logo
Toppbilde. På tur. Foto, Kjell peder haugene
overlag
Velkommen, hva kan vi hjelpe deg med?
  • Selvbetjening

  • Aktuelt

  • Lokalpolitikk

  • Dialog

Nyheter fra kommunen

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget Felt H5 i reguleringsplan for Grønlihallen planID 20070002, i Drangedal kommune.
Les mer  21.06.2016

  Webansvarlig:  Johnny Stene