logo
Toppbilde. På tur. Foto, Kjell peder haugene
overlag
Velkommen, hva kan vi hjelpe deg med?
  • Selvbetjening

  • Aktuelt

  • Lokalpolitikk

  • Dialog

Nyheter fra kommunen

Kuer

Veterinærvakt i august
Her finner du en oversikt over veterinærvakt i Drangedal i august
Les mer  30.07.2014
Varsel om oppstart. Regulering av Blåbærheia hyttefelt
Det varsles om igangsetting av arbeid med regulering av deler av Blåbærheia hyttefelt. Frist for innspill er satt til 8. september 2014.
Les mer  04.07.2014
Revisjon av KDP-Toke med Oseidvann.
Kommunestyret har behandlet saken i møte 12.06.2014 sak 38/14.
Les mer  01.07.2014

  Webansvarlig:  Johnny Stene