppe

  • Personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep
  • Foreldre og pårørende til barn som utsettes for overgrep
Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt.

Kontaktperson
Navn
Britt Elise Bergheim
Tittel
Jordmor/helsesøster
Telefon
35997124
Navn
Ole Ivar Luggens
Tittel
Leder for Familiens hus
Telefon
35997041
Mobil
916 87 936
Gyldig til:
2014-04-15+02:00
Publisert
17.01.2011
Sist endret
02.03.2014
Del |


Lover og retningslinjer  Webansvarlig:  Johnny Stene