logo
Toppbilde. På tur. Foto, Kjell peder haugene
overlag

Besøkshjem

Printer
Generelt

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at dutar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterium/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet.Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge framtilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Kontaktperson
Navn
Gunhild Moen Kvelland
Tittel
Barnevernsleder
Telefon
35997039
Mobil
90404744
Gyldig til:
2014-04-15+02:00
Publisert
23.06.2011
Sist endret
02.03.2014
Del |



  Webansvarlig:  Johnny Stene