logo
Toppbilde. Utsikt fra Lauvstad. foto. Anne Lise Lauvstad
overlag

Varsel om igangsettelse av reguleringsplanarbeid for Nedre sentrum i Drangedal kommune

Printer
Deler av gjeldende reguleringsplan for Drangedal sentrum/Prestestranda skal revideres i forbindelse med det pågående stedsutviklingsprosjektet ”Toke Brygge” og utbyggingsprosjektet knyttet til fortetting i nedre sentrum. Frist innspill: 5/6 2012.


Med hjemmel i § 12-8 og § 12-14 i Plan- og bygningsloven (PBL), varsles det at Feste Grenland AS på vegne av Drangedal kommune setter i gang arbeid med områderegulering for Nedre sentrum.

Omfang: Planområdet er ca. 85 daa og ligger i Drangedal sentrum. Planområde inkluderer bl.a. deler av Oddebakken, nedre sentrum og vannfronten.

Kartskisse for aktuelt planområde (last ned)

Berørte g/br.nr: 32/1, 32/34, 32/35, 32/36, 32/37, 32/45, 32/56, 32/84, 32/101, 32/126, 32/162, 32/164, 32/177, 32/181, 32/205, 32/210, 32/211, 32/229, 32/237, 32/240, 32/258, 32/290, 32/374, 32/381, 32/1/3, 32/1/44, 32/1/46, 32/1/56, 32/1/146, 32/1/164, 32/1/335, 32/1/439, 32/1/450, 90/1.

Formål: Deler av gjeldende reguleringsplan for Drangedal sentrum /Prestestranda (1995) trenger å revideres i forbindelse med det pågående stedsutviklingsprosjektet ”Toke Brygge” og utbyggingsprosjektet knyttet til fortetting i nedre sentrum. Området tenkes i hovedsak regulert til Bolig- og næringsbebyggelse og Friluftsområder.

I samråd med Drangedal kommune er det konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for konsekvensutredning.

Planstatus: Innenfor planområdet er det i ”Kommunedelplan for Prestestranda” (1998) avsatt områder til Byggeområder og Landbruks-, natur og friluftsområder.

Eventuelle synspunkt som har betydning for planarbeidet kan sendes innen 05.06.12 til:
Feste Grenland as, landskapsarkitekter mnla,
postboks 120, 3901 Porsgrunn, eller e-post: grenland@feste.no
tlf.: 35 93 02 10

Videre saksgang: Etter at fristen for innspill er ute, vil selve planforslaget utarbeides i samarbeid med Drangedal kommune. Etter at kommunen har behandlet planen politisk (1.gangsbehandling), vil den legges ut til offentlig ettersyn. Da vil det være anledning til å komme med merknader til planforslaget, før det igjen skal behandles politisk i Drangedal kommune (2.gangsbehandling) og vedtas.

Publisert
24.04.2012
Sist endret
24.04.2012
Opprettet av
Johnny G. Stene
Del |

Kontakt oss

Post og besøksadresse:
Drangedal kommune,
Gudbrandsvei 7
3750 Drangedal

Servicekontoret: 3599 7000

Chat med Servicekontoret
(man-fre kl. 09-14.00)

E-post:
Postmottak

Ordfører Karianne S. Reiten

Rådmann Jørn Chr. S. Knudsen

BEREDSKAP NAV

Drangedal E-verk Drangedalskirken

 
Facebook

 

  Webansvarlig:  Johnny Stene